اخبار
 1398/12/24  تاریخ خبر
کارنه تیر در کریدور هند-چابهار-افغانستان اجرایی شد
گمرک ايران از اجراي موفقيت آميز يک پروژه گمرکي در کشور خبر داد و اعلام کرد : با کمک سازمان بين المللي حمل و نقل جاده اي (ايرو) و کشورهاي همسايه ، پروژه کارنه تير در کريدور هند-چابهار-افغانستان رسما اجرايي شد .

مديرکل دفتر ترانزيت گمرک ايران در اين خصوص گفت : با ارسال و انتقال  دو کانتينر تجهيزات خط توليد تحت پوشش کارنه تير و با عبور اين کانتيترها از بمبئي هند و ورود به چابهار و در نهايت عبور از ايران از مرز دوغارون اين کريدور  رسما بطور موفقيت آميزي  اجرايي شد.

مصطفي آيتي در مورد انتقال آزمايشي اين کانتينرها تحت کارنه تير افزود: اين محموله صبح امروز از گمرک چابهار به مقصد هرات افغانستان از طريق گمرک دوغارون ارسال شد.

آيتي در خصوص اين کريدور تاکيد کرد: قبلا اين کريدور از مسير افغانستان به هند با24 کارنه تير افتتاح شده بود و با ارسال اين دو کانتينر در مسير برگشت از هند عملا اجراي ترانزيت تحت کارنه تير در کريدور شرقي بطور موفقيت آميز عملياتي شد.

عضو شوراي اجرايي تير سازمان ملل در ادامه توضيح داد:  جمهوري اسلامي ايران با اجراي پروژه اسلوني-ايتاليا-ترکيه-بندرعباس در سال 2017 اولين پروژه موفق حمل و نقل ترکيبي کارنه تير را در بين 76 کشور عضو کنوانسيون تير اجرا کرد و بعنوان پيشتاز حمل و نقل ترکيبي تير در مجامع بين المللي مورد تقدير بوده است.

وي افزود: هدف از اجرايي شدن  اين مسير ،توسعه کريدور شرقي هند-چابهار-افغانستان و نهايتا CIS از طريق افغانستان است که گمرک جمهوري اسلامي ايران  با کارنه تير در وهله اول در حال عملياتي کردن اين کريدور و در گام بعدي فعال سازي کريدور شمال-جنوب (INSTC) است.

آيتي درباره نقش کشورمان در اين زمينه گفت : جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي موثر در  کنوانسيون  تير در سطح بين الملل است که با اجراي پروژهاي eTIR با کشورهاي ترکيه و آذربايجان و همچنين توسعه حمل و نقل ترکيبي تير در سالهاي اخير بعنوان پيشتاز توسعه تير با ابزارهاي نوين مطرح بوده است.

منبع: گمرک نيوز