اخبار
 1399/01/27  تاریخ خبر
دومین جلسه مشترک، بخش جاده ای و فن آوری روز و بیمه ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دومين جلسه مشترک با حضور محمد نيک پي نائب رئيس هيئت مديره ، افسانه فخري عضو هيئت مديره ، علي محمودي سراي و قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره ورابطين بخش ها ،رضا گيلک بازرس انجمن، جواد ترکمن و مجيد خياطي مطلق روساي بخش هاي مذکور و اعضا هر دو بخش مورخ23 فروردين ماه سال جاري  در محل انجمن برگزار شد.

   

در اين جلسه درخصوص مسائل ذيل بحث و تبادل نظرصورت گرفت:


1-   تبادل نظر و يافتن راهکارهاي برون رفت از بحران بيماري کرونا و بررسي پروتکل پيشنهادي دولت ترکيه براي ترددد ناوگان ايراني وپيشنهادهاي اصلاحي  

(مربوط به بخشنامه شماره

6360. E -153-89780865   کشور ترکيه ، با موضوعيت حمل و نقل بين المللي بار)

2-     رسيدگي به پرونده هاي بخش بيمه و ترانزيت و امورگمرکي

3-      رسيدگي به پرونده هاي بخش جاده اي و فن آوري روز

 

در ابتدا  افسانه فخري عضو هيئت مديره مسائلي را در رابطه با شرايط کرونا و تاثيرات آن بر صنعت حمل و نقل بين المللي ايران و ترکيه بيانکردند .

وي در ادامه در مورد بند اول دستورجلسه که پروتکل کشور ترکيه و بخشنامه    شماره 6360. E -153-89780865 کشور ترکيه وبا موضوعيت حمل و نقل بين المللي بار بود،مطالبي ايراد و خواستار ارائه نظرات اعضاء حاضر در جلسه در مورد بعضي از بندها اين بخشنامه شدند .

اسماعيل داداش زاده مديرعامل شرکت راتوک و يکي از اعضا بخشها در رابطه با بند موجود در بخشنامه کشور ترکيه مبني برمنع ورود و خروج از گذرگاه هاي مرزي کشور ايران و آن کشور اظهارداشتند:  بدليل اعلام نکردن قرنطينه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و ترس از شيوع بيماري کرونا است که، دولت ترکيه حاضر به پذيرفتن رانندگان و کاميونهاي حمل ايراني نشده است .

در ادامه ي اين بند از دستورجلسه، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز مطالبي را در رابطه با ارائه  پيشنهاد اصلاحي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارائه کردند و همچنين مجيد خياطي مطلق رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي در مورد دوره قرنطينه 14 روزه کاميونهاي ترک سخناني را ايراد و تاکيد بر مقابله به مثل با آن کشور داشتند ، همچنين متذکر شدند که  بايد حتما به دنبال مسيرهاي تازه اي باشيم.

در ادامه نشست محمد نيک پي نائب رئيس هيئت مديره و قربان جعفرزادگان رابط بخش بيمه
، ترانزيت و امور گمرکي  مقابل به مثل باکشور ترکيه را صلاح ندانسته و خواستار تنظيم پروتکل وزارت بهداشت ايران و پيگيري آن توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بودند و براين موضوع تاکيد داشتند که بايد هر چه سريعتر پيشنهادات اصلاحي خود را به آن سازمان اعلام کنيم.

افسانه فخري عضوهيئت مديره ، داريوش غلامين ميرعامل شرکت باررسان و سيد بهرام دلاوري مدير عامل شرکت دالاهو ترابر شايان هم تاکيد بر دوره قرنطينه 14 روزه نموده و نظر موافق خودرا در اين زمينه اعلام داشتند .

رضا گيلک بازرس انجمن در رابطه با نظرات مطرح شده عنوان کردند : ما فقط مي توانيم پيشنهاد دهنده باشيم و موافق با دوره قرنيطنه 14 روزه براي همه مرزها هستيم.

محمدعدديان نائب رئيس بخش بيمه ، ترانزيت و امور گمرکي به قراردادمنعقد بين دو کشور که در آن بارگيري و تردد متقابل کاميونهاي ايراني و ترک عنوان شده اشاره کردند. البته حاضران در اين جلسه اذعان داشتند که اين مورد شامل شرايطفورس ماژور نمي شود.

علي محمودي سراي رابط بخش جاده اي موضوع صادرات کشور را نيز عنوان کرده و خاطرنشان ساختند بغير ازقرنطينه و کمبود کاميونهاي ايراني و رانندگان آن بايد به صادرات و واردات کشورهم فکر کرد و در اين زمينه پيشنهاداتي ارائه کردند.

در انتها  تصميم حاضران در جلسه بر اين پايه قرار گرفت که در خصوص تردد تمامي کاميونهاي خارجي (نه فقط ترک) به خاک جمهوري اسلامي ايران دوره14 روز قرنطينه در نظر گرفته شود و خواستار پيگيري سازمان در رابطه با پروتکل وزارت بهداشت کشور ايران باشند، همچنين ممنوعيت ورود ماشينهاي ايراني به ترکيه برداشته شود .