اخبار
 1397/09/06  تاریخ خبر
کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک در یک تانکر سوخت
ماموران گمرک از يک محموله وارداتي 14 تبعه يکي از کشورهاي همسايه را دستگير کردند که قاچاقچيان انسان اين افراد را که شامل کودک و زن بودند در داخل تانکر سوخت گازوئيل مخفي کرده بودند . با کشف اين محموله قاچاق انسان تعداد کشفيات گمرک از ابتداي سال به 247 مورد رسيده است.

 ماموران گمرک ماهيرود با کمک تيم عمليات سمگا در بازرسي از تانکر سوخت گازوئيل 14 تبعه خارجي براي ورود غير قانوني به کشور را شناسايي کردند.

اين‌محموله وارداتي حامل گازوئيل بود که اين 14 نفر در داخل تانکر سوخت به طور ماهرانه اي مخفي شده و قصد ورود غير قانوني به کشور را  داشتند.
ماموران گمرک ماهيرود ابتدا با کنترل سيستمي اسناد و مدارک از طريق سامانه جامع امور گمرکي به اين کاميون مشکوک شده و‌ سپس با کمک تيم عمليات سمگا در بازرسي از آن 14 نفر را شناسايي و‌دستگير کردند.
گمرک ماهيرودي در نقطه صفر مرزي و در مرز ايران و افغانستان واقع شده است.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR