اخبار
 1397/09/15  تاریخ خبر
تجهیز گمرک و افزایش ایکس ری ها الویت کاری گمرک
وزير اقتصاد با بيان اينکه ما در گمرک به دنبال دقت، سرعت و سلامت هستيم عنوان کرد که تجهيز گمرک و افزايش ايکس ري ها اولويت اصلي ما براي اين سازمان است.

دکتر فرهاد دژپسند در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد که ما در گمرک به دنبال سرعت، دقت و سلامت هستيم و اين شعار ما در بحث گمرک است و از سوي ديگر اولويت اصلي ما تجهيز گمرک و افزايش ايکس ري ها است.
وي افزود :  درخواستي را از رئيس جمهور براي تجهيز گمرک داشته اند و بنا شده در بودجه 98 توجه خاصي به اين موضوع صورت گيرد.
در اين جلسه هم وزير اقتصاد و هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين نکته تأکيد داشتند که اکثريت نيروهاي گمرک نيروهاي سالم و فعالي هستند و اشتباه و خطاهاي تعدادي از افراد را نبايد به پاي همه کارکنان نوشت.

منيع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR