اخبار
 1397/08/29  تاریخ خبر
مذاکره با مقامات روسیه، آذربایجان و هند برای توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت

  مديرکل دفتر توسعه امور بين‌الملل وزارت راه و شهرسازي گفت: وزير راه و شهرسازي با سفر به روسيه در رويداد هفته حمل و نقل اين کشور شرکت و درباره توسعه حمل و نقل ريلي در ايران و توسعه همکاري‌ها در چهارچوب کريدور شمال-جنوب با مقامات روسيه، هند و آذربايجان مذاکره خواهد کرد.

 محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي به منظور شرکت در هفته حمل و نقل روسيه صبح فردا تهران را به مقصد مسکو ترک خواهد کرد.

تيمور بشير گنبدي، مديرکل دفتر توسعه امور بين‌الملل وزارت راه و شهرسازي در اين رابطه به خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت:

به دنبال دعوت وزير حمل و نقل فدراسيون روسيه، جناب آقاي ديتريخ براي شرکت وزير در هفته حمل و نقل روسيه، مقام عالي وزارت تصميم گرفت که به اين موضوع و بهره‌برداري مثبتي که مي‌توان از اين رويداد کرد، به صورت جدي‌تري نگاه کند.

وي اضافه کرد: اين رويداد ( هفته حمل و نقل)  اتفاق بسيار مهمي براي روسيه است،  تمام اصحاب حمل و نقل اين کشور اعم از خصوصي و دولتي در اين رويداد جمع هستند و رايزني مي‌کنند. اين رويداد براي روسيه داخلي و منطقه اي است و هيات هايي از کشورهاي همسايه و پيراموني هم در آن دعوت دارند و در سطوح مختلف در رويداد شرکت مي کنند.

بشير گنبدي با اشاره به برگزاري دو نشست سه جانبه در حاشيه هفته حمل‌ونقل روسيه ميان ايران، روسيه و هند و ايران، روسيه و آذربايجان که در سطح وزير طراحي شده است، گفت: با وجود اين دو طرح جلسه اضافه مقام عالي وزارت تصميم گرفتند در اين رويداد براي مذاکره با دو کشور ديگر نيز شرکت کنند.

وي به اهميت کريدور شمال-جنوب که هند را از طريق ايران و آذربايجان به روسيه متصل مي‌کند، اشاره کرد و افزود: کريدور شمال-جنوب يک سازوکار و موافقت‌نامه خيلي مهم بين ايران و هند و روسيه است و اين سه کشور بنيانگذار اين توافق‌نامه هستند. البته ?? تا ?? کشور ديگر نيز به آن پيوسته اند.

اين مقام مسئول دامه داد: در اين چهارچوب توسعه همکاري‌ها با هند و روسيه براي ايران حائز اهميت است. آذربايجان نيز به عنوان حلقه واسط اين کريدور که هند را به روسيه از طريق ايران متصل مي‌کند، و البته با توجه به موافقت آذربايجان براي مشارکت در ساخت راه‌آهن رشت-آستارا نقشي مهم در توسعه حمل و نقل و ترانزيت منطقه‌اي دارد و مي توانيم از فرصت هفته حمل و نقل روسيه و حضور مقامات آذري در آن استفاده بهينه را انجام دهيم

به گفته بشير گنبدي، هند نيز يکي از شرکاي استراتژيک ايران در حوزه حمل و نقل و ترانزيت است و به همين به دنبال عبور آزمايشي قطار کانتينري از مسير کريدور شمال جنوب و همکاري‌هاي سه جانبه، اين نشست‌ها به تسهيل ترانزيت از مسير کريدور شمال-جنوب منجر مي‌شود.

پيگيري مشارکت روسيه در توسعه حمل‌ونقل ريلي ايران

مديرکل دفتر توسعه امور بين‌الملل وزارت راه و شهرسازي با اشاره به مشارکت روسيه در توسعه حمل‌ونقل رسلي ايران گفت: بعضي از اين قراردادها مانند مشارکت روسيه در قرارداد برقي سازي خط آهن گرمسار اينچه برون حالت عملياتي به خود گرفته است. جلب مشارکت طرف روس از لحاط سرمايه گذاري در پروژه‌هاي مهم زيرساخت ريلي مانند دو خطه کردن ها و برقي کردن هاي خط آهن مثل بافت-سرخس و مشارکت در رشت- آستارا در دستور کار سفر وزير به روسيه است.

بشير گنبدي در انتها به ديدار وزير با مقامات روس در اين سفر اشاره کرد و افزود: جناب آقاي مهندس اسلامي، وزير محترم راه وشهرسازي در حاشيه هفته حمل و نقل مسکو با آقاي ديتريخ، وزير محترم حمل و نقل روسيه و همينطور آقاي بلازاروف، رييس راه آهن روسيه ملاقات خواهد کرد.

وي ادامه داد: نشست‌هاي در سطح وزير در اين سفر توسط خود وزير و نشست‌هاي سه‌جانبه توسط معاون وي مديريت خواهد شد.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR