اخبار انجمن
 1399/04/11  تاریخ خبر
رئیس هئیت مدیره انجمن حمل ونقل بین المللی ایران در نشست بررسی ترانزیت و قاچاق در اتاق تهران مطرح کردند:تصميم گيرندگان حوزه حمل و نقل اصلاً تخصصي دراين حوزه ندارند

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، روز گذشته مورخ 10 تير ماه سال جاري نشستي در خصوص بررسي ترانزيت وقاچاق با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دکتر فرهاد فزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي، عبداللهي مشاور معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي در امور ترانزيت، ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و خسروسرايي مدير کل ترانزيت، لجستيک و توافقنامه ها در اتاق بازرگاني ، صنايع،معادن  و کشاوزي تهران برگزار شد.

دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست؟

در ابتداي   جلسه دکتر فرهاد فوزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ضمن قدرداني از حضور مسئولان در اين نشست عنوان کردند: همانطور که استحضار داريد قبلاً اعلام شده بود که سالانه 24 ميليارد دلار کالا به ايران قاچاق مي شود و هميشه هم صحبت از قاچاق سازمان يافته بود . زماني که پيگير اين مورد  مي شديم که اين ميزان قاچاق از کجا آمده به پاسخ شفافي دست پيدا نمي کرديم. همچنين زماني که  پيگير ادعاي سازمان يافتگي قاچاق مي شديم که چه سازماني اين امر را سازمان مي دهد باز هم به پاسخ روشني نمي رسيديم . در دوره پيشين اتاق بازرگاني  در جلسه اي که رئيس کل گمرک و معاون وزارت صمت حضور داشتند ميزان قاچاق کالا بين 8 تا 12 ميليارد دلار اعلام شد.
اخيراً صحبت از 10ميليارد دلار قاچاق از طريق ترانزيت مي کنند که توسط کاميونها ودر مرزهاي زميني انجام مي شود اما صحبتي از قاچاق توسط لنج ها نمي شود.  به تازگي هجمه اي به سمت ترانزيت راه افتاده و اخيراً گزارشي در خصوص قاچاق توسط شرکتهاي حمل و نقل منتشر شده است .در اين گزارش عنوان شده  که به گزارشي دست يافته اند که نشان از تخلف درحوزه نظارت بر ترانزيت را دارند.من اميدوارم امروز بتوانيم در اين نشست به نتيجه مطلوب برسيم که   دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست ؟ آيا قصد متوقف کردن ترانزيت کشور را دارند؟ کشور در حال حاضر وضعيت اقتصاد مناسبي ندارد  که ترانزيت نداشته باشيم و از طريق ديگر کسب درآمد کنيم .در بند 10 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي صراحتاً گسترش خدمات تجاري و ترانزيت عنوان  شده است.

تصميم گيرندگان حوزه حمل و نقل اصلاً تخصصي دراين حوزه ندارند

در ادامه نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اظهار داشتند:   متاسفانه بعد از انقلاب و با 38 سال فعاليتي که در انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  داشته ام  ، حرفهاي بسياري در رابطه با مسائل و مشکلات اين حوزه زده ايم که  فقط خودمان شنيديم   دليلش هم مشخص است چون کساني که در مورد حمل ونقل تصميم گير هستند اصلا فعاليت و تجربه در حوزه حمل ونقل را ندارند . ما طي اين سالها نه تنها پيشرفتي در اين حوزه  نداشته ايم بلکه پس رفت هم داشته ايم. ما در قبل از انقلاب فقط 2 ماده در قانون امورگمرکي مصوب سال 1350 داشته ايم که فقط به ترانزيت خارجي اشاره داشته است . بعد ازانقلاب با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و گشوده  شدن مرزهاي جديد با کشورهاي مشترک المنافع منتضع شده از کشور شوروي سابق هيچ مورد قانوني براي ترانزيت خارجي از کشور وجود نداشت لذا ، با همکاري وزارت راه و ترابري، وگمرک ايران و  انجمن حمل ونقل بين المللي  ايران قانون عبور کالاي خارجي نگاشته شد.که به اعتقاد من قانوني است که مي شود با آن کار کرد. همه بحثهايي که امروزه در رابطه با قاچاق بيان مي شود ،  به اين دليل است که اين قانون اجرانمي شود. در اين قانون   مشخص شده کالاي ترانزيت خارجي که از گمرک مبدا  خارج تا به مرزهاي خروجي کشور برسد بايد از يک کانال مشخص عبور کند که فرمهاي آن هم تهيه و دراختيار   گمرکات کشور  قرار گرفت که وسيله حمل  از کدام مسير بايد عبور کند  تا به مرز برسد و نيروي انتظامي   براساس ماده 23 همين قانون موظف است کنترلهاي لازم را به عمل آورد ، در صورتي که چنين کنترل لازمي اجرا نمي شود. اگر قانون اجرا شود خوب است چون هم مي تواند رافع مسوليت سازمانهاي دولتي باشد و هم براي فعالاني که درامر ترانزيت اشتغال دارند.در حال حاضر با توجه به وسعت کشور و وضعيت جغرافيايي ما،   که 2000 کيلومتر در 2000کيلومتر طول و عرض کشور دارد چه کسي اين ترددها را کنترل مي کند؟  که با ايجاد سيستم خود مالکي در ساختار حمل ونقل طبيعي است که يا راننده قاچاقچي باشد يا قاچاقچي راننده باشد. اگر همين قانون به طور کامل اجرا بشود طبيعتاً  از بروز خيلي مسائل جلوگيري خواهد شد. جهت اطلاع گمرک ايران بيش از 200 شرکت حمل ونقل بين المللي که از پوشش بيمه که حق قانوني آنهاست متهم به قاچاق و شامل بند 2 مقررات موضوعه خود نمودند و نتيجتاً  اينگونه شرکتها از گردونه حمل و نقل بين المللي خارج شده اند  .

حال ترانزيت خوب نيست

آيتي سرپرست دفترترانزيت گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل مطرح شده عنوان کردند: ما در بخش دولتي بايد پاسخگوي مطالبات شما باشيم. حال ترانزيت در حال حاضر خوب نيست و اگرامروز به فرياد آن نرسيم و اجازه دهيم يک جريان مشکوک نادان لگد به اين بيمار بزند بايد فاتحه ترانزيت را بخوانيم. امروز اگر کسي نداد که مسير ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران در حال محو شدن توسط رقبا و دشمنان است يا دشمن منافع ملي است يا نادان به موضوع است . کسي که نداند ترانزيت براي مملکت ما در شرايط فعلي چه  ضرورتي دارد در هر جايگاه و مقامي باشد  در واقع برخلاف منافع ملي حرکت مي کند.
اگر نگاه کلي به حجم ترانزيت کشور داشته باشيم در سال 97 در حدود 9 ميليون و 600هزار تن ترانزيت داشته ايم که با  26% کاهشبه 7 ميلييون و 115 هزارتن در سال 98رسيديم. همچنين  با مقايسه آمار سه ماهه سال 99   با 98 شاهد 40% کاهش آن هستيم. اين روند کاهشي که از سال 97 داشته ايم نشان دهنده اين است که يک جاي کار ايراد دارد و بايد آسيب شناسي کنيم . صراحتاً اعلام ميکنم   هر نوع توقفي در بخش دولتي به هر عنواني يک گلوگاه فساد است   بخش دولتي جز چابک کردن و کوتاه کردن مسير بوروکراسي هر کاري کند فسادآور است و اين بايد مطالبه بخش خصوصي از دولتي باشد.
ايشان  در ادامه عنوان کردند : بايد تکليف اين مسئله روشن شود که عدم استفاده از بن بيمه به شرکتهايي که سابقه تخلف دارند  حق است يا تسهيلات است؟ ما بايد اين بهانه را از جريان مشکوک بگيريم جريان مشکوکي که به دنبال تماميت خواهي در ترانزيت است ما بايد پاسخ قانوني به آن بدهيم.

ترانزيت براي کشور امنيت آور است

جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي در نقش ترانزيت در کشور عنوان کردند : اگر ترانزيت نبود خيلي از مرزهاي ما باز نمي شد . در حال حاضر ترانزيت در اين شريط خاص  براي کشور غير از ايجاد اشتغال و کسب درآمد ، امنيت آور است   .

کشورهاي منطقه در امر ترانزيت به شدت در حالرقابت با ما هستند

ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در وزارت راه وشهرسازي در پاسخ به سوال آقاي آيتي در خصوص استفاده شرکتها از بن بيمه  بيان کردند: در قانون عبور کالاي خارجي ماده 10صراحتاً عنوان شده که  (عبور کالاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي منوط به سپردن وجه ضمان است ) و در تبصره 4 آمده (وجه ضمان مي تواند ضمانت نامه بانکي ، سپرده نقدي وبيمه نامه هاي معتبر باشد)   پس اين حق شرکتهاي حمل ونقل بين المللي است که از بن بيمه استفاده کنند. بسياري ازخبرنگاران در مورد حمل و نقل و ترانزيت ،واردات ، صادرات   اطلاعات کافي ندارند و با انتشار برخي از مطالب موجب ايجاد ابهاماتي مي شوند.
وي همچنين در خصوص ترانزيت ريلي عنوان کردند : ما در سال 97 در حدود يک ميليون تن ترانزيت ريلي داشتيم که در سالهاي بعد 30% کاهش داشته است امسال با توجه به مصوباتي که در مورد ممنوعيت ترانزيت سوخت داشته ايم  باز هم با کاهش مواجه خواهيم بود با توجه به محدويتهايي که در داخل کشور داريم کشورهاي منطقه به شدت درحال رقابت با ما هستند. هر کسي که امروز به هر نحوي   باعث تضعيف ترانزيت کشور شود عملاً مسيرهاي رقيب را تقويت مي کند.

 1399/04/04  تاریخ خبر
بررسی محدودیت ها و چالش های فراروی شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا

قانونگذار بر اساس تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب 1377 به منظور تسهيل و توسعه ترانزيت استفاده از بيمه نامه براي تضمين کالاي عبوري را براي شرکت‌هاي حمل بين المللي مجاز دانسته است .
مديرکل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرک ايران با بيان اين‌که کاهش "تسهيلات" شرکت‌هاي متخلف حمل‌ونقلي به منزله حذف بن بيمه نيست ، گفت : مرجع کاهش "تسهيلات" شرکت هاي متخلف حمل‌ونقلي گمرک است .

نشست بررسي محدوديت ها و چالش هاي فراروي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي در حوزه ترانزيت کالا از کشور با حضور مديرکل دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌هاي وزارت راه و شهرسازي ، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران ، سرپرست دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري ، رييس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين المللي ، دبير انجمن کشتيراني و خدمات وابسته و رييس انجمن صنفي شرکت هاي حمل‌ونقل بين‌المللي خراسان در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد .

مصطفي آيتي ، مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران در اين نشست اظهار کرد : با توجه به شرايط حساس و ويژه کشور ، تسهيل و توسعه ترانزيت از قلمرو کشور به دلايل منافع اقتصادي ، امنيتي و منطقه اي از آنچنان اهميتي برخوردار است که نه تنها در برنامه هاي توسعه کشور و اسناد بالادستي ذکر شده ، بلکه به طور مکرر در فرمايشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد قرار گرفته است . از اين رو با توجه به اهميت موضوع و فرمايشات معظم له ايجاب مي کند رويکرد همه دستگاه‌ها بر تسهيل و توسعه ترانزيت ، بهبود فضاي کسب و کار و کمک به افزايش منافع ملي حاصل از آن باشد .

وي در خصوص برخي ادعاها درباره بن بيمه افزود : قانونگذار بر اساس تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب 1377 به منظور تسهيل و توسعه ترانزيت استفاده از بيمه نامه براي تضمين کالاي عبوري را براي شرکت‌هاي حمل بين المللي مجاز دانسته است .

وي با اشاره به محدوديت تسهيلات براي شرکت‌هاي متخلف ، تصريح کرد : بر اساس ماده 109 آيين نامه اجرايي قانون امورگمرکي " از زمان وقوع تخلف صرفا در رويه ترانزيت خارجي تا صدور حکم قطعي ،  تصميم گيري در خصوص کاهش تسهيلات به شرکت هاي حمل با گمرک ايران است ". بر اين اساس گمرک ايران در مواقعي که پرونده قاچاق در رويه ترانزيت خارجي تشکيل مي شود مي تواند ارائه تسهيلات به شرکت هاي حمل و نقل را کاهش دهد و لزوما حذف اين تسهيلات ، حذف بن بيمه نبوده و ميتواند افزايش کنترلهاي فيزيکي کالا و محموله هاي تجاري و اسناد  در مبادي ورودي وخروجي  باشد .

وي افزود : به دليل انباشت پرونده هاي قاچاق در رويه ترانزيت در اوائل دهه 90 گمرک ايران در اقدامي ضربتي از پذيرش بيمه نامه ترانزيت تمامي شرکت هاي حمل داراي پرونده قضايي در سال هاي قبل ممانعت بعمل آورد که اين موضوع از سوي فعالان ترانزيت به ويژه در جلسات کميسيون شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور به عنوان مانعي در توسعه ترانزيت با توجه به اسناد بالادستي برنامه هاي توسعه کشور تلقي و مورد اعتراض واقع مي شد . چرا که به دليل عدم امکان انتخاب راننده و کاميون حامل محموله هاي ترانزيت و خود مالکي کاميونداران ، عملا امکان نظارت بر محموله هاي ترانزيت از شرکتهاي حمل  با وجود بقا مسوليت هاي قانوني ، سلب مي شد .

مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک تاکيد کرد : از سوي ديگر گمرک ايران متعاقب صدور آراي قضايي مبني بر برائت شرکتهاي حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده 45 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1377 که اشعار مي دارد : " در مواردي که عبور دهنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد از هرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي باشد " نمي تواند مانع از صدور بيمه نامه براي شرکت هاي موصوف شود .

آيتي درباره آراي صادر شده براي پرونده هاي ترانزيتي نيز گفت : بر اساس آرا قضايي صادره که بالغ بر 700 تا 800 پرونده قاچاق در رويه ترانزيت از سال هاي 1385 تاکنون است که عمدتا مربوط به سال هاي 87 تا 90 است درصد بسيار کمي از پرونده ها در آراي صادره براي شرکت حمل و نقل حکم محکوميت صادر شده است .

وي با اشاره به حذف کاغذ در رويه ترانزيت در گمرک ايران و الکترونيکي شدن فرايندها گفت : نکته قابل توجه اينکه با توجه به افزايش کنترل و نظارت الکترونيکي گمرک در رصد محموله هاي ترانزيتي با توسعه سامانه جامع امور گمرکي و تجهيز گمرکات به سيستم هاي کنترلي مانند ايکس ري و پلمب هاي مدرن ، در سالهاي اخير به ميزان قابل توجهي قاچاق در رويه ترانزيت خارجي کاهش و تا حد کمتر از يک ده هزارم تقليل يافته است .

وي افزود : اجراي اولين پروژه هاي بين المللي تير الکترونيکي با کشورهاي ترکيه و آذربايجان و اولين پروژه هاي حمل و نقل ترکيبي کارنه تير اروپا - ايران ، هند - ايران - افغانستان - تاجيکستان در راستاي توسعه ترانزيت و افزايش سهم کشور از ترانزيت منطقه از جمله دست آوردهاي ترانزيت در سال هاي اخير بوده است که به نوع خود در سطح جهاني گمرک ايران را پيشتاز و الگوي توسعه الکترونيکي در رويه ترانزيت الگوي 76 کشورهاي عضو کنوانسيون تير قلمداد کرده است .

منبع: پرتال حمل و نقل

 1399/04/03  تاریخ خبر
دومین جلسه "میزحمل و نقل و لجستیک صادراتی " برگزار شد

دومين جلسه "ميزحمل و نقل و لجستيک صادراتي " با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، حميدزادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران ، معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي،رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران ،رئيس کميسيون حمل و نقل و لجستيک اتاق بازرگاني ايران عضو انجمن مالکان کاميون دار، رئيس انجمن شرکتهاي هواپيمايي ، مديرعامل مجمتمع صنعتي ماموت روز گذشته مورخ 2 تيرماه سال جاري در محل سازمان توسعه و تجارت ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،در اين نشست قمري مديرکل دفتر توسعه تجارت ايران خلاصه اي از نخستين جلسه "ميز حمل و نقل و لجستيک صادراتي " ارائه و عنوان کردند: يکي از موضوعاتي که در جلسه گذشته مطرح شده بود تامين کانتينر يخچال دارتوسط شرکت ماموت بود که جلساتي هم در اين خصوص با حضور انجمن حمل ونقل ايران، شرکت ماموت و ساير ارگانها برگزار و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.در اين نشست قصد داريم که موضوع تامين کانتينر يخچال داربراي صادرات از طريق توليد داخل يا واردات را نهايي کنيم ، همچنين به بررسي موانع و مشکلات حمل ونقل صادراتي به کشور ترکيه بپردازيم.
موسويان معاونت توسعه بازارهاي صادراتي  سازمان توسعه تجارت ايران عنوان کردند  : در حال حاضر 80% مرزها باز است فقط  مرز کشور ترکمنستان است به طور کامل بازگشايي نشده است البته اخيرا گشايش کوچکي داشتيم که فقط 30 واگن توانست عبور کند اماهمچنان انسداد مرزي ترکمنستان وجود دارد. خوشبختانه انسداد مرزي ترکيه ، ميرجاوه برطرف شده است.
يکي از موارد مهم حوزه حمل و نقل تجمع بيش از حد کاميونها در برخي از مرزها ازجمله مرز ميرجاوه است اين موضوع نشان دهنده اين است که ما متاسفانه براي  پذيرش کاميونها در فواصل 30کيلومتري مرز سيستم نوبت دهي الکترونيکي نداريم در حالي که چنين سيستمي در ترکيه وجود دارد. راننده اي که 70 روز در مرز توقف دارد به دليل عدم وجود توقفگاههاي مناسب با مشکلاتي بسياري روبه رو مي شود. مسئله حمل و نقل فقط   تامين وسيله حمل نيست بلکه به زيرساخت مرزها هم بايد رسيدگي شود. ما  بايد در مرزهاي اصلي خود از جمله   بازرگان، دوغارون، ماهيرود،شلمچه توقفگاه هاي مناسب  با امکانات رفاهي ايجاد کنيم .
بابايي رئيس سازمان صنعت و معدن استان آذربايجان غربي  در رابطه با موضوعات مطرح شده ببيان کردند: درموضوع حمل ونقل ما بايد دو موضوع را مد نظر قرار دهيم  نخست تفاهمات في مابين با طرف ترک و مورد بعدي زيرساختها و شرايطي که داريم . در حال حاضر ما در مرز بازرگان با محدوديت فضايي مواجه هستيم و  بازرگان روزانه بيشتر از700 تا 850   دستگاه کاميون را قبول نميکند.مورد بعدي پايانه مرزي سرو هست   که طرف مقابل از نظر زيرساختها مشکلي ندارد اما ما با مشکلاتي مواجه هستيم. در مورد مديريت پايانه‌هاي مرزي کشور که گمرک به عنوان مرزبان است، به دليل کنترل هاي متعدد عملاً موجب کاهش و کندي تردد ناوگان مي شوند.
دبير انجمن ايران در رابطه با موضوعات مطرح شده اظهار داشتند: درمرز بازرگان ما با صف طولاني ناوگان ها مواجه هستيم و در بررسي که انجام داديم  مشخص شد که مشکل اصلي مربوط به ايران نيست درطرف ترکيه پزشک طي چند دقيقه آزمايشات مربوطه را انجام مي دهد و سپس تشريفات گمرکي انجام مي شودو گروه سومي به تازگي درآنجا راه اندازي شده به نام بررسي قاچاق کالاکه ناوگانها توسط اين گروه مورد بررسي قرار مي گيرد و که اين امر موجب به افزايش توقف مي شود .
وي همچنين به مکاتبه اي که بين انجمن ايران  با انجمن ترکيه صورت گرفته اشاره و اذعان داشتند: در اين مکاتبه انجمن ترکيه تاييد کرده است  که اين گروه سوم موجب افزايش توقف ناوگانها شده است. ما نياز داريم که محوطه مناسبي جهت ساماندهي خروج کاميونهاي خارجي وايراني ايجاد کنيم.
وي همچنين به بخشنامه اخير گمرک بازرگان اشاره کرده و بيان کردند: مديرکل گمرک بازرگان بخشنامه اي به کليه گمرکات کشورارسال کردند مبني بر اينکه بدون هماهنگي با آن گمرک محموله اي ارسال نشود. که اين مسئله موجب بروز مشکلات بسياري شده است . چون براي ارسال محموله گمرکات اعلام ميکنند که از گمرک بازرگان بايد مجوز دريافت کنيم.ما به اين بخشنامه معترض هستيم وکتباً به معاونت  گمرک اين مورد را اعلام کرديم چون اين مسئله موجب مي شود تعهدات صادرکننده به خريدار عملي نشود و تاخير درحمل کالا به وجود آيد. ما پيشنهاد داديم با توجه به تراکم کاميونها در مرز، مرز ساري سو  را براي تردد ناوگان يخچالي در نظربگيريد و ناوگانهاي خالي را از مرز پلدشت خارج شوند، همچنين مرزبازرگان و سرو رابراي ناوگانهاي صادراتي و وارداتي خودمان مورد استقاده قرار دهيم.
متاسفانه در طرف ايران مشکل زيرساخت وجود دارد . در مورد مرز رازي ما کانتينر يخچالي که مناسب حمل باقطار باشد ه نداريم ، واگن يخچالي هم نداريم . ما بايد براي جلوگيري از ايجاد ترافيک ، مسيرها را بايد تفکيک کنيم.
در ادامه نماينده گمرک اظهار کردند: باتوجه به  مسئله کرونا که موجب کاهش تردد کاميونها در مرزها شده است بيشتر کالاهاي صادراتي از طريق مرز رازي ارسال شد ، که در اين مرز متاسفانه محوطه تخليه وبارگيري کاميونها وجود ندارد.
در ادامه حميد زادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  عنوان کردند: ما در حال حاضر بايد ترانزيت کشور را تقويت کنيم در سال 98 هم نسبت به سال97 عملکرد ترانزيت کاهش داشته است که البته دلايل منطقي داشته  اما امروز در شوراي عالي صادرات تصويب شد که وزارت راه و شهرسازي طي مدت يک ماه طرحي را براي توسعه و تقويت ترانزيت کشور ارائه دهد.همه ما به دنبال تقويت ترانزيت هستيم.
در ادامه نشست مديرعامل مجتمع صنعتي ماموت در خصوص تامين کانتيتر يخچال دارتوضيحاتي را ارائه و عنوان کردند : در حال حاضر ظرفيت توليد کانتينر يخچال دار را داريم و طي مدت  يک الي دو ماه به متقاضيان تحويل خواهيم داد.
دبير انجمن ايران ملاک خريد کانتينر از شرکت ماموت را منوط به کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل دانست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتاً اعلام کردند که در حال حاضر امکان تخصيص ارز براي واردات کانتينر وجود ندارد چون دستگاه هاي مختلف در اين امر تصميم گيرنده هستند.
در پايان جلسه مقرر شد که مجددا جلسه اي با حضور انجمن حمل ونقل بين المللي ايران ،اتاق تعاون ايران،اتاق بازرگاني ايران و شرکت ماموت تشکيل شده و اين موضوع  تا حصول نتيجه مورد بررسي قرار گيرد.

 1399/03/31  تاریخ خبر
گزارش عملیاتی رئیس سازمان فیاتا در شرایط کووید 19
 1399/03/31  تاریخ خبر
نشست بررسی چگونگی امکان ورود موقت کانتینر یخچال دار ( اجاره به شرط تملیک) برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نشست بررسي چگونگي امکان ورود موقت کانتينريخچال دار ( اجاره به شرط تمليک) با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني، نائب رئيس کميسيون اتاق تعاون ايران، مشاوراتاق ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران ، معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حملو نقل جاده اي، نماينده معاونت فني گمرکايران   سه شنبه  مورخ  27خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي  جلسه ، ميرخسروي معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني در خصوص جلسه روزگذشته   (26 خردادماه) با شرکت ماموت عنوان کردند: شرکت ماموت اعلام کرد به همانقيمتي که متقاضي مي خواهد کانتينر يخچالي وارد کشور کند   ما به همان قيمت کانتينر را بااستانداردهاي داخلي در اختيار متقاضيان قرارمي دهيم .
دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در اين رابطه اظهار داشتند:در 13 ارديبهشت جلسه اي با حضور آقاي حسن نيا در رابطه با نوسازي ناوگان جاده اي تشکيل شد که در آن نشست تمام توليده کننده هاي داخلي حضور داشتند. اگر توليد کننده داخلي مي تواند با قيمت مشابه و استاندار خارجي در ايران کانتينر توليد کند ما قطعاً ازتوليد کننده داخلي حمايت خواهيم کرد .ماهم اکنون به اين محصول نياز داريم چون صادرات افزايش پيدا کرده است و کمبود ناوگان به شدت احساس مي شود و طبق اعلام  وزارت راه و شهرسازي با کمبود 5000 کانتينريخچالي در کشور مواجه هستيم . ماموت با توجه به اين ميزان کمبود چند دستگاه کانتينرمي تواند توليد کند؟   تعهد شرکت ماموت به بخش خصوصي بايد  شامل کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل باشد و در صورتي که اين موارد ضمانت اجرايي داشته باشد ما استقبال مي کنيم .

ايشان در ادامه  بيان کردند: در ماده 20 قانون عبور کالاي خارجي تصريح شده که بانک مرکزي موظف است از محل توسعه صادرات تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل و نقل فراهم کند   در حال حاضر تسهيلاتي که به اين موضوع تعلق نگرفته است  ما پيشنهاد داديم که  اگر تسهيلاتي تعلق نمي گيرد حداقل موانع را از ميان برداريد ومجوز ورود را صادر کنيد تا ما بتوانيم ناوگان مورد نيازمان را وارد کنيم. پيشنهاد بعدي ما  اجاره ناوگان به شرط تمليک  به مدت 5 سال است .
فضل الله نصيري نائب رئيس  کميسيون اتاق تعاون ايران، دررابطه با اين مسئله عنوان کردند:  صادرات کشور با مشکل مواجه است  ودر حال حاضر 10 برابر تعداد   موجود به کانتينر يخچالي نياز داريم و مسئله کرونا هم براي صادرات مزيد بر علت شده است .اتاق تعاون ايران براي واردات کانتينر و اجاره به شرط تمليک جهت همکاري آمادگي کامل را دارد.

