اخبار
 1398/11/29  تاریخ خبر
نشست بررسی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده در انجمن ایران برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جلسه بخش مالياتي در خصوص بررسي مشکلات ماليات بر ارزش افزوده  با حضور آقايان محمد جمالي عضو هيئت مديره (خزانه دار) و رابط بخش مالياتي ، سيد قاسم مقتدايي رئيس بخش ماليات ، احمدرضا رهاورد از اعضاي بخش مالياتي و  جمع کثيري از مديران عامل و مديران مالي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي روز گذشته در محل انجمن برگزار شد.   در اين نشست محمد جمالي خزانه دار انجمن در رابطه با مجموع اقدامات و رايزني هاي انجام شده با سازمان امور مالياتي توضيحاتي را ارائه کردند. همچنين حاضران در جلسه به بيان نظرات و طرح پرسش در رابطه با مشکلات ماليات بر ارزش افزوده پرداختند و توسط قاسم مقتدايي رئيس بخش مالياتي پاسخ هاي جامع و فراگيري در اين رابطه ارائه شد. در پايان نشست مقرر شد که کارگروهي از مديران داوطلب شرکتهاي حمل و نقل بين المللي براي جمع آوري مشکلات مربوطه و انعکاس آن در بخش مذکور به منظور دستيابي به راهکارهاي لازم جهت تعامل با سازمان امور مالياتي تشکيل شود.