اخبار
 1397/09/03  تاریخ خبر
استقبال سرمایه گذاران از ترانزیت محمولات فرآورده های نفتی در بندر امام خمینی(ره)

 

معاون امور بندري واقتصادي اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان گفت: دوره آموزشي مديريت پايانه هاي نفتي بنادر با هدف ارتقاي ايمني در عمليات تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي برگزار شد .

  ايرج مديري با اشاره به اهميت تخليه و بارگيري محموله هاي فرآوردههاي نفتي در بنادر و فعاليت پايانه هاي اختصاصي اين نوع کالا در مجتمع   بندري امام خميني ( ره) تصريح کرد : طي دوره آموزشي مديريت پايانه هاي نفتي بنادر تازه ترين اصول واستانداردهاي عمليات تخليه و بارگيري مواد نفتي با حضور کارشناس حمل و نقل دريايي کشور  بحث و بررسي شد .

وي افزود : بازديد ازصنايع نفتي همجوار و پايانه هاي تخليه و بارگيري مواد نفتي فعال در اين مجتمع بزرگ بندري به منظور آشنايي با فرآيند عملياتي انبارش، تخليه و بارگيري ايمن فرآوردههاي نفتي از بخش هاي عملي اين دوره آموزشي بود .

مديري با اشاره اهميت روزافزون تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي در زنجيره جابجايي کالا و لزوم ارتقاي کيفي حمل و نقل اين نوع محمولات، تصريح کرد : با توجه به استقبال سرمايه گذاران ازترانزيت محمولات فرآورده هاي نفتي و ايجاد ارزش افزوده در اين بخش، لزوم فراگيري وارتقاي دانش حرفه اي در حوزه عمليات تخليه و بارگيري مواد نفتي بيش از پيش احساس مي شود .

معاون امور بندري واقتصادي همچنين حرکت به سمت تخصصي تر شدن بنادر و بهره گيري از دانش روز  براي ارائه خدمات با کيفيت به منظور جلب رضايتمندي صاحبان کالا را از اهم اهدافي برشمرد که در پي برگزاري اين دوره   آموزشي تخصصي دنبال شد.

منبع: سازمان بنادر و دريانوردي

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR