اخبار
 1399/04/04  تاریخ خبر
بررسی محدودیت ها و چالش های فراروی شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا

قانونگذار بر اساس تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب 1377 به منظور تسهيل و توسعه ترانزيت استفاده از بيمه نامه براي تضمين کالاي عبوري را براي شرکت‌هاي حمل بين المللي مجاز دانسته است .
مديرکل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرک ايران با بيان اين‌که کاهش "تسهيلات" شرکت‌هاي متخلف حمل‌ونقلي به منزله حذف بن بيمه نيست ، گفت : مرجع کاهش "تسهيلات" شرکت هاي متخلف حمل‌ونقلي گمرک است .

نشست بررسي محدوديت ها و چالش هاي فراروي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي در حوزه ترانزيت کالا از کشور با حضور مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي ، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران ، سرپرست دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري ، رييس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين المللي ، دبير انجمن کشتيراني و خدمات وابسته و رييس انجمن صنفي شرکت هاي حمل‌ونقل بين‌المللي خراسان در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد .

مصطفي آيتي ، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران در اين نشست اظهار کرد : با توجه به شرايط حساس و ويژه کشور ، تسهيل و توسعه ترانزيت از قلمرو کشور به دلايل منافع اقتصادي ، امنيتي و منطقه اي از آنچنان اهميتي برخوردار است که نه تنها در برنامه هاي توسعه کشور و اسناد بالادستي ذکر شده ، بلکه به طور مکرر در فرمايشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد قرار گرفته است . از اين رو با توجه به اهميت موضوع و فرمايشات معظم له ايجاب مي کند رويکرد همه دستگاه‌ها بر تسهيل و توسعه ترانزيت ، بهبود فضاي کسب و کار و کمک به افزايش منافع ملي حاصل از آن باشد .

وي در خصوص برخي ادعاها درباره بن بيمه افزود : قانونگذار بر اساس تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب 1377 به منظور تسهيل و توسعه ترانزيت استفاده از بيمه نامه براي تضمين کالاي عبوري را براي شرکت‌هاي حمل بين المللي مجاز دانسته است .

وي با اشاره به محدوديت تسهيلات براي شرکت‌هاي متخلف ، تصريح کرد : بر اساس ماده 109 آيين نامه اجرايي قانون امورگمرکي " از زمان وقوع تخلف صرفا در رويه ترانزيت خارجي تا صدور حکم قطعي ،  تصميم گيري در خصوص کاهش تسهيلات به شرکت هاي حمل با گمرک ايران است ". بر اين اساس گمرک ايران در مواقعي که پرونده قاچاق در رويه ترانزيت خارجي تشکيل مي شود مي تواند ارائه تسهيلات به شرکت هاي حمل و نقل را کاهش دهد و لزوما حذف اين تسهيلات ، حذف بن بيمه نبوده و ميتواند افزايش کنترلهاي فيزيکي کالا و محموله هاي تجاري و اسناد  در مبادي ورودي وخروجي  باشد .

وي افزود : به دليل انباشت پرونده هاي قاچاق در رويه ترانزيت در اوائل دهه 90 گمرک ايران در اقدامي ضربتي از پذيرش بيمه نامه ترانزيت تمامي شرکت هاي حمل داراي پرونده قضايي در سال هاي قبل ممانعت بعمل آورد که اين موضوع از سوي فعالان ترانزيت به ويژه در جلسات کميسيون شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور به عنوان مانعي در توسعه ترانزيت با توجه به اسناد بالادستي برنامه هاي توسعه کشور تلقي و مورد اعتراض واقع مي شد . چرا که به دليل عدم امکان انتخاب راننده و کاميون حامل محموله هاي ترانزيت و خود مالکي کاميونداران ، عملا امکان نظارت بر محموله هاي ترانزيت از شرکتهاي حمل  با وجود بقا مسوليت هاي قانوني ، سلب مي شد .

مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک تاکيد کرد : از سوي ديگر گمرک ايران متعاقب صدور آراي قضايي مبني بر برائت شرکتهاي حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده 45 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1377 که اشعار مي دارد : " در مواردي که عبور دهنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد از هرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي باشد " نمي تواند مانع از صدور بيمه نامه براي شرکت هاي موصوف شود .

آيتي درباره آراي صادر شده براي پرونده هاي ترانزيتي نيز گفت : بر اساس آرا قضايي صادره که بالغ بر 700 تا 800 پرونده قاچاق در رويه ترانزيت از سال هاي 1385 تاکنون است که عمدتا مربوط به سال هاي 87 تا 90 است درصد بسيار کمي از پرونده ها در آراي صادره براي شرکت حمل و نقل حکم محکوميت صادر شده است .

وي با اشاره به حذف کاغذ در رويه ترانزيت در گمرک ايران و الکترونيکي شدن فرايندها گفت : نکته قابل توجه اينکه با توجه به افزايش کنترل و نظارت الکترونيکي گمرک در رصد محموله هاي ترانزيتي با توسعه سامانه جامع امور گمرکي و تجهيز گمرکات به سيستم هاي کنترلي مانند ايکس ري و پلمب هاي مدرن ، در سالهاي اخير به ميزان قابل توجهي قاچاق در رويه ترانزيت خارجي کاهش و تا حد کمتر از يک ده هزارم تقليل يافته است .

وي افزود : اجراي اولين پروژه هاي بين المللي تير الکترونيکي با کشورهاي ترکيه و آذربايجان و اولين پروژه هاي حمل و نقل ترکيبي کارنه تير اروپا - ايران ، هند - ايران - افغانستان - تاجيکستان در راستاي توسعه ترانزيت و افزايش سهم کشور از ترانزيت منطقه از جمله دست آوردهاي ترانزيت در سال هاي اخير بوده است که به نوع خود در سطح جهاني گمرک ايران را پيشتاز و الگوي توسعه الکترونيکي در رويه ترانزيت الگوي 76 کشورهاي عضو کنوانسيون تير قلمداد کرده است .

منبع: پرتال حمل و نقل