اخبار
 1399/01/26  تاریخ خبر
پیشنهادات رئیس هیئت مدیره انجمن ایران به معاونت وزارت راه و شهرسازی در رابطه با بحران پیش آمده ناشی از بیماری پاندامیک ویروس کرونا
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل  ونقل بين المللي ايران، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران طي نامه اي به معاونت وزارت راه و شهرسازي ، پيشنهاداتي را در رابطه با بحران پيش آمده ناشي از بيماري پانداميک ويروس کرونا و تاثير آن بر تجارت و صنعت حمل ونقل بين المللي ايران را ارائه کردند.
متن نامه به شرح ذيل است:

جناب آقاي مهندس شهرام آدم نژاد

معاونت ارزنده وزارت راه و شهرسازي

 

با نثار درود بي‌کران،

احتراماً، به استحضار آن محضر ارجمند مي‌رساند؛ انگيزه نگارش اين سطور وتصديع اوقات آن جناب همانا به بحران
پيش آمده ناشي از بيماري پانداميک ويروس کرونا کوييد 19 که خيلي سريع جهانگير ومنجر به توقف و کاهش بي‌سابقه فعاليتهاي اقتصادي و تجارت بين المللي در جهان شده است، تجارت و صنعت حمل و نقل بين المللي ايران که سالهاست از عواقب ناشي ازتحريمهاي ظالمانه در رنج و خسارت بوده را نيز بشدت تحت تأثير ابعاد بحراني وويرانگر تشديد شده قرار داده است.

از اولين روزهاي پيدايش نمونه هاي مبتلا به در ايران مرزها و مراودات تجاري و حمل و نقل بين المللي کشور تحت تأثير قرار گرفت و با انسداد مرزها امکان مبادلات کالا يکي پس از ديگري که از مرزهاي ايران با ترکمنستان شروع شده بود در اسفندماه تمامي مرزهاي کشور را فرا گرفت و عملاً صنعت حمل و نقل بين المللي ايران رازمين گير کرد، صنعت حمل و نقل بين‌المللي اولين آسيب ديده جدي آن بوده است.

تداوم وضعيت و گستردگي آسيبهاي وارده بلافاصله از کشورهاي همجوار، توسعه يافت و عمليات مبادلات تجاري و انتقال کالايي در عرصه هاي هوايي و دريايي و ريلي وزميني را در بر گرفت.

وسعت ابعاد بحران کنوني و آثار غير قابل انکار آن در تأمين کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي؛ دارو و ... مورد نياز واردات کشور از يکسو و محدوديت امکان مبادله و صادرات کالاهاي توليدي بخشهاي کشاورزي و معادن و صنايع کشور را از سوي ديگر دچاربحران و توقف کرده است و حوزه تهديد شده قبلي ترانزيت را کاملاً متوقف کرده است.

ابعاد غيرقابل انکار و آثار مخرب و ويرانگر بحران کنوني،انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران را به عنوان نماينده بخش عمده فعالين صنعت حمل و نقل بين المللي و مجريان عمليات تجارت خارجي و لجستيک بين المللي کشوررا بر آن داشت تا با عنايت به تجربيات و دانش، اطلاعات و قابليتها و توانايي‌هاي فعالين و دست اندرکاران اين صنعت نظر آن مقام محترم را به موارد مذکور در ذيل،اختصاراً جلب ‌نمايد:

 

الف- پيشنهادات کوتاه مدت ومورد نياز آني :

توقف مراودات بين المللي و عبوري کالا عواقب جبران ناپذيري رابراي اقتصاد کشور ايجاد خواهد کرد لذا در برنامه پيشنهادي توجه برنامه ريزان ومديريت بحران کشور را به حفظ و بقا و امکان تداوم حضور شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي جلب مي‌نمائيم و تقاضا داريم که خطرات پيش‌رو که منجر به توقف و رکود کامل اين صنعت خواهد شد را در گام اول شناسايي و برطرف فرمايند.

توجه آن مقام محترم را به مشکلات مالي و پرسنلي جلب نموده وتقاضا داريم نسبت به موارد زير اقدام و دستور مقتضي صادر گردد:

1- از حوزه هاي مالياتي مربوطه خواسته شود که اظهار نامه هاي مالياتي را که مطابق استانداردهاي مالي با تطابق گزارشات مالياتهاي ارزش افزوده وتکليفي تنظيم و تسليم گرديده اند را مورد قبول و از دوندگي‌ها و وقت‌گيري‌هاي مضاعف جلوگيري نمايند تا راه را براي انجام فعاليتهاي اين شرکتهاي صدمه ديده ودچار رکود و خطر ور شکستگي و تعطيلي هموار نمايد.

?ـ جهت تسويه حسابها و پرداختبدهي هاي مالياتي، شرايط پرداختي مناسب با استفاده از تسهيلات بانکي فراهم گردد تانقدينگي انها  جهت جبران رکود ناشي از وضعيت بحراني مورد استفاده قرار گيرد.  

?- با توجه به خطر رکود و تعطيلي اين واحدها جهت حفظ نيروهاي انساني و کارکنان آموزش ديده و با تجربه آنها نسبت به جبرانبخشي از حقوق و دستمزد کارکنان شرکتها مساعدت کرده و به آنان با پرداخت وامها و تسهيلات بانکي مناسب و بلاعوض امکان حفظ نيروي شاغل را فراهم نمايند.

?- براي بخشي از کارکنان و نيروهاي اموزش ديده که بخاطر شرايط کنوني مجبور به  تعليق هستند شرايطي فراهم شود تا بتوانند از تسهيلات بيمه بيکاري بصورت معلقتا زمان برطرف شدن بحران و دوران قرنطينه کرونايي استفاده کنند. بيکاري اين بخش نه ناشي از تعطيلي شرکتها و نه ناشي از اخراج اين نيروها مي‌باشد.

ب- پيشنهاد فوري:

در برنامه پيشنهادي سريع و ضروري براي برون رفت از شرايط رکودکنوني و رفع موانع تحرک صنعت حمل و نقل به فعاليتهاي عملياتي با تشکيل هيئت عالي تخصصي ويژه، متشکل از سازمانها و نهادهاي دولتي و اتحاديه‌هاي بين‌المللي نسبت به تدوين شرايطو پروتکلهاي بهداشتي و عملياتي بين المللي در سطح منطقه اي و جهاني سريعا اقدام شودتا بتوان با تدوين شرايط بهداشتي مورد قبول تمامي کشورهاي مورد تعامل اقدام، بديهي است با رعايت اين شرايط براي محمولات و بسته بنديها و وسايط حمل و اپراتورهاي انها نسبت به رفع موانع ميسر براي تردد و انتقال محمولات توسط ناوگان و قابليتهاي حمل و نقل و تجارت بين المللي ايران فراهم گردد.  

ج- پيشهاد ميگردد که اين کميسيون مشترک از نمايندگان حوزه هاي بين الملل وزارتخانه هاي بهداشت و راه و شهرسازي و تجارت و صنعت و معدن و اتاق بازرگاني و نماينده انجمن ايران تشکيل شود تا بتوانيم با هماهنگي نهادهاي دولتي و خصوصي و اتحاديه‌هاي کشورها به توافق قابل اجرائي سريع دست يابيم.

د- برنامه هاي پيشنهادي ميان ودراز مدت:

در پيشنهاد برنامه ميان و دراز مدت با توجه به احتمال قريب به يقين، ماندگاري و تداوم وضعيت ناشي از ويروسها، خانواده کرونا اصلاح ساختار و تجهيزات و اموزشها و پروتکلهاي اجرايي مورد نياز اين صنعت براي اينده اعلام مي‌گردد.

1- ساختار اين صنعت در ابعاد برنامه ريزي و اجرايي نياز به اصلاحات اساسي دارد، قبل از وقوع بحران کنوني عملاً اين صنعت با افت و ريزش مرتب ساليانه روبرو بوده است که تاکيدي مجدانه به اصلاحات ساختاري دارد.

2- تجهيزات و امکانات عملياتي نياز به بروز رساني و مدرن سازي مطابق با استانداردهاي حمل و نقل منطقه و بين‌المللي دارد. متاسفانه تجهيزات و امکانات عملياتي ما در حوزه هاي مختلف دريايي و زميني و ريليو هوايي بسيار از شرايط امروز جهاني عقب افتاده و باز مانده‌ها نياز به اصلاح بسياري از روشها و تجهيزات مدرن دارد، جهت حضور در حوزه عمليات دريايي بخصوص در درياي خزربراي رفع محدوديتهاي جدي که از قبل براي ناوگان ايراني در حوزه آسياي ميانه پيش امده بود فعال سازي شناورهاي دريايي با قابليتهاي حمل وسايط زميني مانند، واگن و کاميون و کانتينرهاي ويژه ضروري است.

در بخش جاده اي با ضعف کمي و کيفي وسايط حمل روبرو هستيم. در بخش ريلي متاسفانه امکان انجام عمليات بين‌المللي عملاً از ما گرفته شده و تنها ناوگان ريلي خارجي در ايران تردد ميکند !!!  در بخش هوايي وضعيت با عمر نزديک به سي سال ناوگان باري کشور از  همه  بدتراست.

?- آموزش عملياتي مطابق با شرايط و استانداردها و پروتکلهاي جهاني و برقراري ارتباطات منظم با نهادها و مراکز علمي براي اموزش نيروها و مديران مياني و ارشد بنگاهها براي انجام عملياتهاي حمل و نقل بين المللي در شرايط پيش رو ناشي از حفظ بهداشت و محيط زيست قابل تاکيد ميباشند، در فرصت کوتاه و شرايط رکود و تعطيلات ناشي از رعايت دستورات ستاد مبارزه با کروناي کشور امکان جمع اوري و مبادله و به روز رساني اخرين وضعيت اطلاعات شرکتها ممکن و ميسر نمي‌باشد، اميدداريم که در تداوم گفتگو و بررسي ابعاد بحران پيش آمده براي صنعت حمل و نقل بين‌المللي کشور بتوانيم با مشارکت بيشتر به راه کارهاي مناسب دست يابيم.

در خاتمه ضمن تشکر از سعه صدر جنابعالي، در انتظار اقدامات شايسته آن حضرت خواهيم بود و قبلاً سپاس خود را از تلاشهاي ارزشمندتان که در زمينه حل مشکلات مرتبط با حمل و نقل بين‌المللي برخوردار است ابراز مي‌دارد./

با تقديم احترام

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران

جواد سمساريلر