اخبار
 1399/04/09  تاریخ خبر
تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مديرکل تجاري‌سازي و تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي تضعيف ترانزيت و مرتبط دانستن آن با موضوع قاچاق را مغاير با اهداف نظام دانست و از کاهش 30 درصدي ترانزيت در سال گذشته خبر داد.

 امين ترفع با اشاره به اهميت نقش ترانزيت در اقتصاد کشور اظهار کرد: متاسفانه برخي به دنبال مطرح کردن اين موضوع هستند که ترانزيت عامل قاچاق کالا در کشور است و با اين عنوان در پي کمرنگ کردن يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي حمل و نقل کشورند. اين درحالي است که در تمام برنامه‌هاي کلان کشور از جمله برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به اين حوزه اشاره شده است.

او با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص نقش ترانزيت در حمل و نقل کالا يادآور شد: براي مثال ايشان در نوروز سال 93 در حرم امام رضا(ع) عنوان نمودند «حمل و نقل ترانزيت يکي از فرصت‌هاي بزرگ کشور است که از جنوب به درياي آزاد و از شمال به آب‌هاي محدود منتهي مي شود. همسايه‌هاي ما 370 ميليون نفر جميعت دارند و ميزان ارتباط با کشورهاي همسايه براي رونق اقتصادي کشور ما بسيار مهم است.»

مدير کل تجاري‌سازي وتشکل‌هاي وزارت راه و شهر سازي در ادامه آماري در باره ميزان ترانزيت کالا در دو سال گذشته ارايه کرد و گفت: سال 97 حدود 10.4 ميليون تن ترانزيت در کشور انجام شد که اين ميزان در سال 98 به 7.6 کاهش يافته است.

او تصريح کرد: بر اساس اين آمار کاهش 30 درصدي در ترانزيت کالا داشته ايم بنابراين نيازمند يک اراده جدي در سطح ملي براي جبران و تقويت مزيت‌هاي رقابتي ترانزيتي هستيم و 24 دستگاهي که در اين حوزه تاثيرگذارند بايد اين آمار را به عنوان هشدار در نظر بگيرند تا مزيت کشور در حوزه ترانزيت کمرنگ نشود.

او ادامه داد: همچنين در بند 4 ابلاغيه برنامه ششم توسعه آمده است« توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکه اي کشور به ويژه کشورهاي آسيايي جنوب غربي و تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي بايد اجرايي شود.» در ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقلي با توجه به نگرش شبکه اي توسعه محور،آمايش سرزمين، ملاحظات دفاعي و سودآوري ملي و موقعيت ترانزيتي کشور مورد تاکيد قرار گرفته است.

ترفع ادامه داد: تاکيد مکرر بر ترانزيت در قوانين بالادستي بر اهميت ترانزيت و نقش آن در امنيت ملي و افزايش توان ژئوپليتيکي اشاره دارد، بنابراين ضربه زدن به ترانزيت کشور مغاير با سياست‌هاي کلان کشور است.

او با بيان اين که موقعيت جغرافيايي کشور باعث شده تا ترانزيت به يکي از مهمترين ابزارهاي ايجاد چسبندگي اقتصادي با کشورهاي همسايه تبديل شود، گفت: بايد به گونه‌اي روابط خود را در حوزه ترانزيت توسعه دهيم که حتي در شرايط بحراني مانند کرونا نيز اين روابط قطع نشود، همان طور که اين اتفاق افتاد و ارتباط ما با برخي کشورهاي همسايه علي رغم تمام محدوديت‌ها رخ داد.

ترفع با اشاره به تاريخ ترانزيت در کشور گفت: ترانزيت در کشور ما تاريخ ديرينه اي دارد، در دوران صفويه با هدف افزايش نقش کشور در جاده ابريشم، برنامه ريزي شد تا هزار و يک کارونسرا در کشور ساخته شود و هدف اين بود در مسير جاده ابريشم که تجار از مليت‌هاي مختلف تردد مي کنند، تردد و تبادلات تجاري با حداقل هزينه و حداکثر تسهيلات رخ دهد. از سوى ديگر در مجاورت کاروانسراها، بازار و مسجد ساخته مي شد و اين آميختگي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي از قرن‌هاي گذشته در بحث ترانزيت ايران وجود داشته است.

او ادامه داد: امروز نيز براي توسعه اين روابط و نيز به منظور ارتقاء موقعيت ژئوپليتيک همواره بايد مزيت نسبي جغرافيايي موجود را به مزيت رقابتي تبديل کنيم و اين امر با کاهش هزينه‌ها، کاهش زمان سفر و توسعه کنترل‌هاي هوشمند بجاي نظارت هاي مداخله گر و هزينه زا به دست مي آيد.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي