اخبار
 1399/02/02  تاریخ خبر
ترکیه کامیون های ترک را هم نمی پذیرد

سخنگوي گمرک ايران گفت: آنکارا نه تنها براي ترانزيت، صادرات و واردات کالا به ايران اجازه تردد به کاميون هاي ايراني و ساير کشورها را نمي دهد بلکه از روز جمعه 22 فروردين ماه کاميون هاي ترکي که از مسير ايران قصد بازگشت به ترکيه را دارند را هم نمي پذيرد.

لطيفي اظهار کرد:  در اين مدت بيش از  210 کاميون ترکيه حامل محموله هاي صادراتي و  ترانزيتي با وجود انجام تشريفات گمرکي در مرز از سوي ايران، در مرز بازرگان بلاتکليف هستند.

بنا بر اعلام گمرک، وي افزود: در خصوص راه اندازي بازارچه "ساري سو" نيز با اينکه طرف ايراني آمادگي خود را اعلام کرده و بنا بود در  هفته پيش فعال شود، هنوز طرف ترک اقدامي انجام نداده است و منتظر عملياتي شدن اين مسير از طرف ترکيه هستيم.

سخنگوي گمرک تاکيد کرد: در حال حاضر تنها راه صادرات و واردات کالا بين ايران و ترکيه مسير ريلي رازي است که بيش از 130 واگن در حال جابجايي کالا بين دو طرف هستند.

منبع: خبرگزاري ايسنا