اخبار
 1398/12/10  تاریخ خبر
تقویت همکاری های حمل‌ و نقل بین‌المللی میان ایران و بوسنی‌ هرزگوین

سفير بوسني هرزگوين با قدرداني از تشکيل جلسه و ابراز خرسندي از اولين تجربه تعامل با بخش بسيار مهم حمل‌ و نقل جاده‌اي و با ستايش از جنبه‌هاي مختلف فعاليت ها و همکاري همتاي ايراني خود در سارايوو ، به برخي ديگر از دستور کار مذاکرات نشست همزمان سفير جمهوري اسلامي ايران در سارايوو پرداخت و براي تسريع در برگزاري کارگروه مشترک ، اظهار آمادگي کرد .

 سفير بوسني‌ هرزگوين در راستاي تقويت همکاري هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي و توسعه مبادلات تجاري و احياي حمل‌ و نقل مسافري ، با مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ و نقل بين‌المللي ديدار و گفتگو کرد .

سمير بلاجيچ سفير جمهوري بوسني‌ هرزگوين ضمن ابراز خرسندي از تعاملات حمل‌ و نقل جاد‌ه‌اي بين دو کشور ، بر تعميق روابط تجاري ، توسعه همکار‌ي ها و رفع هرگونه موانع جهت تسهيل و تسريع جابه‌جايي کالا و گردشگر ميان دو کشور تاکيد کرد .

منوچهر سلمان‌زاده مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي با اشاره به آمار تردد ناوگان ايراني به مقصد بوسني ، که رشد ملاحظه‌ شده ، آماري بي‌نظير در اروپا بوده است . براي برگزاري کارگروه حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي فيمابين ، پس از بيش از 2 دهه از انعقاد موافقتنامه حمل‌ونقل جاده‌اي فيمابين اعلام آمادگي کرد .

سلمان‌زاده همچنين با اشاره به برخي اطلاعات راه هاي ترانزيتي بوسني و عضويت آن کشور از ابتداي سال 2010 در نظام تير ، به تردد اندک ناوگان بوسنيايي از قلمر کشور و واگذاري سهم آنان به ناوگان ديگر کشورها ، همچنين سهم اندک ايران معادل کمتر از يک‌صدم‌درصدي صادرات و کمتر از چهارصدم درصدي واردات بوسني و نيز عدم اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي طرفين پس از يک‌دهه ، اشاره و ابراز اميدواري نمود تا با برنامه‌ريزي هاي به‌عمل آمده ، تجار و متصديان حمل‌ دو کشور بتوانند به جايگاه شايسته خود دست يابند .

وي بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت هاي حمل‌ونقلي مندرج در ساير توافقات اقتصادي فيمابين اشاره و بر آمادگي طرف ايراني جهت تسهيل عبور کالاهاي صادراتي/وارداتي بوسني ، به آسياي مرکزي و آسياي جنوبي، به‌ويژه با توجه به موقعيت جغرافيايي آن ، از طريق راهگذرهاي حمل‌ و نقل بين‌المللي خليج‌فارس - درياي سياه و تراسيکا تاکيد نمود .

سلمان‌زاده اظهار داشت : با توجه به دشواري هاي متعدد صدور رواديد براي رانندگان ايراني براي تردد به مقصد يا عبور از قلمرو کشور بوسني ، ضمن پيشنهاد نظامي مشابه توافقات اخير با ديگر کشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا ، تدوين تفاهم‌نامه تسهيل رواديد رانندگان با در نظر گرفتن شرايط رواديد چند بار ورود با اعتبار شش ماهه و اقامت يک ماهه با حذف تعرفه براي رانندگان حامل کالا يا مسافر عازم به قلمرو طرف مقابل را ارائه نموده‌ايم که کليت مراتب مورد استقبال جناب سفير قرار گرفت و مقرر شد به‌فوريت نشست بعدي جهت پيگيري موارد کنسولي تشکيل شود . همچنين بر کليات همکاري شکل‌گيري مرکز لجستيکي در قلمرو بوسني مذاکره شد .

مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي افزود : به‌دنبال درخواست سفير محترم ، پيش نويس يادداشت تفاهم برنامه عمل همکاري هاي راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي نيز ارايه و مقرر گرديد از سوي مراجع ذي ربط دو طرف ، بررسي شده و در نشست بعدي نتيجه اقدامات به‌عمل آمده ، اعلام و پيگيري شود . همچنين بر ضرورت به‌روز رساني طرفين در خصوص آخرين وضعيت ابعاد و اوزان مجاز تردد و هرگونه محدوديت اي ترافيکي و غيرترافيکي در قلمرو يکديگر ، مضافاً امکان فعاليت رانندگان ايراني در بخش حمل‌ و نقل بين‌المللي جاده‌اي بوسني تاکيد شد .

در ادامه نشست ، سفير بوسني هرزگوين با قدرداني از تشکيل جلسه و ابراز خرسندي از اولين تجربه تعامل با بخش بسيار مهم حمل‌ و نقل جاده‌اي و با ستايش از جنبه‌هاي مختلف فعاليت ها و همکاري همتاي ايراني خود در سارايوو ، به برخي ديگر از دستور کار مذاکرات نشست همزمان سفير جمهوري اسلامي ايران در سارايوو پرداخت و براي تسريع در برگزاري کارگروه مشترک ، اظهار آمادگي کرد .

منبع: پرتال حمل ونقل