اخبار
 1399/03/26  تاریخ خبر
سنگ‌اندازی شرکت‌های کشتیرانی در تحویل ترخیصیه
کميسيون حمل‌و‌نقل و لجستيک اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از اينکه اخيرا نمايندگي شرکت‌هاي کشتيراني مبادرت به اخذ وجه التزام‌هاي سنگين و مبالغ ارزي بابت حق توقف کانتينر از صاحبان کالا کرده و از تحويل ترخيصيه به مشتريان خودداري مي‌کنند، فعالان اقتصادي، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به بازخواني و مرور مصوبه 213 شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق خود دعوت کرد.

اين کميسيون طي نامه‌اي با اشاره به اينکه «نمايندگان شرکت‌هاي کشتيراني به هنگام ارائه ترخيصيه به مشتري و صاحبان کالا، مبادرت به اخذ تعهدنامه‌هايي با شروط سنگين از جمله قبولي مبالغ ارزي مندرج در بارنامه به هر مبلغي بابت حق توقف کانتينر مي‌کنند»، آورده ‌است که اين نمايندگي‌ها «تا زماني که تعهدنامه‌ها يک طرف موردنظر خود را اخذ نکرده باشند، از تحويل ترخيصيه خودداري کرده و عملاً موجب استمرار توقف کانتينر و وارد آمدن خسارات سنگين بابت انبارداري کانتينر به صاحبان کالا مي‌شوند».

کميسيون حمل‌و‌نقل و لجستيک اتاق ايران در اين رابطه، با اشاره به مصوبه 213 شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در تاريخ 25 آذرماه سال 1398 و اينکه از تاريخ اول اسفندماه سال گذشته، وضعيت حق توقف کانتينر تعيين تکليف شده‌، تاکيد کرده است که «در صورت فقدان توافق در مرحله قبل از در اختيار گرفتن کانتينر خالي از مبدا بارگيري، صرفاً جداول حق توقف مصوب کميسيون ماده 20 وزارت راه و شهرسازي ملاک تعيين حق توقف کانتينر بوده و مبالغ حق توقف اعم از ارزي و ريالي مندرج در بارنامه‌ها، کان‌لم‌يکن تلقي مي‌شوند».

منبع: ماهنامه ترابران