اخبار
 1399/11/11  تاریخ خبر
یادداشت رئیس هیت مدیره انجمن ایران؛حمل و نقل هوائی یک اضطرار است نه تجمل!!!
با درود،
همانطور که استحضار داريد لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بيش از 10 سال در چنبره رفت و برگشت به صحن و کميسيون ها ميگويند که در آخر دي ماه به تصويب رسيده، و ابلاغ خواهد شد، شايد ابلاغ آن هم 10 سال زمانبر باشد، الله و اعلم...
موردي از اصلاحات معافيت بخش هائي از کسب و کارها بوده، از جمله معافيت بخش حمل ونقل جاده اي بين المللي.
بجز تشکر که کاري نميتوانيم داشته باشيم. سپاس. سپاس.سپاس
ولي موردي در اين بخش از معافيت شقوق حمل و نقل نظرم را جلب کرد که واقعا متحير شدم !!
 ابتدا به عرض برسانم که کليه شقوق حمل و نقل در 27 کشور اروپائي از پرداخت VAT معاف ميباشند، و منتي به سر ما ندارد، ثانيا موردي نظرم را جلب کرد، و آن حذف معافيت حمل و نقل هوائي از مجموع سرويسهاي حمل و نقل بين المللي ميباشد و آقايان پروفسور در کميسيون مربوطه علت آن را حمل و نقل لوکس تلقي فرموده اند!!!
ما که در اين کميسيون ها جائي نداريم ولي نماينده وزارت متبوع ما هم عقلش به اين مورد قد نداده که حمل و نقل هوائي يک اضطرار است  نه تجمل!!!
امروز ميخواهيد يک قطعه ضروري را بدليل عدم توقف يک مجموعه بزرگ کشور سريع وارد کشور کنيد؟ واکسن مي خواهيد به کشور وارد کنيد، بجز راه هوائي گزينه ديگري داريد؟؟
اين حمل و نقل لوکس است؟؟
آقايان آزموده اند که هواپيما سه کلاس
-FIRST
-BUSINESS
-ECONOMY
دارد، ولي بار را در دالان بي نور و بي فرش و پرده بارگيري مي کنند وبا آبميوه
و...‌ هم از ايشان پذيرائي به عمل نمي آيد.
چطور اين علما تشخيص حمل و نقل لوکس داده اند؟ و چطور نماينده وزارت متبوع که در جلسه حتما حاضر بوده ، اعتراضي نکرده، باز هم الله و اعلم..
10 سال ديگر هم دنبال اصلاح قانون مي‌دويم. مطمئنا به عمر من وفا نميکند،
اي جوان ها بعد از ما نگوئيد که ما نگفتيم.... آخه به کي بگيم؟؟

جواد سمساريلر
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران