اخبار
 1398/11/29  تاریخ خبر
در جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی مطرح شد؛ ارائه تضامین به گمرک باید از سوی انجمن ایران انجام شود نه اتاق بازرگانی ایران

يازدهمين جلسه بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران مورخ 23 بهمن ماه با حضور محمد عدديان نائب رئيس بخش و 10 نفراز اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،در اين نشست در خصوص  ارسال  نامه از جانب رئيس هيئت مديره انجمن به مديريت دفتر ترانزيت سازمان راهداري با موضوع "تضامين درخواستي اتاق بازرگاني ،صنايع، معادن وکشاورزي ايران از شرکتهاي  حمل ونقل بين المللي  ايران ، کرير،فورواردر و RECIVINGAGENT ) تقديربهعمل آمد .
  نائب رئيس بخش در اين مورد اظهار داشت : شرکتهايي که ماشين يا کارنه ندارند يا اصلا کرير نيستند چرا بايد ضمانت بگذارند ؟ و اگرقراربر ارائه ضمانت هست  بهتر است که اين امر از طريق انجمن حمل و نقل بين المللي انجام شود.

داريوش غلامين مديرعامل شرکت باررسان در رابطه با اين موضوع عنوان کرد: اقدام ما در اين زمينه نبايد به صورت انفرادي باشد،شايسته است که اين موضوع از طريق صنف و در گمرک پيگيري شود و خواستار ارائه ضمانت ازجانب  خودمان باشيم نه از طريق اتاق بازرگاني.هرچند که گمرک، اتاق بازرگاني را به عنوان موسسه ضامن معرفي کرده اما مابايد بخواهيم که اين امرمهم را به خود صنف واگذار کنند.

رامين طالب زاده رئيس هيئت مديره شرکت رهزادترابر به مشکلات و نوع برخورد اتاق بازرگاني با مديران شرکتها اشاره و بيان کرد: اتاق بازرگاني مي تواند به هر مورد کوچک و بي اساسي ايراد گيرد و کار را به تعويق اندازد و حتي خودشان را ملزم به پاسخگويي ندانند .

داريوش تيموري مدير عامل شرکت صحرا ترابر دررابطه با ارائه ضمانت گفت: احتمالا اگر اتاق نتواند ضمانت را بگيرد، کار را هم به راحتي انجام نمي دهد . همچنين ما بايد تعدادي نيروي متخصص و کارآمد براي صدورکارنه تير آموزش دهيم چون در حال حاضر نيروي متخصص براي صدور کارنه تير فقط دراتاق بازرگاني است.

در پايان حاضران در جلسه دو پيشنهاد ارائه کردند:

1-  تبديل سپرده نقدي به ضمانت نامه هاي بانکي

2-   ضمانت نامه ها توسط انجمن حمل و نقل مستقيم به گمرک ارائه شود.(البته به واسطه مکاتبات با گمرک و به نتيجه رسيدن در اين زمينه).