اخبار
 1399/03/17  تاریخ خبر
از سرگیری فعالیت تجاری ۲۴ ساعته مرز بازرگان با ترکیه
پس از پيگيري مستمر مقامات ارشد کشور مان با مقامات کشور ترکيه از امروز صبح ?? خرداد تردد کاميونهاي تجاري به حالت عادي برگشت .

همزمان با بازگشايي مرز بازرگان ملاقات مرزي بين مديران گمرک بازرگان گوربلاغ کشور ترکيه برگزار و مقامات محلي مرزي  ضمن بازيد ميداني از اقدامات تمهيدات بهداشتي انجام گرفته از  جمله تونل ضد عفوني و استقرار نماينده وزرات بهداشت در مرز( قرنطينه انساني) در مرز بازرگان ابراز رضايت کرده ومقرر شد کليه رانندگان ايراني وساير اتباع را  با رعايت پروتکل بهداشتي پذيرش نمايند
در اين بازديد طرف ايراني درخواست کرد که در خصوص پذيرش  مسافران و دانشجويان وتجار نيز تمهيداتي  بعمل آيد که
طرف ترک نيز مقررشد موضوع را ازطريق وزرات گمرک ترکيه پيگيري و متعاقبا اعلام نمايند .

منبع: گمرک نيوز