اخبار
 1397/08/05  تاریخ خبر
حمایت13 تشکل صنفی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، تشکلهاي صنفي کارفرمايي و کارگري حمل ونقل جاده اي کالا و مسافر کشور، خانه حمل ونقل ايران طي نامه اي به رييس مجلس حمايت خود را از محمد اسلامي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي اعلام داشتند.
در بخشي از اين نامه عنوان شده است : با عنايت به اينکه وزارت راه و شهرسازي يکي از وزارتخانه هاي کليدي و زيربناي کشور بوده و اين وزارتخانه با توجه به مسئوليتهاي سازماني خود داراي چند بعدي و چند وجهي مي باشد که مديريت آن نياز به تخصص و تجربه در ابعاد مختلف دارد که در اين زمان حساس جناب آقاي دکتر اسلامي حاضرشده وظيفه خطير اين وزارتخانه را به عهده بگيرد.
لذا امضا کنندگان ذيل که از تشکلهاي صنفي حمل و نقل بوده از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار دارنددر جهت حفظ مصالح و منافع مردم و کشور با راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارتخانه راه  و شهرسازي جناب آقاي دکتر اسلامي موجبات مسرت فعالين صنف حمل و نقل را فراهم آورند.
اين نامه به امضاي 13 انجمن صنفي و اتحاديه از جمله کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي مسافربري کشور، کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل کالاي کشور، کانون انجمنهاي صنفي کارگري رانندگان حمل و نقل بار کشور، کانون انجمن هاي صنفي کارگري رانندگان سواري کرايه کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسافربري کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني سواري کرايه کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني ميني بوسراني کشور،کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي سواري کرايه کشور ، اتحاديه شرکتهاي تعاوني حمل ونقل کالاي کشور، کانون انجمن هاي صنفي دارندگان بار کشور، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، کانون انجمن هاي صنفي بوژي داران کشور رسيده است.
 

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR