اخبار انجمن
 1398/11/29  تاریخ خبر
نشست بررسی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده در انجمن ایران برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جلسه بخش مالياتي در خصوص بررسي مشکلات ماليات بر ارزش افزوده  با حضور آقايان محمد جمالي عضو هيئت مديره (خزانه دار) و رابط بخش مالياتي ، سيد قاسم مقتدايي رئيس بخش ماليات ، احمدرضا رهاورد از اعضاي بخش مالياتي و  جمع کثيري از مديران عامل و مديران مالي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي روز گذشته در محل انجمن برگزار شد.   در اين نشست محمد جمالي خزانه دار انجمن در رابطه با مجموع اقدامات و رايزني هاي انجام شده با سازمان امور مالياتي توضيحاتي را ارائه کردند. همچنين حاضران در جلسه به بيان نظرات و طرح پرسش در رابطه با مشکلات ماليات بر ارزش افزوده پرداختند و توسط قاسم مقتدايي رئيس بخش مالياتي پاسخ هاي جامع و فراگيري در اين رابطه ارائه شد. در پايان نشست مقرر شد که کارگروهي از مديران داوطلب شرکتهاي حمل و نقل بين المللي براي جمع آوري مشکلات مربوطه و انعکاس آن در بخش مذکور به منظور دستيابي به راهکارهاي لازم جهت تعامل با سازمان امور مالياتي تشکيل شود.
 1398/11/29  تاریخ خبر
در جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی مطرح شد؛ ارائه تضامین به گمرک باید از سوی انجمن ایران انجام شود نه اتاق بازرگانی ایران

يازدهمين جلسه بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران مورخ 23 بهمن ماه با حضور محمد عدديان نائب رئيس بخش و 10 نفراز اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،در اين نشست در خصوص  ارسال  نامه از جانب رئيس هيئت مديره انجمن به مديريت دفتر ترانزيت سازمان راهداري با موضوع "تضامين درخواستي اتاق بازرگاني ،صنايع، معادن وکشاورزي ايران از شرکتهاي  حمل ونقل بين المللي  ايران ، کرير،فورواردر و RECIVINGAGENT ) تقديربهعمل آمد .
  نائب رئيس بخش در اين مورد اظهار داشت : شرکتهايي که ماشين يا کارنه ندارند يا اصلا کرير نيستند چرا بايد ضمانت بگذارند ؟ و اگرقراربر ارائه ضمانت هست  بهتر است که اين امر از طريق انجمن حمل و نقل بين المللي انجام شود.

داريوش غلامين مديرعامل شرکت باررسان در رابطه با اين موضوع عنوان کرد: اقدام ما در اين زمينه نبايد به صورت انفرادي باشد،شايسته است که اين موضوع از طريق صنف و در گمرک پيگيري شود و خواستار ارائه ضمانت ازجانب  خودمان باشيم نه از طريق اتاق بازرگاني.هرچند که گمرک، اتاق بازرگاني را به عنوان موسسه ضامن معرفي کرده اما مابايد بخواهيم که اين امرمهم را به خود صنف واگذار کنند.

رامين طالب زاده رئيس هيئت مديره شرکت رهزادترابر به مشکلات و نوع برخورد اتاق بازرگاني با مديران شرکتها اشاره و بيان کرد: اتاق بازرگاني مي تواند به هر مورد کوچک و بي اساسي ايراد گيرد و کار را به تعويق اندازد و حتي خودشان را ملزم به پاسخگويي ندانند .

داريوش تيموري مدير عامل شرکت صحرا ترابر دررابطه با ارائه ضمانت گفت: احتمالا اگر اتاق نتواند ضمانت را بگيرد، کار را هم به راحتي انجام نمي دهد . همچنين ما بايد تعدادي نيروي متخصص و کارآمد براي صدورکارنه تير آموزش دهيم چون در حال حاضر نيروي متخصص براي صدور کارنه تير فقط دراتاق بازرگاني است.

در پايان حاضران در جلسه دو پيشنهاد ارائه کردند:

1-  تبديل سپرده نقدي به ضمانت نامه هاي بانکي

2-   ضمانت نامه ها توسط انجمن حمل و نقل مستقيم به گمرک ارائه شود.(البته به واسطه مکاتبات با گمرک و به نتيجه رسيدن در اين زمينه).

 1398/11/08  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی شورای آموزش انجمن ایران برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جلسه شوراي آموزش با حضور محمد صادق خانلو رئيس مرکز آموزش ، افسانه فخري، اکبر لشگري، محمد نيک پي و قاسم مقتدايي از اعضاي شوراي آموزش  مورخ 8 بهمن ماه در محل انجمن برگزار شد.

 در اين نشست در خصوص مسائل ذيل تصميماتي اتخاذ شد:

1- محمد صادق خانلو به عنوان رئيس مرکز آموزش تا تدبير هيئت مديره به عنوان رئيس شوراي آموزش قبول مسئوليت کنند.

2- ابقاء و تغيير اعضاي شوراي آموزش منوط به نظر رئيس هيئت مديره و تصويب آن توسط هيئت مديره باشد.

3- پس از تعيين اعضاي شوراي آموزش مقرر شد مفاد آيين نامه آموزش مورد بررسي اعضاي شوراي آموزش قرار گرفته ، تا نسبت به تغيير و بازبيني آن اقدام شود.
 1398/11/05  تاریخ خبر
دومین جلسه بخش هوایی برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، دومين جلسه بخش هوايي با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش و 6نفر از اعضاء مورخ يکم بهمن ماه درمحل انجمن برگزار شد.
 در ابتداي جلسه موضوع هواپيماي باري مطرح شد كه با توجه به افزايش هزينه ها متاسفانه شرکتها با كمبود بار مواجه هستند.
 همچنين در اين نشست موضوع عضويت شركتهاي هوايي در انجمن مطرح شد،كه لزوم داشتن پروانه فعاليت از سازمان هواپيمايي كشور از شرائط اساسي و لازم است و شركتها بايد با توجه به اين موضوع و تكميل ساير مدارك نسبت به درخواست عضويت اقدام نمايند.
 1398/10/29  تاریخ خبر
دهمین جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

 

دهمين جلسه بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران با حضور قربان جعفرزادگان عضوهيئت مديره و رابط بخش، مجيدخياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري و امير منصوري نائبان رئيس بخش و تعدادي ازاعضاء  روز چهارشنبه مورخ 25 دي ما ه  در محل انجمن برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، درابتداي جلسه مجيد خياطي مطلق رئيس بخش ضمن قدرداني از زحمات آقاي جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش پيرو موفقيتهاي بدست آمده وپيشبرد اهداف صنف ، موضوعات دستور جلسه را عنوان کردند.

-     در زمينه پيگيري موضوع افزايش هزينه الصاق پلمپ، رئيس بخش مذکور از قبل نامه اي تهيه و به دبير انجمن حمل و نقل بين المللي ارائه داده بودند که منتج به ارسال نامه170/1/10177 مورخ 1398/10/21 از سوي  دبير انجمن به رياست گمرک جمهوري اسلامي ايران شد.

-     موضوع بعدي دستور جلسه رسيدگي و پيگيري رفع ممنوعيت فعاليت شرکتهاي تبرئه شده بود که  توسط داريوش غلامين  مدير عامل شرکت باررسان و از اعضا بخش در رابطه با تبرئه شدن شرکتشان مستنداتي را  ارائه واعلام کردند که  شرکت توانسته با ارائه مستندات و طي تقريبا 10 روز خود را تبرئه و از بند 2  برهاند اما مشکل فقط اين مورد  نيست و بعد از آزاد سازي با مشکلات بيشتري درگيرخواهند بود، از جمله حق توقف کانتينر، انبارداري و ...

اعضاء بخش در ادامه اعلام داشتند همچنان منتظرمدارک و مستندات شرکتهايي هستند که در اين زمينه پرونده دارند تا اقدام نهايي صورت گيرد.

-   يکي ديگر از موضوعاتي که در بخش اعلام شد حق توقف کانتينرها بود که با تلاش بخش بيمه ، ترانزيت و امورگمرکي  و انجمن حمل و نقل بين المللي ايران به نتيجه رسيده و طبق اعلام شورايعالي عالي هماهنگي ترابري کشور اصلاح مصوبات 205مورخ 97/05/21 و 206 مورخ 97/05/28 شورا در مورد تعيين مبناي حق توقف کانتينرابطال شد وتعرفه کانتينرها به صورت ريالي وبرابر تعرفه مصوب آن چيزي که مدنظر بخش و صنف بود تصويب شد.

-   در پايان جلسه  بر موضوع  يک پارچگي و همبستگي انجمنها تاکيد شد . اعضاءاعتقاد دارند وقتي انجمنها بصورت جدا جدا و تک تک باشند صدايشان کمتر شنيده ميشود.

-   قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش عنوان کردند:  تا زماني که تشکل ها درگير مسائل پولي هستند هيچ اتفاق مثبتي نخواهد افتاد .

وي  درادامه يادآور شد: شرکتهايي که درگير مشکل تعزيرات هستند اگر مدارکي در رابطه بااين موضوع  دارند سريعتر ارسال کنند تا پيگيري و اقدامات لازم انجام شود.

ضمناً  در رابطه با چکهاي شرکتهاي حمل و نقل که نزد بيمه هاست عنوان کردند  بايد در اين زمينه هم اقدام کنيم و در بخش صورتجلسه شود .تعدادي از اعضا بايد پيگير اين قضيه باشند  تا در اين مورد هم به نتيجه برسيم.

 

 1398/10/22  تاریخ خبر
میر فتحعلی سید زنوزی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، طي نشست هيئت مديره  مير فتحعلي سيد زنوزي عضو هيئت مديره انجمن و از فعالان حوزه حمل ونقل بين المللي  به عنوان دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران انتخاب شد.
 1398/10/08  تاریخ خبر
رئیس بخش جاده ای و فناوری روز: : آیین نامه بخش ها باید بروزرسانی شود تا عملکرد بهتری نسبت به وظایف خودمان داشته باشیم

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، سيزدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش ، جواد ترکمن رئيس بخش ، محمد عدديان و مجيد مرادي نائبان رئيس بخش و 7 نفر از اعضاء مورخ 23آذر ماه در محل انجمن برگزار شد.

جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فناوري روز موضوع آيين نامه بخشها را مطرح کرده و اظهار داشت:  آيين نامه بخش ها بايد بروزرساني شود تا عملکرد بهتري نسبت به وظايف خودمان داشته باشيم . پيشنهادم اين است که آئين نامه بخش ها توسط اعضاي بخش ها بروزرساني و اصلاح شود.

همچنين محمد عدديان نائب رئيس بخش مذکور در رابطه با اين موضوع عنوان کرد: بخش ها به مرور زمان تکامل يافته و به کارايي خود رسيده اند واگر قرار است نظام نامه اي که تابع آن هستيم را تغيير دهيم بايد اهداف مشخص شود و پيرو آن اهداف، خط سير تغييرات مشخص و مسير رسيدن به جايگزين ها پيدا شود . سپس آيين نامه تغيير يافته را به هيئت مديره پيشنهاد دهيم.

در پايان جلسه مجددا موضوع رتبه بندي شرکت هاي حمل ونقل که از سوي اتاق بازرگاني به انجمن ارسال شده بود مطرح شد و اکثريت حاضران در جلسه  مخالفت خود را با اين موضوع اعلام کردند.

 1398/09/21  تاریخ خبر
در هفتمین جلسه بخش فورواردری و لجستیک مطرح شد؛ تعرفه مصوب حق توقف كانتينرها همان تعرفه سال ٩٧ است


هفتمين جلسه بخش فورواردري و لجستيک مورخ 12 آذر ماه با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش، مسعود عطري رئيس بخش ، کمال الدين حسيني، پوريا سعيدي، محمدعلي کارگشا نائبان رئيس و 4 نفر از اعضاء درمحل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، در اين جلسه افسانه  فخري عضو هيئت مديره ورابط بخش درابطه با تعرفه حق توقف كانتينرها توضيحاتي را ارايه و متذکر شدند که تعرفه مصوب همان تعرفه سال 97 است و در حال حاضرتا زمان تشكيل  جلسه كميسيون ماده 20 شوراي عالي ترابري كشور و  تاييد آن شورا كه بر اساس تعرفه پيشنهادي از سوي دو انجمن ايران و كشتيراني تهيه مي شود هر گونه اعلام نرخي خلاف تعرفه يادشده فاقد ارزش قانوني است.

با توجه به بخشنامه اخيرانجمن كشتيراني با موضوعيت حق توقف و با وجود اشاره به تعرفه سال 97باعث بوجود آمدن شبهات و سو برداشت واعلام نرخهاي غير مصوب و افزايش سپرده هاي نقدي وغير نقدي توسط برخي شركتهاي حمل و نقل بين المللي  شده است پس از تبادل نظر ميان اعضا در اين رابطه پيشنهاد شد که   نامه اي توسط هيت مديره انجمن تهيه  و به انجمن کشتيراني ارسال شود تا در رابطه بااين موضوع اقدامات لازم جهت شفاف سازي  صورت پذيرد. همچنين پيشنهاد شد طي بخشنامه اي جهت يادآوري به اعضاي انجمن اعلام شود که در حال حاضر تعرفه مصوب همان تعرفه سال 97است.

 1398/09/18  تاریخ خبر
نشست مشترک انجمن ایران با مدیران ارشد اتحادیه جهانی حمل و نقل بین المللی جاده ای (IRU ) برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، نشست مشترک انجمن ايران با مديران ارشداتحاديه جهاني حمل و نقل بين المللي جاده اي ( IRU )   به منظور توسعه و تقويت همکاريهاي في مابين حوزه هاي مختلف کارنه تير، امور گمرکي و حمل و نقلي روز شنبه مورخ 16 آذر ماه درسالن اجتماعات انجمن برگزار شد.
در اين نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره ، فريد صفارزاده   مدير فياتا و ICC انجمن ، اکبرلشگري، علي محمودي سراي ، قربان جعفرزادگان ،رضا گيلک و داريوش محمدي بازرگاني ازاعضاي هيئت مديره و بازرسين ، مدير کل دايره تير سازمان ايرو، مدير ارشد پروژه کاسپين ، مدير ارشد روابط خارجه سازمان ايرو، بهنام فرامرزيان سرپرست امور کارنه تير اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران و معاونت امور کارنه تيراتاق ايران حضور داشتند.
در ابتداي نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ضمن خير مقدم به ميهمانان گرامي ، در رابطه با پيشينه انجمن به عنوان قديمي ترين انجمن در حوزه لجستيک و حمل و نقل بين المللي توضيحاتي را مشروحاارائه کردند.
در ادامه سرپرست امور کارنه تيراتاق بازرگاني ضمن تشکر از انجمن به جهت قبول دعوت، اين ديدار را نقطه عطفي در جهت افزايش همکاري هاي بين المللي انجمن ايران باسازمان ايرو دانست و اظهار داشت:  همانطورکه مي ‌دانيد مدير کل دايره کارنه تيرسازمان ايرو توجه بسيار زيادي به منطقه بخصوص کشور ما ايران داشته و با پتانسيلهاي موجود در کشور ما آشنا هستند و همواره تلاش مي‌کنيم که از اين موقعيت وبا بسط روابط موجود استفاده بهينه داشته باشيم  . انجمن ايران با قدمتي 50 ساله به عنوان اتاق فکر بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل بين المللي فعاليت دارد و اعضاي اين انجمن متفکرين و متخصصين اصلي اين صنعت هستند . تجربه و دانش آقاي سمساريلر به عنوان مدير اين مجموعه نقش بسيار مهمي  در پيشبرد اهداف کاربردي انجمن ايران دارد، که نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح بين المللي هم مي تواند تاثيرگذار باشد.
 در اين نشست مدير کل دايره تير سازمانايرو اذعان داشت که سازمان ايرو انجمن ايران را به عنوان متولي بخش خصوصي حمل ونقل بين المللي در ايران به رسميت ميشناسد.
يکي از مشکلاتي که در اين نشست مطرح شد در مورد محمولاتي است که در سامانه TIREPD اجبارا در دو نوبت   براي آنها ثبت مي شود. يکبار توسط شرکت حمل و نقل يکبار هم توسط تجار ، که در سيستم ايرو اين مورد به صورت دو محموله نمايش داده مي شود. مديران سازمان ايرو به انجمن ايران پيشنهاد کردند که   بارهاي ترانزيتي رااز مبدا تا مقصد به صورت بارنامهMULTI MODAL   تحت صحابت کارنه تيرانجام دهند که در رابطه با اين پيشنهاد  بحث و تبادل نظر صورت گرفت . مديران سازمان ايرو پيشنهاد کردند که   از طريق امارات تک محموله به صورت آزمايشي از طريق بندر عباس تحت صحابت تيرانجام و طي اين مدت اشکالات مشخص و برطرف شود. شرايطي که براي انتخاب رانندهها مد نظر است نبايد سوءپيشينيه داشته باشند و در سه سال گذشته تخلفات و جريمه در مسيرهاي بين المللي نداشته باشند. که اين طرح مورد توافق انجمن ايران قرار گرفت.

-يکي از مهم ترين مباحثي که در اين نشست مطرح شد انعقاد تفاهم نامه  سه جانبه  بين اتاق بازرگاني دفتر امور کارنه تير -انجمن ايران و سازمان ايرو بود که اتفاق مهمي خواهد بود و سرپرست امور کارنه تير اتاق بازرگاني هم بر  انعقاد اين تفاهم نامه   تاکيد بسياريداشتند.
- درخواست کاهش نرخ خريد کارنه تير باتوجه شرايط فعلي تحريم و افزايش سفر کاميونهاي ايراني در مسيرهاي مختلف که منجر به افزايش 16 درصدي   خريد بيشتر کارنه تير درمقايسه با سال گذشته شده از ديگر مسائلي بود که در اين نشست مطرح شد . مدير کل دايره کارنه تير سازمان ايرو اعلام کرد که اين مسئله   نياز به بررسي دارد و مقرر گرديد مراتب به انجمن در زمان مقتضي اعلام شود.
- عدم همخواني سيستم TIR EPD  با سيستمهاي NCTS  و EUROASIA باعث بروز مشکلاتي در خصوص اعلام وصول کالا ها مطابق با اظهاراوليه از کشور مبدا شده که مقرر گرديد سازمان ايرو در اين خصوص بررسي و نسبت به ايجاد بستر مناسب به جهت جلوگيري از بروز مشگلات گمرکي در مبدا و مقصد راه حل پويا ارايه نمايند.

- يکي ديگر ازموارد بسيار مهم باز کردن پلمب کاميونهاي ايراني و تخليه محمولات به روش غيراستاندارد توسط گمرکات ورودي و خروجي ترکيه که اثر مخرب بر صادرات کشور دارد و ازطرفي کاملا با مقررات تير مغايرت دارد را اعمال ميکنند که از نمايندگان محترم ايرو درخواست شد  اين مهم را از طريق مقامات کشور ترکيه پيگيري و نتيجه را به انجمن اعلام کنند.

- استفاده از کشتي رو – رو در حمل ترکيبي از ديگر پيشنهاداتي بود که در اين نشست مطرح شدبه اين صورت که محمولات از مبدا تا مقصد تحت صحابت کارنه تير حمل گردد.

 

 1398/09/13  تاریخ خبر
در دوازدهمین جلسه بخش جاده ای و فناوری روز مطرح شد؛ رسیدگی به موضوع میزان ارز تخصیصی همراه رانندگان

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دوازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش، اکبر لشگري عضوهيئت مديره ، جواد ترکمن رئيس بخش، محمد عدديان نائب رئيس و 8 نفر از اعضاء بخش درتاريخ 9 آذرماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

در اين نشست موضوع رسيدگي به نامه شماره 83423/74/3 مورخ 1398/07/15 از وزارت راه و شهرسازي به انجمن حمل و نقل بين الملي ايران، در رابطه با جدول ميزان ارز تخصيصي همراه رانندگان کاميونهاي ايراني در هنگام خروج از کشور مطرح شد. حاضران در جلسه پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند با توجه به اينکه ميزان خروج ارز مسافرتي در مرزهاي زميني 2000 يورو و در مرزهاي هوايي 5000 يورو است وهزينه هاي بين راهي کاميونهاي حامل بار در مسيرهاي مختلف قابل پيش بيني و ثابت نيست،پيشنهاد شد در مواردي که کاميون حامل بار براي کشورهاي همسايه است مبلغ 2000 يورو و براي مسيرهايي غير از کشورهاي همسايه و دورتر طبق مرزهاي هوايي مبلغ 5000 يورواعمال شود.

در ادامه جلسه اسماعيل ابراهيمي مديرعامل شرکت بهروان بارموضوع نصب Gps بر روي ماشينها را که از سوي اتاق بازرگاني به اجبار بوده و شامل تحميل هزينه هايي براي شرکتهاي حمل و نقل است را مطرح و درخواست کردند در صورت امکان توسط رابط بخش اين موضوع در هيئت مديره مطرح و براي حل اين مشکل نامه اي به اتاق بازرگاني ارسال شود .همچنين پيشنهاد دادند نصب GPS ها بهتر است به صورت اختياري به شرکتهاي حمل واگذار شود.

در پايان جلسه در خصوص رتبه بندي شرکتها که توسط رابط بخش مطرح شد جواد ترکمن رئيس بخش و مجيد مطلق از اعضاء به شدت با اين طرح مخالفت کردند و اعتقاد داشتند اين رتبه بندي موجب ايجاد رانت و فساد  شده و عملا بسياري از شرکتها از گردونه رقابت حذف خواهند شد. لازم به ذکر است که کليه حاضران در جلسه مخالفت خود را با طرح رتبه بندي اعلام کردند.

 

 1398/09/06  تاریخ خبر
یازدهمین جلسه بخش جاده ای و فناوری روز برگزار شد

  يازدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز، شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور جواد ترکمن رئيس بخش ، محمد عدديان نيشابوري و مجيد مرادي نائبان رئيس و8 نفراز اعضا مورخ 2 آذرماه درمحل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، در ابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فناوري روز موضوع کمسيون ماده 12 (تخلفات رانندگان) را که موجب بروز مشکلات فراواني براي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي شده است را مطرح کردند.
وي در اين رابطه اظهار داشت: آيين نامه ناظر بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي به دليل حاکميت کنوانسيونهاي حمل و نقل بين المللي بر اين رشته از فعاليت حمل و نقلي، آيين نامه تاسيس و فعاليت شرکت هاي حمل و نقل بين المللي (مصوب 1377 )شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور است و علي الاصول مرجع رسيدگي به تخلفات اين شرکتها نيز، در کميسيون ماده 10 آن آيين نامه پيش بيني شده و هر گونه شکايت درخصوص فعاليت اين شرکتها مي بايست در آن کميسيون مورد بررسي قرار گيرد، نه کميسيون ماده12 که اصولا حاکم بر فعاليت حمل و نقل داخلي است. ضمن اينکه در هيچ کجاي قانون تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 آن قانون نيزاشاره اي به حکومت قانون و آيين نامه اخير بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي نشده است . از دلايل اصلي ديگر، عدم حاکميت آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، مفاد ماده 3 آيين نامه مزبور است که اشاره به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان از قبيل ضوابط تاسيس بهره برداري از شرکتهاي حمل و نقل بار و مسافر است که در خصوص شرکتهاي حمل و نقل بين المللي، همواره آيين نامه مورد اشاره در بند يک ملاک عمل اين رشته از فعاليت است.همچنين مي توان به موضوع تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 31 اشاره کرد که بکارگيري "مدير فني" را از الزامات شرکت يا موسسه برون شهري مي‌داند اما در حال حاضر، در شرکتهاي حمل و نقل بين المللي عملأ بکارگيري مدير فني به لحاظ گستردگي فعاليت و بعد بين المللي بودن آن، امکان پذير نيست . مع الوصف شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در اين خصوص بلاتکليف است و در صورت حادثه و تخلفات رانندگان ما بايد پاسخگو باشيم و از قوانين حمل و نقلداخلي تبعيت کنيم در حالي که امکان صدور بارنامه داخلي نداريم.

در ادامه نشست تمام حاضران جلسه به دليل حائز اهميت بودن اين مشکل مخصوصا براي شرکتهاي سوختي، خواستار رسيدگي از سوي صنف و انجمن شدند که در صورت امکان کميسيون مشترکي با مسئولين مربوطه تشکيل دهند.

از ديگر مسائلي که در اين جلسه مطرح شد رسيدگي به نامه شماره 11/46699 مورخ 1398/08/25 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن در خصوص درخواست شرکت سورن ترابر جهت استفاده از کاميونهاي يخچالدار ترک به دليل عدم وجود کاميونهاي يخچالدار ايراني جهت حمل کالاهاي صادراتي بود که در جلسه مطرح و نتيجه اين شد در صورتي که جزئيات بار، بطور کامل و بموقع اعلام شود، ناوگان داخلي کافي وقادر به حمل خواهد بود.

همچنين نامه شماره 122665/74/3 مورخ 1398/08/28 از سوي وزارت راه و شهرسازي به انجمن  به منظورمستند سازي در مورد هزينه ها و عوارض حمل و نقل بين المللي در ساير کشورها بود که دراين جلسه مطرح شد . پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با توجه به حوزه فعاليت همکاران در کشورها و مسيرهاي مختلف، گزارشي تهيه و به بخش ارائه دهند.

 


 1398/09/05  تاریخ خبر
در پنجمین جلسه بخش حقوقی مطرح شد؛ انتشار قراردادهاي متحدالشکل مورد نياز صنفي

به گزارش روابط عمومي  انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران پنجمين جلسه بخش حقوقي باحضور يونس جاويد عضو هيئت مديره و رابط بخش ، پوريا سعيدي رئيس بخش ، آرمين حياتي نائب رئيس و 4 نفر از اعضاء در تاريخ 28 آبان ماه در محل انجمن برگزار شد.

مباحثي که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت به شرح ذيل است :

1-آيين ‌ نامه کميته ‌ ها و کارگروه ‌هاي تخصصي انجمن

با توجه به ارسال آيين ‌ نامه پيشنهادي توسط بخش حقوقي به هيأت مديره در نيمه اول مهر ماه ، مسئله از رابط بخش پيگيري شده و به دليل عدم گزارش پيشرفت مشخص ، مقرر شد به صورت کتبي از هيأت مديره درخواست اعلام نظر شود .

2- قراردادهاي متحدالشکل مورد نياز صنفي

با توجه به وصول نظرات گوناگون در خصوص عدم ضرورت و بارمسئوليتي نمونه قراردادها پس از بررسي همه جانبه مسئوليت احتمالي انجمن در خصوص انتشار قراردادهاي متحدالشکل ضمن تأکيد بر ضرورت وجود نمونه قراردادهاي مورد نيازفعاليت هاي گوناگون صنفي و شناسايي اين امر به‌ عنوان يکي از اصلي‌ترين دلايل تشکيل و وظايف انجمن‌ها ، مصوب شد که نمونه قراردادها به صورت سابق توسط بخش حقوقي تنظيم و در اختيار اعضا قرار داده شود. همچنين به پيشنهاد حسام الدين خامسي مديرعامل شرکت هودج ترابر و اعضاي بخش مذکور و با موافقت ساير اعضا مقرر شد به جز انتشار نمونه قرارداد ، موارد کليدي و دلايل حقوقي که مي بايست در کليه قراردادها مد نظر قرار گيرد طي اطلاعيه‌اي در اختيار اعضا قرار گيرد.

پس از جمع‌بندي موارد مطروحه ، وظايف ذيل در دستور کار آتي بخش حقوقي قرار گرفت:

الف: تکميل نمونه قراردادها

-ارسال نمونه قرارداد هاي کرير با راننده و کرير با فورواردر به هيأت مديره

-تکميل نمونه قرارداد فورواردر با نمايندگان داخلي و تأمين‌کنندگان خارجي

ب: آيين‌نامه داوري

-تکميل آيين‌نامه مرکز داوري انجمن و ارسال به هيأت مديره

ج: مسئله قاچاق  

-مطالعه در خصوص قوانين گمرکي وقاچاق کالا در ترکيه

-مطالعه در خصوص قوانين گمرکي وقاچاق کالا در حوزه اتحاديه اروپا

-ترجمه و بررسي کنوانسيون کيوتو

 

 

 

 1398/09/03  تاریخ خبر
نهمین جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نهمين نشست بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در تاريخ 29 آبان ماه با حضور قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش مذکور ، اکبر لشگري عضو هيئت مديره ، مجيد خياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري، محمد عدديان نايئبان رئيس و 4 نفر از اعضا در محل انجمن برگزار شد.

در ابتداي نشست قربان جعفرزادگان رابط بخش و عضو هيئت مديره در رابطه با جلساتي که با بيمه هاي مختلف از جمله بيمه آسيا ، تعاون، پاسارگاد ، دي و... برگزار کرده بودند و در مورد شرايط مختلف بيمه ها براي اعضا توضيحاتي را ارائه کردند .

وي همچنين درصدهايي که بيمه ها براي انجمن و براي بيمه گزار، طبق قانون بيمه مرکزي ارائه داده بودند را بازگو کردند و در نهايت انتخاب شرکت بيمه پاسارگاد را طبق بخشنامه صادر شده از سوي انجمن اعلام داشتند.

درادامه نشست اعضاء بخش، خواستار مشخص شدن معيار و تاريخ اعلام درصد بيمه ها از طريق شرکتهاي بيمه به انجمن و چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد شدند.

اکبر لشگري عضوهيئت مديره که در اين جلسه حضور داشتند درمورد مصوب شدن يک موضوع درهيئت مديره و چگونگي تصميم گيري در مورد موضوعات مختلف واعلام نتيجه آن توضيحاتي را ارائه کردند.

مجيد خياطي مطلق رئيس بخش و جواد ترکمن از اعضاي بخش هم دررابطه با شفاف‌تر شدن چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد و فسخ قرارداد با بيمه آسيا صحبتهايي را ارايه کردند. همچنين محمد عدديان نائب رئيس بخش درزمينه انتخاب يک شرکت  بيمه نظرات خود را اعلام داشتند.

در پايان جلسه با بررسي و تبادل نظر پيرامون موضوع بخشنامه شماره 9703/04/160 (فسخ قرارداد با بيمه آسيا و منعقد شدن قرارداد جديد با بيمهپاسارگاد)، و ديگر مسائل جاري روز بيمه و ترانزيت  مراتب به شرح زير جمع بندي شد . لازم به ذکر است که اعضاء از رابط بخش مذکور خواستار مشخص شدن موضوعات ذيل در جلسه بعدي بخش شدند.

1-     مشخص شدن تاريخ عقد قرارداد بابيمه پاسارگاد

2-     شرايط و مفاد داخل قرارداد

3-     و آيا امکان فسخ قرارداد وجود دارديا خير؟

 1398/09/02  تاریخ خبر
در پنجمین نشست کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور؛ اصلاحیه مصوبه 206 -205 در خصوص میزان حق توقف کانتینرها بررسی شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، پنجمين نشست کميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري کشور روز گذشته با حضور رضا نفيسي رئيس مرکزتدوين مقررات، ايمني حمل‌ونقل، پدافند غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي ،جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، مسعود عطري مديرعامل شرکت دريابار و رئيس بخش فورواردري ولجستيک انجمن ، مديران و معاونان سازمان بنادر و دريانوردي، اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و کشاورزي تهران،انجمن کشتيراني، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته با دستور کار بررسي پيامدهاي ناشي از سياست گذاري هاي جديد در زمينه صادرات محصولات معدني در حوزه حمل ونقل ريلي، جمع بندي نهايي اصلاحيه آيين نامه ستادمراکز لجستيک در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
 همچنين در اين نشست  اصلاحيه مصوبه 205 و 206   در خصوص  حق توقف کانتينرها مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست رضا نفيسي عنوان کرد: با توجه به مشکلاتي که از سال گذشته درخصوص دريافت حق توقف کانتينرها با آن مواجه شديم و برخي از خطوط کشتيراني در اين رابطه سليقه اي عمل کرده و مبالغي بيشتر از مصوب تعرفه ها از صاحبان کالا دريافت کرده اند ،که اين امر موجب بي نظمي و نابسامانيهايي در حوزه حمل ونقل شده است. اين موضوع در حدود هفت ماه است که در دستور کارشورايعالي ترابري کشور قرار گرفته و طي اين مدت جلسات متعددي برگزار شده است . درآخرين جلسه که اعضاي کميسيون ماده 20 هم حضور داشتند و براساس نظرات انجمن ايران،اتاق بازرگاني ، سازمان راهداري و ساير اعضا کميسيون ماده 20 اصلاحاتي در خصوص موضوع حق توقف کانتينرها صورت گرفته که به صورت دو پيشنهاد مطرح مي شود تا در صورت تاييد حاضران در جلسه به کميسيون موضوع ماده 20 ارايه گردد.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران به تعدد مراکز تصميم گيري اعتراض و بيان کرد: سالهاست که اين روال وجود دارد و موجب بروزمشکلات فراواني براي بخش حمل ونقل کشور شده و آسيب هاي جبران ناپذيري را براي اين حوزه ايجاد کرده است.
در ادامه مسعود عطري در خصوص مصوبه پيشنهادي اول نظراتي را عنوان کرد: اگر موضوع صاحب کالا را در قانون امور گمرکي ملاک کار قرار دهيم اين درست است اما پيشنهاد ما اين است که  به جاي " نماينده خطوط کشتيراني " از واژه " متصدي حمل " استفاده شود.
همچنين در قسمت " درج هر گونه مبلغ مازاد بر سقف   تعرفه هاي مصوب حق   توقف کانتينر در متن بارنامه بلااثر بوده ومطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف محسوب شده و از سوي مراجع ذيربط قابليت پيگيري و رسيدگي خواهد داشت. " اين با مورد بالاکه ذکر شده "اگر توافق کتبي وجود داشته باشد"  مغايرت پيدا ميکند پيشنهادمان اين است که دراين بند ذکر شود " درج هر گونه مبلغ مازاد برسقف تعرفه هاي مصوب حق  توقف کانتينر به جزدر مواردي که توافق مکتوب اشاره شده در  اصل ماده وجود داشته باشد در متن بارنامه بلااثربوده و مطالبه بيش از ميزان مصوب کميسيون ماده 20 از سوي خطوط کشتيراني و يا نمايندگان آنها تخلف  ميشود. "
در ادامه   مسعودعطري اظهار داشت: موضوع صاحب کالا بايد مشخص شود از نظر ما صاحب کالا در رابطه باحق توقف کانتينر عملاً  ذي نفع پرداخت کننده است.زماني که فروشنده کالا  تعهدي  براي شخص ثالث ايجاد مي کند  مي تواند براي خود درآمدي داشته باشد مثلاً کانتينر 1000 دلاري را با کرايه 500 دلاري بفروشد و براي گيرنده  تعهد ايجاد کند که مثلاً براي توقف روزي 200دلار دريافت کند. اين مسئله اي هست که ماههاست با آن مواجه هستيم و انجمن کشتيراني   اولين ارگاني بوده که نسبت به اين رويه انتقاد کرده اما متاسفانه  تاکنون کاري صورت نگرفته است و تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شده است.
در ادامه نشست هر يک از حاضران نظرات خود را در خصوص اصلاح مصوبه پيشنهادي مطرح وبه تاييد حاضران رسيد تا به کميسيون موضوع ماده 20 ارائه گردد.

 1398/08/22  تاریخ خبر
برگزاری ششمین جلسه بخش فورواردری و لجستیک
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، ششمين جلسه بخش فورواردري و لجستيک روز گذشته با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش ،نائبان رئيس بخش و 7نفر از اعضاء  برگزار شد.

 در  ابتداي جلسه افشين بهرامي مديرعامل شرکت ارشا ترابر آريا در خصوص حمل و نقل هوشمند گزارشي را ارائه کردند و مقرر شد که اين گزارش با ساير بخشهاي انجمن از جمله بخش جاده اي جهت استفاده بهينه به اشتراک گذاشته شود . همچنين اين موضوع از لحاظ هوشمند سازي مديريت جابه جايي کالا در بخش فورواردري و لجستيک به صورت گسترده مورد بررسي قرار گيرد.

 در ادامه جلسه موضوع حق توقف و تحولات آن با  ارائه گزارشي از سوي رضا ميرهادي رئيس هيئت مديره شرکت پارت نيک مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لازم به ذکر است که با توجه به جلسات مرتبط با کميسيون ماده 20 و شورايعالي هماهنگي ترابري کشور در هفته آينده ، موضوع فوق در جلسه آتي پيگيري خواهد شد.