اخبار
 1398/12/03  تاریخ خبر
اطلاعیه
بنابر اعلام رئيس گمرک بازرگان، تا اطلاع ثانوي از ارسال محموله هاي ترانزيتي به باشماق و پرويزخان خودداري شود.