اخبار
 1397/08/07  تاریخ خبر
درآمد بی‌سابقه گمرک ایران

گمرک ايران اعلام کرده است که در نيمه نخست امسال با احتساب دريافت ضمانت‌نامه از واردکنندگان، بالغ بر 108 هزار ميليارد ريال درآمد وصول شده است که نسبت به دوره‌هاي شش ماهه سال‌هاي گذشته بي سابقه است.

  با احتساب دريافت ضمانت‌نامه از واردکنندگان در اين مدت، بالغ بر 108 هزار ميليارد ريال درآمد گمرکي از محل حقوق ورودي کالاها و 55 هزار ميليارد ريال عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور وصول شده است.

بنابراين گزارش، بدون ضمانت و به صورت نقد در نيمه اول امسال 73 هزار و 480 ميليارد ريال درآمد کسب شده است. از سوي ديگر، گمرک بخشي از ماليات بر ارزش افزوده و عوارض را هنگام واردات کالا دريافت مي‌کند که از اين محل نيز دريافتي‌ها بسيار مناسب است.

در مجموع بالغ بر 55 هزار ميليارد ريال عوارض و ماليات بر ارزش افزوده وصول شده که سهم عوارض حدود 1800 ميليارد ريال و مابقي نيز ماليات بر ارزش افزوده بوده است.

 درآمد گمرک کشور در سال 1396 در مجموع بالغ بر 22 هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه حدود 130درصد محقق شد.

اين افزايش درآمدي گمرک در حالي است که واردات در سال جاري 13 درصد کاهش داشته و از سوي ديگر ممنوعيت واردات 1400 قلم کالاي مصرفي به ويژه خودرو نيز بر تجارت ايران حاکم بوده است که افزايش تجهيزات کنترلي در گمرکات و الکترونيکي شدن، تاثير قابل توجهي در بهبود درآمدهاي گمرکي داشته است.

منبع: ايسنا

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR