اخبار
 1401/03/25  تاریخ خبر
برگزاری نشست بررسی طرح جامع سامانه حمل ونقل در انجمن ایران

نشست بررسي طرح جامع سامانه حمل و نقل بين المللي روزيکشنبه مورخ 22 خرداد ماه سال جاري با حضور جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن،افسانه فخري و قاسم حبيب پور از اعضاي هيئت مديره ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي، جواد هدايتي مدير کل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي ، جعفر جميلي معاون دفتر ترانزيت و چند تن از اعضاي سازمان راهداري در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
رئيس هيئت مديره انجمن در ابتداي نشست اظهار داشتند: ما با سيستيماتيک شدن امور مساله اي نداريم اما متاسفانه ما با تعدد سامانه هاي حمل ونقل بين المللي مواجه هستيم که اين امر منجر به ايستايي ناوگان حمل ونقل در مرزها مي شود. به عنوان مثال در رابطه با کارنه تير يک سيستم بين المللي به نام TIR EPD و در مقابل سامانه EPL  که توسط گمرک طراحي شده موجود است که اين دو سامانه تفاوت بسياري با يکديگر دارند. تمامي اطلاعات درسامانه TIR EPD از  جمله   نوع محموله ، کاميون، وزن ، فرستنده ، گيرنده وبارنامه وجود دارد و به صورت آفلاين براي تمامي کشورهاي عضو سازمان ايرو قابل مشاهده است اما با ورود کاميون به  مرزايران بايد اطلاعاتي وارد سيستم شود که مربوط به ترخيص و اظهار کالا است که امرباعث ايجاد مشکلات عديده اي براي ناوگان حمل و نقل مي شود . وقتي ما عضو کنوانسيون تير هستيم و در مجلس شورا ي اسلامي مصوب و ابلاغ شده حمل ونقل بين المللي بايد براساس آن عمل کند اما در حال حاضر چنين نيست و روال موجود موجب ضرر زيادي به اقتصاد کشور مي شود . بايد سامانه ها همانند ساير کشورها به گونه اي طراحي شوند که موجب تسهيل امور تجاري کشور گردد.

در ادامه مديرکل دفتر ترانزيت ضمن ابراز قدرداني از انجمن ايران در خصوص برگزاري اين نشست بيان کردند : سامانه طرح جامع حمل ونقل بين المللي در جهت تبادل اطلاعات بين دستگاههاي مختلف در جهت تسهيل امور ترانزيت است اگر اين سيستم به خوبي طراحي شود   قطعا در عمل باعث تسهيل و يکپارچگي تجارت در کشور خواهد شد. به همين دليل سازمان بر آن است   با مشارکت تشکل هاي صنفي که کاربر اين سيستم خواهند بود به صورت تعاملي نقاط قوت و ضعف اين سيستم را  مورد بررسي قرار دهند.
در ادامه نشست نکات جامع وکاربردي از سوي رئيس، اعضاي هيئت مديره و رئيس بخش جاده اي در رابطه با سامانه بيان و مقرر شد که سامانه با توجه به نکات مطرح شده مورد بازنگري قرار گيرد.