اخبار
 1401/01/23  تاریخ خبر
توقف کامیونهای حمل و نقل بین المللی در مرزهای جاده ای کشور

مسئولان محترم اجرائي دولت جمهوري اسلامي ايران،سازمان هاي نظارتي کشور.
با درود، باستحضار ميرساند، طي مصوبه هيات دولت وقت در سال 1397 در رابطه با ورود کالا به کشور که  بر اساس بند (يک) آن ورود کالا به کشور بدون مجوز ثبت سفارش ممنوع اعلام گرديده، و گمرک ايران بر اين اساس طي بخشنامه اي مراتب را  بکليه گمرکات اجرائي ابلاغ نموده است، طي بيش از چهار سال با توجه به مکاتبات و جلسات متعدد با مسئولين محترم وزارت صمت، وزارت راه و مسکن و شهر سازي، اتاق بازرگاني، سازمان راهداري و حمل ونقل و..... از جانب اين انجمن انجام پذيرفته متاسفانه تا کنون جهت اصلاح اين مصوبه اقدامي در رفع اين مشکل بوجود نيامده و متاسفانه سازمانهاي مسئول و ناظر به حمل و نقل بين المللي، شورايعالي هماهنگي ترابري کشور، بيش از دوسال گذشته ، راي به عدم ارتباط مجوز ثبت سفارش کالا  به حمل و نقل بين المللي را مصوب نمودو در اسفند ماه 1400 اداره تدوين مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طي نامه اي به مدير کل محترم واردات گمرک ايران درخواست مجوز ثبت سفارش را در مرز عبوري منتفي اعلام نمودند ولي همچنان گمرک محترم ايران با ادعاي اعتراض بعمل آمده توسط سازمان هاي نظارتي عليرغم ابلاغ آن به گمرکات اجرائي مفاد بخشنامه را کان لم يکن نمودند. حال کدام سازمان نظارتي بدون توجه به مشکلات اجرائي اين مصوبه بدون بررسي، حداقل از دست اندرکاران اين حرفه مورد درخواست را صلاح ندانسته اند، ما که اطلاع نداريم..!!
سئوال ما اين است ؟؟
-  که باتوجه با قوانين گمرکي، کليه محمولات وارده به کشور با هر يک از روش هاي حمل ميبايستي به گمرک تحويل گردد. آيا محل ورود محمولات به کشور * مرز عبوري است* يا* درب خروج* گمرک مقصد کالا ؟؟؟؟
-آيا مرزهاي جاده اي کشور محل عبورهستند، يا محل ورود کالا به کشور؟؟
-اگر محموله اي در زمان عبور از مرز مجوز ثبت سفارش نداشت، در انبار مرز که فاقد هرگونه امکانات ميباشد تخليه گردد و يا در انبار گمرک مقصد نهائي نگهداري شود، تفاوتي خواهد داشت؟؟
توضيح اينکه بعد از تخليه در مرز و با صدور مجوز ثبت سفارش و اجراي اين دستور العمل هزينه هاي سربار اين محموله اعم از تخليه، بارگيري،  ترانزيت و حمل مجدد به گمرک مقصد هزينه مضاعف به کشور تحميل نمي نمايد؟
-در اين ميان مسئوليت متصدي حمل بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي که ايران هم عضويت آن ها را پذيرفته و بر اساس آن بارنامه حمل از يک مبدا خارجي به مقصد گمرکات داخلي صادر نموده است چه خواهد بود؟؟
-علاوه بر اين خواسته ناروا که مسئوليت رفع آن بقول گمرک ايران سازمانهاي نظارتي کشور مي باشند، در تاريخ 16/01/1401  بخشنامه ديگري از سامانه تجارت خارجي وزارت صمت از طريق گمرک به گمرکات اجرائي ابلاغ گرديده که ثبت سفارش هاي صادره بايستي داراي تخصيص ارز قبل از اظهار نيز باشند، ( گل بود و به سبزه نيزآراسته شد) اين در حالي است که از صدور اين دستورالعمل جديد ? روز قبل به کاميونهاي بين المللي بين راه، ،نيز تسري پيدا نموده که در مرز متوقف ميباشند..!!
در حاليکه درخواست اينگونه اسناد که براي اظهار و ترخيص کالا لازم است هيچگونه ارتباطي به حمل و نقل ندارند، و چرا با اين ندانم کاري ها سرمايه هاي کشور را به هدر ميدهيم،؟ و هيچ يک از مسئولين کشور، اين ظلم وستم را به حمل و نقل بين المللي ايران روا ميدارند؟؟
چه کسي جواب گو است حد اقل به ما معرفي کنيد شايد آنها به فرياد ما برسند.!!
بخشنامه هاي جديد بشرح زير است.
اي فرياد رس:

سيستمي شدن مجوزهاي ارزي وزارت صمت براي تمام بازرگانان
قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت ؛
به اطلاع مي‌‌رساند از امروز (سه‌شنبه مورخ 16/01/1401   ) شرط سقف واردات ، براي پرونده‌هاي ثبت‌سفارش با حالت «واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار» يا «هيج‌کدام» به صورت سيستمي کنترل مي‌شود.
کنترل سيستمي سقف واردات تنها براي پرونده‌هاي ثبت‌سفارشي که نوع عمليات ارزي آنها بانکي و سازمان مجوزدهنده ارزي آن‌ها از سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، انجام مي‌گردد.
بنابراين با عنايت به سيستمي شدن کنترل سابقه واردات از تاريخ  10/10/1400، مجوز‌هاي ارزي پرونده‌هاي ثبت‌سفارش با شرايط بالا نيازي به بررسي کارشناسي سازمان‌هاي صمت استاني نداشته و توسط سيستم به صورت خودکار صادر مي‌گردد.
بدين منظور از امروز (سه‌شنبه مورخ 16/01/1401  ) در استعلام ضوابط پرونده‌هاي با شرايط فوق، مجوزدهنده جديدي با عنوان «مجوز سيستمي وزارت صنعت، معدن و تجارت - تخصيص ارز» اجباري مي‌شود.


الزام دريافت تخصيص ارز پيش از اظهار کالا به گمرک براي اولويت‌هاي کالايي 23، 24 و 25
قابل توجه واردکنندگان محترم
به اطلاع مي‌رساند پيرو هماهنگي به عمل آمده با گمرک جمهوري اسلامي ايران، از تاريخ 15/01/1401  ، ثبت سفارش‌هاي داراي اولويت‌ 23، 24 و 25 که عمليات ارزي آنها بانکي است، صرفا در صورتي که داراي تخصيص ارز تاييد شده از بانک مرکزي باشند، به گمرک ارسال مي‌گردد. لذا خواهشمند است پيش از مراجعه به گمرک نسبت به دريافت تاييديه تخصيص ارز از بانک مرکزي اقدام بفرماييد.
درصورت نياز، گروه کالايي پرونده در قسمت جزئيات پرونده ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است مشموليت تدريجي ساير اولويت‌هايي کالايي نيز متعاقبا اطلاع‌رساني خواهد شد.


با عرض پوزش از سروران گرام
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي  شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران
جواد سمساريلر