اخبار
 1398/12/20  تاریخ خبر
آغاز تردد کامیون های ترانزیتی از مرز بازرگان

محمد فرازمند، سفير ايران در ترکيه : :در حال حاضر تردد کاميون هاي ترانزيت ايران و ترکيه با رعايت پروتکلهاي بهداشتي صورت مي گيرد.

 کاميونهاي ترانزيت دو کشور از مقصد هاي ثالث در حال تردد هستند.

صادق نامدار مدير کل گمرک بازرگان لحظاتي پيش در اين خصوص توضيح داد :
هم اکنون ترانزيت کاميون هاي ترک ازسمت ايران به ترکيه انجام مي شود اما ورود کاميون هاي ترانزيتي از سمت ترکيه به ايران همچنان صورت نمي گيرد

منبع: پرتال حمل ونقل