حسيني معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به جلسه اي که باکشور ايتاليا در سازمان راهداري بوده اشاره و بيان کردند: کشور ايتاليا در جلسه اي که مربوط به انعقاد قرارداد حمل ونقلي بوداعلام کرد که از يک تاريخ مشخصي اجازه ورود ناوگان غيراستاندارد شما را نمي دهيم وناوگان کشور شما  بايد مطابق بااستانداردهاي  يورو 6 باشد. البته ما اجازه نداديم که اين مورد در پروتکل قيد شود و کشور ايتاليا هم با ما همکاري کرد. اما درآينده ما با ناوگان   توليد داخلي قطعا دراروپا با مشکل مواجه خواهيم شد.ما استاندارد يورو 6 که نداريم ،درحالي که در اروپاهم اکنون ناوگان با استاندارد   يورو 7توليد مي کنند.
 دولت آبادي نماينده معاونت فني گمرک ايران در خصوص پيشنهاد اجاره ناوگان به شرط تمليک بيان کردند: اجاره ناوگان به شرط تمليک در مقررات گمرکي پيش بيني نشده است و نياز به  مصوبه هيئت وزيران دارد تا قابليت اجرايي پيداکند.
يوسفي نژاد مدير صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص ارائه ضمانت نامه اظهارداشنتند: ما آمادگي داريم هر گونه ضمانت نامه و پوششي که لازم است در اختيار قراردهيم اگر بانک ها بخواهند تسهيلاتي را درخصوص نوسازي ناوگان ارائه دهند در مورد ضمانت نامه ما مي توانيم کمک کنيم و اين ضمانت نامه لازم   را به بانک ارائه دهيم .اگر قرار بر ورود موقت ناوگان باشد و گمرک بابت اين ورود موقت ضمانت نامه بخواهد ما اعلام آمادگي ميکنيم که اين ضمانت را در اختيار گمرک قرار خواهيم داد، به شرطي که ضمانت نامه مورد پذيرش گمرک باشد. اخيرا زيرساخت اين موضوع در گمرک و بانک مرکزي در حال آماده سازي است که ضمانت نامه صندوق را گمرک بپذيرد.
 در پايان نشست ميرخسروي معاون   دفتر توسعه خدمات بازرگاني  اعلام کردند:  درجلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادرات  که روز يکشنبه مورخ 1 تيرماه برگزارخواهد شد پيشنهادات ذيل مطرح و جهت حصول نتيجه بررسي خواهد شد . 1- دريافت مصوبه هيئت وزيران براي اجاره ناوگان به شرط تمليک    2- خريد از شرکت ماموت با توجه به اينکه  بخش خصوصي نياز به استاندارد اروپايي دارد.   3-  ترخيص کشنده هايي که حدود 300 دستگاه زير 3 سال ساخت است که نيازمند ماده 30 قانون احکام دائمي است.

 1399/03/31  تاریخ خبر
نشست بررسی مسائل مربوط به کمبود کانتینر یخچال دار و راهکارهای تسهیل خرید از شرکت صنعتی ماموت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،اين نشست با حضور افسانه فخري عضو هئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران، نماينده مجمتمع صنعتي ماموت، رئيس اتحاديه محصولات کشاورزي  ، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران و رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران روز دوشنبه مورخ 26 خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني  سازمان توسعه و تجارت برگزار شد.
 افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن ايران در رابطه با کمبود کانتينر يخچالي اظهار داشتند:  ما در حال حاضر طرح کلان تري در دست بررسي داريم  که آن طرح نوسازي ناوگان جاده اي است ناوگان يخچالي زير مجموعه اين طرح است . در مورد کانتينر يخچالي در حال حاضر کمبود آن به شدت احساس مي شود ، به طوري که در صادرات و واردات ما در دسترس بودن کانتينرها بسيار حائز اهميت است.  کاميون يخچالي هم در حال حاضر کم است و مانع صادرات و واردات کشور ماست . در رابطه با  اين موضوع  بحث کيفيت بسيار مهم است اما توليد داخل به چه قيمتي ؟  براي تردد بين المللي ما نياز به ابزار و وسايل با کيفيت داريم در غير اينصورت با موانع جدي  روبه رو خواهيم شد. ما با پيشنهاد نماينده اتاق ايران موافق هستيم که با ماموت مي توان فقط براي ناوگان داخلي مذاکره کرد.

 در ادامه احسان قمري مدير کل دفتر توسعه تجارت ايران، در مورد قيمت واردات کانتينر نو و اجاره کانتينر به شرط تمليک  توضيحاتي را ارائه کردند و اظهار داشتند : نتيجه اين جلسات مبناي تصميم گيري براي دومين جلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادراتي است که هفته  آينده برگزار خواهد شد.

 قاسمي رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران عنوان کردند: يک کانتينر ماموت 950 ميليون تومان است که با همين مبلغ مي توانيم دو کانتينر وارد کنيم .

توراني نماينده ماموت  اظهار داشت : در حال حاضر ما مي توانيم کانتينر مطابق با استانداردهايي ايران توليد کنيم .  همچنين ايشان اعلام کردند  از زماني که قرارداد  منقعد مي شود تا زمان تحويل حداقل 60 روز نياز است.

در اين نشست مقرر شد که انجمن ايران و ساير نهادهاي حاضر در جلسه   تعداد کانتينر مورد نياز اعضايشان را به  شرکت ماموت اعلام کنند.
 1399/03/31  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با انجمن کشتیرانی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، اين نشست با حضور جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن ايران ، افسانه فخري و قربان جعفرزادگان از اعضاي هيئت مديره انجمن ايران ،  مسعود عطري رئيس بخش فورواردري و لجستيک ، روزبه مختاري رئيس هيئت مديره ، محمد نيک پي نائب رئيس هيئت مديره و حسين ناجي پور عضوهيات مديره و خزانه دار انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران روز دوشنبه مورخ 26 خرداد ماه در سالن اجتماعات انجمن ايران برگزار شد.
در ابتداي نشست   مير فتحعلي سيد زنوزي دبيرانجمن   دستور جلسه را به اين شرح عنوان کردند :
1-بررسي نحوه اخذ  تعهد شرکتهاي کشتيراني مشخص شود و پيشنهاد ما اين است که با همفکري يکديگر  در مورد تعهدنامه  متحدالشکل به توافق برسيم .
2-  موضوع بعدي قرارداد بيمه کانتينر استکه قرار بر اين بود از طرف انجمن کشتيراني متن قرارداد به همراه اشکالات آن دراختيار انجمن ايران قرار گيرد که تاکنون اين قرارداد از طرف انجمن کشتيراني دريافت نشده است. با توجه به اينکه در حال حاضرانجمن ايران با بيمه پاسارگاد همکاري دارد به نظر مي رسد با درايت آقاي سمساريلربتوانيم نظر مساعد بيمه پاسارگاد را در اين زمينه جلب کنيم.
3- اصلاح تفاهم نامه که براساس مصوبه کميسيون ماده 20 است . پيشنهاد ما اين است کهاين تفاهم نامه يا عوض شود و يا اينکه الحاقيه براي آن صادر شود.
4- نحوه اجراي اين تفاهم نامه و زمان اجراي آن مشخص شود.
 در ادامه افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن ايران به مضامين تعهدنامه ها و 15 روز معافيتي که براي کانتينرهايي که به دليل انسداد مرز معطل شده اند اشاره و اذعان داشتند که برخي از شرکتها در اجراي آن تعلل مي کنند.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران مفاد توافقنامه بين انجمن ايران و انجمن کشتيراني را قرائت کردند .
ايشان در ادامه اظهار داشتند : ما بايد برخي از مفاد اين تفاهم نامه را به اطلاع شرکتها برسانيم   تا زماني که يک شرکت فورواردر به يک شرکت کشتيراني مراجعه ميکند در خصوص پرداخت تضامين بتوانند به اين مفاداستناد کنند .
روزبه مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران در رابطه با مفاد توافقنامه اظهار داشتند: اولين موردي که سريعا بايد بررسي شود مشکلات مربوطبه افزايش تعداد روزي است که براي ماندگاري کانتينر داريم. اگر موافق باشيد يک نامه مشترک به کميسيون ماده 20   وزارت راهو شهرسازي در رابطه با اين موضوع و مشکلاتمربوط به تعداد روزهاي ماندگاري کانتينرارسال کنيم.
 وي همچنين در خصوص تعهد نامه مشترک اظهارداشتند : کميته کانتينري  در حال حاضر اين مورد را در دست بررسي دارد. ما در حال تهيه يک فرم متحد الشکل  در رابطه با تعهد نامه هستيم که ميتوانيم به عنوان پيشنهاد ارايه دهيم همچنين ما مي توانيم اين فرم را بايکديگر در يک جلسه مشترک بررسي کنيم.
در اين نشست در خصوص نحوه گسترش و تحکيم همکاريهاي  في مابين اعضاء دو انجمن تاکيد و مقرر شد  راهکارهاي ارائه تسهيلات لازم از طرف اعضاء انجمن ايران و اعضاء انجمن کشتيراني تدوين و ابلاغ شود.
 1399/03/21  تاریخ خبر
هفتمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی


به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، هفتمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه،ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و  رابط بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي، مجيد مطلق رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز و تعدادي از اعضاء هر دو بخش ، امروز مورخ 21 خردادماه در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

  درابتداي جلسه رئيس بخش جاده اي  به موضوع نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار، اشاره و با توجه به نامه صادره انجمن با شماره 170/3/11399 مورخ99/03/22 اعلام کردند که انجمن با نظربخش موافقت نکردند  و بخشنامه همچنان به قوت خود باقي ست .

در ادامه نامه وفاراه به شماره 99/076 و مورخ 99/03/17 مطرح شد  و نظر بخش در اين رابطه اين چنين بودکه نرخ کرايه حمل داخلي است و بايد از شرکتهاي داخلي استعلام شود.

موضوع بعدي نامه شرکت سابانا به شماره 99/3/9821 و به تاريخ99/03/18 بود که در بخش مطرح و مقرر شد از شرکت مذکور درجلسه آتي دعوت به عمل آمده تا موضوع مورد نظر با حضور شرکت و اعضاء بخش مورد بررسي قرار گيرد.

در انتهاي جلسه کوروش اديب رئيس هيئت مديره شرکت روانه و شهرام خسروآبادي مدير عامل شرکت بي تا ترابر به نمايندگي از چند شرکت، بنا به درخواست خود جهت افزايش نرخ راهنامه و کميسيون، درجلسه شرکت کردند و رئيس بخش جاده اي  در اين رابطه عنوان کردند که انجمن ها در خصوص تعيين نرخ راهنامه نمي توانند اظهارنظرکنند و اين مورد در حيطه اختيارات انجمن نيست.

 1399/03/20  تاریخ خبر
ششمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ششمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه، ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز، رضا گيلک بازرس انجمن و چند تن از اعضاء هر دو بخش مورخ 17 خرداد ماه در محل انجمن برگزار شد.

 دستورجلسه :

-بررسي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/689، مورخ 1399/03/06 با موضوع اعلام نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار
-اعلام نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/03/06با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان
-بحث و تبادل نظر پيرامون نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي

     درابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچال دار استان تهران به  شماره 99/689مورخ 1399/03/06را در جمع اعضا اعلام کردند و در ادامه محمد عدديان نائب رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي به جلسه سه نفره اي که طبق تصميم بخش جاده اي با حضور آقايان خانعلي و فيروزفر تشکيل شده بود اشاره و نظرات شرکت کنندگان در جلسه را بشرح زير اعلام کردند:
آقاي خانعلي     روزانه   24/000/000 ريال
آقاي فيروز فر  روزانه    15/000/000 ريال
آقاي عدديان    روزانه    15/000/000 ريال

 و در آخر، بنابر گزارش بالا و تصميم نهايي بخش جاده اي در مورد حق توقف کاميونهاي يخچالدار، روزانه 15/000/000ريال اعلام و مقرر شد نرخ در صورت تصويب و صلاحديد در بخشنامه تغيير و نرخ جديد به شرکتها اعلام شود.

در ادامه رئيس بخش جاده اي  در خصوص نرخ کاميونهاي چادري اعلام کردند که تا تاريخ 1399/03/24 اعلام نظر خواهد شد.
ضمناً نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/06/03 با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان اعلام و پس از بحث و گفتگو اعضا، نظر بر اعلام عبارت  دو روز کاري داشته و آن را تاييد کردند.

 در انتهاي جلسه نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي باز خواني و پس از مطرح کردن موضوع، اعضا اعلام کردند جوابيه طبق اسناد موجود، قبلا به شماره نامه 170/08/8058مورخ 1397/12/09براي انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران ارسال و مقرر شد طي نامه اي تصوير نامه مجددا ارسال شود.
 1399/03/19  تاریخ خبر
نخستین جلسه " میز حمل و نقل صادراتی و لجستیک " در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، اولين جلسه " ميز   حمل و نقل   صادراتي و لجستيک "   با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن، حميدزادبوم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران ، منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي ،مديران و معاونان  اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران، گمرگ جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر ودريانوردي، وزارت راه و شهرسازي، شرکت ماموت  روز گذشته مورخ 18 خردادماه در خصوص بررسي   مشکلات حوزه لجستيک و حمل و نقل صادراتي در محلسازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي نشست  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت درآمد صادراتي در کشورعنوان کردند: با توجه به اينکه امسال سال جهش توليد   نامگذاري شده است ما معتقديم که سال جهش صادراتهم بايد باشد و در سال 99 چشم اميد اقتصادي به صادرات کشور است.
وي   در ادامه در باره اهميت نقش حمل ونقل ولجستيک در امر صادرات اظهار داشتند: ما از نگاه تجارت بين الملل و مسئوليت تجارتخارجي   که داريم بايد بتوانيم از پتانسيل بخشخصوصي در اين امر استفاده کنيم . يکي ازپايه هاي صادرات کشور بحث لجستيک کشور استو به همکاري و حمايت دو جانبه بخش دولتي و خصوصي اعم از انجمن ها و تشکل ها نيازداريم . هدف گذاري  ما در سال جاري توسعه صادرات 41 ميليارد دلاري به ساير کشورها است که با صادرات سال گذشته برابر است.بازارهاي هدفمان 15 کشورهمسايه   که 7 کشورصادرات زميني و 8 کشور صادرات دريايي و همينطور دو کشور هند و چين است که حدود88% صادراتما بايد به اين 17 کشور باشد. يک ماهه اول امسال صادرات ما با کاهش روبه رو بوداما در اردبيهشت ماه شاهد روند صعودي بوديم.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ضمن ابراز قدرداني از برگزاري اين نشست بيان کردند: حمل ونقل بين المللي ايران در اين 40 سال متاسفانه پيشرفتي نداشته است که تعدد مراکز تصميم گيري در اين حوزه   يکي از مهم ترين دلايل اين مسئله است.  همچنين به دليل عدم وجود يک متولي خاص در امرحمل و نقل بين المللي شاهد مسائل و مشکلات بسياري در اين صنعت هستيم . بعد ازانقلاب با توجه به مقرراتي که وضع شده وسايل حمل ونقل اين حوزه ارتقاء پيدا نکرده است . به عنوان  مثال حمل توليدات پتروشيمي با کاميون کفي امکان پذير نيست و به دليل نبود وسايل حمل و نقل توليدات پتروشيمي درب کارخانه به فروش ميرسد.
ايشان در ادامه اظهار داشتند: ما در گذشته تا مرز 15 ميليون تن ترانزيت داشتيم   اما در سال 98 اين ميزان به 5ميليون تن کاهش داشته است و هيچ سازماني نمي پرسد که دليل اين کاهش چه بوده است.آقاي جهانگيري اخيرا بخشنامه ممنوعيت ترانزيت مواد سوختني و مشتقات آن را صادرکردند که در حال حاضر در بندرعباس و بندر امام 100 هزار تن کالا در مخازني که شرکت هاي حمل ونقل مالک هستند و يا اجاره کرده اند که با اين بخشنامه، ترانزيت آنها متوقف شده است.شرکت حمل و نقل بااين شرايط نمي تواند رشد کند. بخشنامه هاي خلق الساعه اي که صادر مي شود به تبعات آن فکر نمي کنند. در دنيا شرکتهاي حمل و نقل هر  3 يا 5 سال مي توانند وسايل حمل ونقل خود را ارتقاء دهند و يا تعويض کننداما در ايران ناوگان 25 سال ساخت داريم .ما شرکتهاي حمل ونقل با قوانين و مقررات مختلفي مواجه هستيم که يکي از آنها گمرک است.بعد از 4 سال هنوز سامانه EPL داراي مشکلاتي است که بارهااعلام کرديم اما برطرف نشده است. ما بارها به صورت کتبي درخواست جلسه باآقاي ميراشرفي را داشتيم اما تاکنون پاسخي از جانب ايشان دريافت نکرده ايم.
بحث ماليات بر ارزش افزوده يکي ديگر از مشکلات ماست که پرداخت آن مشکلات بسياري را براي شرکتهاي حمل و نقل به بار مي آرود در حاليکه در دنيا صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
در ادامه نشست دبير انجمن به برخي ديگر از مسائل و مشکلات اين حوزه اشاره و بيان کردند: يکي از مشکلات ما بازرسي مجدد کالا در مرز است که موجب تحميل هزينه هاي گزافي به شرکت حمل ونقل مي شود.اگر در کالايي مغايرتي وجود دارد بايد اين موضوع درمبدا مشخص شود .
وي همچنين به مشکلات اخذ ويزاي رانندگان ،اعطاي تسهيلات سوخت ، کمبود ناوگان يخچالي ، تغيير مرز خروجي و ايجاد مسير جايگزين ، عدم الحاق به کنوانسيون ADR ، نوسازي ناوگان جاده اي اشاره کردند .
دبير انجمن ايران بر برداشتن موانع حمل و نقل بين المللي تاکيد داشته و اظهارداشتند: با برداشتن موانع مي توانيم حمل ونقل بين المللي ايران را ارتقاء دهيم.
در اين نشست نماينده ماموت در خصوص نوسازي ناوگان و تسهيلاتي که براي شرکتهاي حمل و نقل در نظر گرفته شده است توضيحاتي را ارائه کردند .
در اين نشست رئيس هيئت مديره و دبير انجمن در خصوص نوسازي ناوگان از ميان پيشنهاداتي که در اين خصوص مطرح شد به دريافت مجوز جهت ورود موقت کاميونها تاکيدداشتند.
در پايان نشست معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران   جهت بررسي پيشنهادات جهت نوسازي ناوگان که عبارتند از   واردات کاميون دست دوم، اجازه ورود موقت کاميون از ساير کشورها، توليد داخل مقرر کردند که نشستي هفته آينده باحضور انجمن ايران ، اتاق بازرگاني ، بانک مرکزي ، گمرک برگزار تا اين پيشنهادات مورد بحث و بررسي قرار گيرد. <

 1399/03/17  تاریخ خبر
نشست مشترک انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران و فدراسیون حمل ‌و نقل و لجستیک ایران با نمایندگان مجلس یازدهم

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي در جلسه هم‌انديشي مجلس يازدهم با جامعه حمل‌و‌نقل و لجستيک کشور، فدراسيون حمل‌ونقل و لجستيک به همراه تشکل‌هاي حمل‌ونقلي خواسته‌هاي خود را به سمع نمايندگان مجلس رساندند و يکصدا از بهارستان‌نشينان خواستند که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي استفاده کنند تا قوانين مصوب در حوزه حمل‌ونقل قابل اجرا باشد.

 جواد سمساريلر، رئيس انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران در جلسه هم‌انديشي مجلس با جامعه حمل‌و‌نقل و لجستيک کشور که (دوشنبه، 12 خرداد ماه) برگزار شد، با بيان اينکه مشکلات انباشته شده 40 ساله در حوزه حمل‌ونقل بسيار متنوع و زياد است، گفت: «وضعيت حمل‌ونقل در همه شقوق اعم از جاده‌اي، دريايي، هوايي و ريلي مطلوب نيست و عملا همه اين شقوق متوقف هستند.»

سمساريلر با بيان اينکه بر اساس آمارهاي رسمي سال 1385 بهره‌وري حمل‌ونقل و سهم آن در توليد ناخالص ملي حدود 8 درصد بوده است که به نظر متوليان اين صنعت اين عدد هم واقعي نيست، اظهار کرد: «واقعيت امر اين است که در روند قانون‌گذاري از هيچ تخصص مربوط به حمل‌ونقل استفاده نشده فقط گاهي از اتاق بازرگاني نظرخواهي شده است.»

او خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در نشست هم‌انديشي افزود: «از نظر دست‌اندرکاران حمل‌ونقل يکي از مشکلات، عدم استفاده از متخصصان و کارشناسان خبره و تشکل‌هاي با سابقه مرتبط با اين حوزه است. همين موضوع باعث شده است که قوانين ضد و نقيضي آن هم در يک مبحث حمل‌ونقل تصويب شود و فعالان اين صنعت را در چمبره‌اي از بروکراسي در سيستم‌هاي اجرايي کشور گرفتار کند.»

رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي خاطرنشان کرد: «حمل‌ونقل در دنيا صنعتي پويا است و هر ساله وسايل و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن به‌روزرساني مي‌شود، اما با توجه به عدم دسترسي ايران به آن‌ها، هر روز بيش از ديروز عقب‌ماندگي صنعت حمل‌ونقل و تجهيزات آن از جهان احساس مي‌شود.»

او با بيان اينکه متاسفانه بعد از انقلاب يک سازمان خاص به عنوان متولي صنعت حمل‌ونقل در کشور تعريف نشده است، گفت: «حتي وزارت راه و ترابري سابق هم پس از ادغام به وزارت راه، مسکن و شهرسازي تغيير نام داد که باز هم هيچ نام و نشاني از حمل‌ونقل نه در ساختار و نه در نام وزارتخانه ديده نمي‌شود و با توجه به ابعاد اين وزارتخانه، حمل و نقل هيچ جايگاهي در آن ندارد و براي بي نصيب نماندن آن از وزارتخانه فقط به  واژه “راه” اکتفا شده است.»

سمساريلر تاکيد کرد: «در اين وزارتخانه 4 معاونت براي انواع حمل‌و‌نقل ايجاد شده که هيچ کدام از آن‌ها در سياست‌گذاري با هم هماهنگي ندارند و هر يک براي عناوين چهارگانه حمل‌و‌نقل با تعاريف مختلف مقررات خود را اعمال مي‌کنند و موجب اتلاف وقت،  هزينه و عدم استراتژي در سياست‌گذاري واحد براي حمل و نقل کشور مي‌شود. اخيرا هم معاونت حمل و نقل در چارت وزارتخانه ديده شده که براي اتخاذ تصميم از عملکرد آن 4 معاونت بايد موارد را به شوراي عالي ترابري ارسال کند که نشان مي‌دهد خودش جايگاهي ندارد.»

او افزود: « علاوه بر متولي تعريف شده براي حمل‌ونقل، 25 ارگان ديگر در حمل ونقل بين‌المللي و ترانزيت دخالت دارند که بعضي از آن‌ها با مصوبات ستادي، بعضي به موجب قانون و بعضي به‌صورت بخشنامه خود مانع گسترش حمل‌و نقل و ترانزيت از کشور شده‌اند. مثلا دو قانون “حمل‌و نقل و عبور کالاي خارجي مصوب سال 1374” و “قانون امور گمرکي مصوب 1392” با يکديگر ضد و نقيض و در حال اجرا هستند و هر کدام از مجريان اين دو قانون به اجراي موارد خود اصرار دارند که مورد مناقشه خدمت‌دهندگان و خدمت‌گيران است.»

او تصريح کرد: «منشا چنين مشکلاتي که ريشه قانوني دارد، لحاظ نکردن نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت است بنابراين پس از ابلاغ در اجرا به مشکل برخورد مي‌کنند و زماني هم که لايحه اصلاح آنها به مجلس مي‌رود مشاهده مي‌شود که بعد از چندين سال هنوز در مجلس خاک مي‌خورد و تصويب نشده است.»

رئيس هيئت مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در پايان سخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در جلسه گفت: «درخواست جامعه حمل‌و‌نقل از نمايندگان يازدهمين دوره مجلس اين است که از اطلاعات، نظرات و پيشنهادات فدراسيون حمل و نقل و لجستيک کشور به‌عنوان مرجع نظرخواهي در کميسيون‌هاي مجلس استفاده کنند تا قوانين مصوب قابل اجرا باشد.»

مجلس نظارت بر دولت را در اجراي قوانين لحاظ کند/ از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود

 در ادامه اين جلسه؛ مسعود پل‌مه، دبيرکل انجمن کشتيراني و خدمات وابسته نيز با اظهار اميدواري نسبت به تداوم چنين جلسات هم‌انديشي نمايندگان مجلس با فعالان صنعت حمل‌ونقل و لجستيک کشور گفت: «مجلس شوراي اسلامي قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌و‌کار را تصويب کرد اما عليرغم متعالي بودن اين قانون، دولت در مرحله اجرا آن‌گونه که بايد و شايد اعتقادي به اجراي اين قانون نداشته است و ندارد. بدنه دولت و آن بخش از حاکميت که مسئول اجراي مفاد اين قانون به ويژه ماده 3 است براي استفاده از تشکل‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي هيچ گونه هم و غمي ندارد و اگر هم در شقوقي از تشکل‌ها استفاده مي‌شود خاص شرايط زماني است.»

پل‌مه تاکيد کرد: «در شقوقي که بخش خصوصي به‌عنوان مجريان اصلي اقتصادي و در حوزه‌هاي تخصصي خود اظهار نظر مي‌کند متاسفانه اين نظرات بعضا به شکل سلبي از طرف بدنه دولت مورد تعرض واقع مي‌شود، تا جايي‌که در کميسيون ماده 20 وزارت راه و شهرسازي دو تشکل جاده‌اي و دريايي به راحتي و به دليل اظهارنظرهاي کارشناسانه کنار گذاشته مي‌شود.»

او با اشاره به اين‌که علاوه بر اين، تصديگري دولت روز به روز افزايش مي‌يابد و عليرغم شعار دولت براي انتقال مسئوليت‌ها در اشکال مختلف اعم از مديريت و نظارت و… شاهد اين موضوع نيستيم، افزود: « انتظار داريم مجلس شوراي اسلامي که به مفهوم واقعي بايد در راس امور باشد نظارت لازم را در فعاليت‌هايي که دولت به عنوان مجري است، لحاظ کند. طبيعي است که اگر قوانين تصويب شود و بدون نظارت در اجرا رها شود شاهد آن خواهيم بود که حسب تمايلاتي که در بدنه دولت است به‌صورت قائم به ذات بعضي از قوانين اجرا و بعضي بايگاني مي‌شوند.»

پل‌مه گفت: «ما انتظار داريم مجلس به عنوان منشا تصميم‌گيري براي قانون‌گذاري از ظرفيت‌هاي بخش‌خصوصي استفاده کند و به نحوي عمل شود که اين احساس در بخش خصوصي هم به‌وجود آيد که مي‌تواند تاثيرگذار باشد.»

دبيرکل انجمن کشتراني و خدمات وابسته ايران با تاکيد بر سهم90 درصدي حمل‌ونقل دريايي در جابه‌جايي کالاها، تصريح کرد: «با وجود سهم بالاي صنعت حمل‌ونقل دريايي در تجارت اما هميشه مورد بي‌مهري قرار گرفته است. هميشه  نوک پيکان تحريم‎ها اين بخش از حمل‌ونقل را نشانه رفته و مورد تهاجم قرار داده است اما تحريم‌هاي داخلي با منشا دولتي مشکلات ما را مثلا در حوزه ماليات، تامين اجتماعي تشديد مي‌کند تاجايي که وقتي ما به سازمان‌هاي حاکميتي تخصصي مراجعه مي‌کنيم آنچه مورد توجه قرار مي‌گيرد حفظ منافع و منابع خودشان است و به هيچ وجه توجه به بخش خصوصي ندارند؛ بنابراين ما انتظار داريم به واسطه انتقال اطلاعاتي که به شکل تخصصي در حوزه هاي مختلف در آينده‎‌اي نه چندان دور به مجلس انجام مي‌شود، توجه به بخش خصصوصي در تصويب قوانين براي حوزه حمل‌ونقل در سرلوحه کارها باشد.»

بدهي 400 ميليارد توماني ايرلاين‌ها به مسافران

حرمت‌الله رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و گردشگري کشور نيز در اين جلسه با تاکيد بر اينکه سازمان هواپيمايي کشوري جايگاه نظارتي خود را از دست داده است، گفت: «ايرلاين‌هاي داخلي و خارجي هر تصميمي که بخواهند، مي‌گيرند و سازمان هم هيچ گونه نظارتي بر آن‌ها ندارد. به بيان ديگر ايرلاين‌ها بر سازمان حاکم هستند.»

او گفت: «در همين قضيه هواپيماي ياسوج همه دواير نظارتي و قضايي گرفتارند اما نمي‌توانند مقصر اصلي را پيدا کنند زيرا سازمان هواپيمايي هيچ نظارتي نداشته و با بي‌دقتي در نظارت زمينه ساز اين ماجرا شده است.»

رفيعي درباره تاثير کرونا بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي و گردشگري اظهار کرد: «در بحران کرونا ايرلاين‌ها 400  ميليارد تومان پول مردم را در اختيار خود گرفتند و پس ندادند. ما نيز از رئيس قوه قضائيه و وزير راه و شهرسازي درخواست کرديم به اين موضوع ورود کنند، اما متأسفانه به نتيجه‌اي نرسيديم.»

او با اشاره به اينکه ايرلاين‌هاي خارجي دست در جيب ما مي‌کنند و به‌راحتي بليت را به چند برابر قيمت مي‌فروشند، گفت: «آن‌ها هر وقت دوست دارند مي‌آيند و هر وقت مي‌خواهند مي‌روند؛ الان هم که به دليل شيوع ويروس کرونا رفته‌اند با وقاحت تمام مي‌گويند چون درگير کرونا هستيد هر وقت ما به بازار ايران برگشتيم 60 روز بعد از آن استرداد پول مردم را  آغاز مي‌کنيم.»

رفيعي افزود: «در حالي که پول در حساب آنها است و تا وقتي که مسافر سوار هواپيما نشده است اجازه ندارند پول را بردارند و در حسابشان مانده است؛ اما متاسفانه کار پيگيري نمي‌شود زيرا نهاد متولي ما مسامحه مي‌کند.»

به گفته رفيعي، ايرلاين‌هاي ديگر بخشنامه مي‌دهند يک سال ديگر پولتان را مي‌دهم يا به جاي پول بليت ادکلن مي‌دهم. دليل همه اين اتفاقات آن است که جايگاه نظارتي سازمان هواپيمايي به حداقل رسيده است.»

او افزود: «شهروند هر کشوري مي‌تواند بليت هر قطعه از سفر خود را از کشور ديگر خريداري کند، اما يک ايراني بايد بليت کل سفر خود را از ايران خريداري کند مثلا اگر به استانبول رود نمي‌تواند از آنجا براي يک کشور ديگر بليت تهيه کند زيرا به دليل روابط ناسالمي که ايجاد شده ايرلاين به او مي‌گويد از تهران بايد خريداري کني. حال آنکه بليت تهران به استانبول و از استانبول به کشور ديگر حدود 30 ميليون تومان براي يک ايراني هزينه دارد در صورتي که اگر بتواند از کشور ديگر بليت خريداري کند حدود 5 تا 6 ميليون مي‌شود.»

رفيعي با بيان اينکه در همين 3 ماه بيش از 25 تا 30 هزار نفر از کارکنان دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري به خاطر کرونا بيکار شدند، تاکيد کرد: «ما از دولت درخواست کرديم وام 50 ميليون توماني حتي با سود 12 درصد به ازاي هر فردي که در اين حوزه فعال است اختصاص دهد، اما دولت از اين کار اجتناب کرد در حالي که  ما اعلام کرده بوديم اگر دولت امروز اين منافع را نبينيد لطمات زياد مي‌بينيد، زيرا کارشناسان دولتي در سال 98 اعلام کردند ايجاد هر شغل در اين زمينه 100 تا 200 ميليون تومان هزينه نياز دارد.»

در اين نشست علي محمودي سراي، رئيس هيئت مديره فدراسيون لجستيک و حمل و نقل کشور نيز اعلام کرد که مشکلات حوزه‌هاي مختلف حمل‌ونقل را به صورت کتبي به مجلس يازدهم تقديم مي‌کند و خواستار هم‌انديشي مجلس با فعالان بخش خصوصي در اين صنعت است.

گفتني است؛ در اين نشست، رحمت‌الله فيروزي‌پور، غلامرضا شريعتي، اقبال شاکري و سيدالبرز حسيني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم حضور داشتند و به فعالان صنعت حمل‌ونقل کشور وعده همکاري و مساعدت دادند.

 1399/03/13  تاریخ خبر
رئیس هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی ایران در نشست بررسی طرح نوسازی ناوگان جاده ای : جایگاه حمل ونقل بین المللی در این دستور العمل جدید نوسازی ناوگان کجاست ؟

به گزارش روابط عمومي  انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، نشست بررسي نوسازي ناوگان جاده اي با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ميرفتحعلي سيدزنوزي دبير ،   مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي ، صدراله بمانا مشاوررئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي امروز 13 خرداد ماه در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار شد.
 رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در رابطه با طرح نوسازي ناوگان اظهار داشتند: شأن نزول نوسازي ناوگان از حمل و نقل بين المللي آغاز شده بود با توجه به اينکه کشورهاي اروپايي وسايل نقليه ما را به علت فرسودگي جريمه مي کردند   و اجازه رفت و آمد نداشتيم   بنابراين در برنامه پنجم توسعه براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اين امتياز در نظر گرفته شد که شرکتها مي توانند کاميون نو وارد کنند که تعدادي کاميون توسط شرکتها وارد شد. اما اين طرح جديد فقط مناسب حمل و نقل داخلي است نه بين المللي .در اين طرح توليد کننده را وارد کننده در نظر گرفتيد  . بيش از 10 سال است که اين برنامه وجود دارد واقدامي صورت نگرفته است . جايگاه حمل ونقل بين المللي در اين دستور العمل جديد نوسازي ناوگان کجاست ؟ با توجه به آيين نامه موجود جايگاهي براي حمل ونقل بين المللي در نظر گرفته نشده است.
دبير انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  دراين باره عنوان کردند: همانطور که در جلسات قبل هم مطرح شده بود در ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات اشاره شده که شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده ‌اي و راه ‌آهن، ‌دستورالعملهاي مربوط را باتوجه به نكات زير تصويب و جهت اجراء به كليه ارگانهاي ذي ‌ربط ابلاغ خواهد نمود :
1 ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده ازابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2 ـ ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .
 اين قانون سال 99 است در رابطه با تسهيلات شما تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در نظر نگرفته ايد اگر تسهيلاتي براي ما در نظر گرفته شود ميتوانيم ماشين وارد کنيم . در اين طرح توليده کننده، وارد کننده  هم در نظر گرفته شده است که ما با اين موضع مخالف هستيم . در رابطه با تسهيلات ما دوقانون داريم  ماده 20   قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمروجمهوري اسلامي ايران بانک مرکزي جمه وري اسلامي ايران مکلف است حمايت‌هاي مالي و اعتباري ازشرکت‌ها حمل و نقل بين‌المللي ايراني که در امر‌ترانزيت فعال مي‌باشند به عمل آ ورد . در حال حاضر دلار 17 هزار تومان است يعني 40 درصد افزايش قيمت داشتيم در حال حاضر هم اگر براي واردات تعللي صورت گيردقطعا افزايش قيمت خواهيم داشت .در اين وضعيت همانطور آقاي سمساريلر عنوان کردند شرکتهاي ما نمي توانند در سامانه   ثبت نام کنند چون ما را با وارد کننده  يکسان در نظر گرفته ايد در حالي ما وارد کننده نيستيم ما طبق آيين نامه سازمان حمل و نقل زمينه فعاليتمان حمل و نقل است اگر قرارباشد شرکت حمل و نقل بين المللي با وارد کننده در يک سطح قرار گيرد پس مزيت ما درحمل ونقل بين المللي چيست؟
اميري معاون سابق دفتر ترانزيت در رابطه با نقاط ضعف اين طرح عنوان کردند: در اين طرح مشخص نشده است که بعد از ثبت سفارش تخصيص ارز به چه صورت است؟

بمانا مشاور رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در رابطه با انتقادات مطرح شده بيان کردند: تمام انتقادات مطرح شده از سوي انجمنها بجاست . در جلسه امروز سازمان توسعه و تجارت سازمان استاندار مخالفت شديد خود را با اين طرح اعلام کردند و با وارد شدن ناوگان زير 3   سال   مخالف هستند . اين طرح پس از مکاتبات ومخالفتهاي بسياري که طي دو سال گذشته صورت گرفته مورد موافقت واقع شده است ما به مشکلات اين آيين نامه واقف هستيم و تمام تلاشمان را به کار ميگيريم که مشکلات طرح رابرطرف کنيم .
وي در تاييد صحبت مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازما ن راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي بيان کردند: همانطور که براي حمل و نقل داخلي ضابطه اي درنظر گرفته شده است بايد براي حمل و نقل بين المللي هم در نظر گرفت . ماهدفمان اين است که موانع را برطرف کنيم تا به مرحله اي برسيم که همه شرکتهاي حمل ونقل بين المللي  اولين و بيشترين واردکننده ناوگان باشند چون تجربه و تخصص بيشتري در اين امر دارند.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در رابطه با مسائل مطرح شده عنوان کردند: با توجه به صحبت هاي آقاي بمانا کسي که کاميون وارد مي کند با مجوز واردات داشته باشد. واردات و صادرات کار حمل ونقل نيست ، داشتن مجوز واردات منوط به دريافت کارت بازرگاني است که در اين صورت ديگر حمل  و نقل محسوب نمي شود . ما با اين موضوع 100%مخالف هستيم   چون حمل و نقل فقط بايد کارحمل و نقل انجام دهد.
در پايان نشست مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي دررابطه با رفع موانع اين طرح عنوان کردند:  حمل و نقل بين المللي جزء   اين طرح هست. اگر شرکتي مالک وسيله حمل باشد قاعدتا فرسوده نيست چون با ناوگان فرسوده اجازه تردد در مسير بين المللي   را ندارد.اگر قصد وارد کردن 10 ماشين نو را دارد ميتواند 10 ماشين فرسوده را تملک کند و از گروه چهار اين طرح استفاده کند . ما کميته فني داريم که در اين کميته سعي مي کنيم به صورت ويژه  ، تسهيلات بيشتري براي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در نظر گرفته شود . درحال حاضر اينکه 4 گروه اين طرح را به 5 گروه تبديل شود امکان پذير نيست اما ما شروطي رابعد از هماهنگي و مشورت با  انجمن ها درکميته فني در  نظر ميگيريم تا شرکتهاي حمل ونقل بين المللي به صورت ويژه تر در اين طرح نظر گرفته شوند و تلاشمان اين است که اين تغييرات را تا يک هفته آينده در سامانه اعمال کنيم.

 1399/02/29  تاریخ خبر
مکاتبه دبیر انجمن با مدیر کل دفتر ترانزیت ؛رفتار متقابل با ناوگان ترکیه ای و عدم اجازه ورود آنها به داخل کشور
 1399/02/10  تاریخ خبر
جلسه‌ مشترک بخش‌جاده‌ای‌‌وفن‌آوری روز بیمه‌‌و‌‌ترانزیت و بخش فورواردری ولجستیک

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جلسه‌ مشترک بخش‌هاي جاده‌اي‌‌وفن‌آوري بيمه‌‌و‌‌ترانزيت و فورواردري به دستور رئيس هئيت مديره انجمن ايران مورخ 3 ارديبهشت ماه سال جاري درسالن اجتماعات انجمن ايران برگزار شد. در اين نشست افسانه  فخري عضو هئيت مديره و رابط بخش فورواردري، قربان جعفرزادگان عضو هئيت مديره و رابط بخش بيمه و ترانزيت ، علي محمودي سراي و عضو هئيت مديره رابط بخش جاده اي ، مسعود عطري رئيس بخش فورواردري  ، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي ، محمد عدديان نائب رئيس بخش و بيمه و ترانزيت ، رضا  ميرهادي رئيس هيئت مديره شرکت پارت نيک و عضو بخش فورواردري و داريوش غلامين مديرعامل شرکت باررسان و عضو بخش جاده اي حضور داشته وجلسه به رياست مسعود عطري رئيس بخش فورواردري تشکيل شد.

دستور جلسه:

1-بررسي راهکارهاي برون رفت از مشکلات ايجادشده براي برخي از شرکتها بر اساس بخشنامه 210/10/0875 انجمن ايران در ارتباط بامسدود شدن مرزهاي کشورترکيه و مشکلات ايجاد شده براي کالاهاي وارداتي .

2-متوقف شدن کاميونهاي ايراني جهت حمل کالاهاي صادراتي و ترانزيت به مقاصد خارج از کشور به علت  بسته بودن مرزهاي کشورهاي همجوار و عدم  پذيرش کاميونهاي ايراني

در ابتداي نشست مسعود عطري رئيس بخش فورواردري اظهار داشتند: اين مشکل دو بعد کاملا متقابل دارد، ازسويي محمولاتي که توسط ناوگانهاي ترکيه حمل مي شود کالاهاي صادراتي و لذا سرمايه هاي ملي کشورند و تاخير يا توقف در ارسال آنها دربردارنده ضرر اقتصادي فراوان در سطوح ملي است  و از سوي ديگر عدم واکنش به رويه اتخاذ شده ازسوي کشور تر کيه در خصوص منع ورود ناوگانملي ما به آن کشور نيز موجب زمين گيرشدن کاميونها و رکود غير قابل جبراني در اين بخش از خدمات خواهد بود و بنابر اين  اين مسئله مي بايست هرچه زودتر تعيين تکليف شود. در ادامه ايشان يادآور شدند که درواقع کشورهاي همجوار بوده اند که مرزهاي خود را مسدود کرده اند، بخصوص کشور ترکيه که حتي پيشنهادهاي ديگر کشورايران را جهت تخليه کالاها را نپذيرفته و از اين بابت   قصوري از طرف ايران صورت نگرفته است. همچنين   انجمن ايران و يا ترکيه از منظر حقوقي در جايگاهي نيستند   که بتوانند درخصوص خسارات مورد درخواست از شرکتهاي فورواردري و گيرندگان ايراني تصميم گيري  کنند. بلکه اينگونه موارد نيازمند دخالت و پيگيري دولتها و توافقات في مابين کشورها است .

افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش فورواردري در تائيد صحبتهاي رئيس بخش فورواردري پيشنهاد کردند که درخصوص چگونگي تاديه خسارات وارده به رانندگان و تجار کشور، با توجه به اينکه چنين هزينه هايي معلول شرايط فوق العاده بوده و هيچ يک از ذينفعان حوزه مرتکب قصوري نشده اند ،بهتر است انجمن ايران با وزارتراه و شهرسازي وساير سازمانها و ارگانهاي ذيربط که در اين موارد اختيار عمل دارند مکاتبه کرده وبراي هريک از موارد مشابه ، يک روش کلي اتخاذ شود. البته در اين ميان مواردي خواهند بود که مشمول روش کلي نبوده و مي بايست کليه جوانب آنها، از جمله توافقات قراردادي، تاريخهاي بارگيري و زمانهاي اعلام منع تردد بصورت مشخص بررسي ودر خصوص آنها تصمميم گيري بعمل آيد. ايشان همچنين به برخي کالاهاي وارداتي متوقف شده کشورمان در ترکيه نيز اشاره کردند که با توجه به مسدود شدن مرزها، زمان انتقال آنها به مقاصد نهايي کاملا نا مشخص بوده و از اين بابت شرکتهاي حمل و نقل و صاحبان کالا با مشکلات عديده اي مواجه هستند و اين مورد نيز بايد پيگيري شود.

محمد عدديان نائب رئيس بخش بيمه،  ترانزيت  و امور گمرکي عنوان کردند: طي استعلامي که از سازمان راهداري داشتند نظرشان بر اين بوده محمولات صادراتي شامل فورس‌ماژور نمي‌شود. همچنين باتوجه به متفاوت بودن موارد در اين موضوع بايد در نظر داشت دراکثرموارد درقراردادهاي حمل و ترم‌هاي خريد، مسئوليت حمل به عهده حمل کننده کالا است و در هر صورت بيشتر خسارات ناشي از اين موضوع متوجه شرکت حمل و نقل است.

در ادامه داريوش غلامين مديرعامل شرکت باررسان و يکي ازاعضاء بخش جاده اي و بيمه و ترانزيت بيان کردند: در برخي موارد مشاهده شده  شرکتها در صادرات و واردات نيز با آگاهي که ازموارد قرنطينه داشتند وبا آگاهي به اين موضوع بارگيري انجام داده‌اند که اين گونه موارد نبايد شامل فورس‌ماژور شود.  بنابراين بايد در بررسي‌هاي انجام شده اين مواردنيز  در نظر گرفته شود.

در اين خصوص رضا ميرهادي رئيس هيئت مديره شرکت پارت نيک و ازاعضاي بخش فورواردري نظرشان بر اين بود درخصوص اثرات اقتصادي که ويروس کرونا ايجاد کرده است مي‌توان با مکاتبه و ارائه موارد از سازمان جهاني ايرو استعلام گرفت که آيا شرايط فوق جز موقعيت فورس‌ماژور محسوب مي‌ شود يا خير؟ و همچنين يادآور شدند درهر صورت بايد در نظر داشت تحت هر شرايط در انجام عمليات حمل طرفين کالا ومسئوليتهاي حمل و قرارداد صورت گرفته مشخص شود و نظرشان بر اين بود بيشتر موارد مسئوليت به عهده فرستنده کالا است  وهمچنين در اين موضوع بهتر است  بحث صادرات و واردات جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

درساعت 13  بخش اول نشست با جمع بندي وضعيت محمولات وارداتي متوقف در مسير توسط مسعود عطري رئيس بخش فورواردري به شرح زير خاتمه يافت:

- کاميونهاي ترک حامل کالا به مقصد ايران که بدنبال بسته شدن مرز بازرگان محمولات خود را در يکي از گمرکات مسير تخليه کرده اند.

-کاميونهايي که مسير ترکيه را طي کرده و  بدليل بسته شدن مرزها، در پشت  مرز بازرگان متوقف مانده و يا پس از گذشت چندهفته برخي از آنها محمولات را در بندر مرسين ترکيه  و يا منطقه وان براي حمل ريلي تخليه کرده اند.

-کاميونهايي که تريلر آنها توسط راننده در يکياز پارکينگهاي دم مرز متوقف وکشنده به محل مورد نظر کرير منتقل شده است.

-کاميونهايي که کلا به مبدا بارگيري برگشته اند.

-کاميونهايي که با تغيير مسير از طريق نخجوان به جلفا حمل و پس از ترانس شيپمنت با کاميونهاي ايراني به مقصد حمل شده اند.

در کليه موارد فوق شرکتهاي کرير ترک آزادسازي کالا را منوطبه تسويه هزينه هاي جانبي ازجمله حق توقف، انبارداري ، تغيير مسير و امثالهم نمودهاند که مبالغ مورد مطالبه فاقد نرخ و ضابطه بندي مشخصي است  و عدم تعيين تکليف آنها ، گاها موجب الزام صاحبانکالا يا شرکتهاي فورواردر به تمکين ازمطالبات غير اصولي شرکتهاي کرير ترک شده است و در اين ميان فروشندگان محمولات نيز با استناد به ترمهاي فروش خود از هرگونه مداخله و پذيرش مسئوليتهاي احتمالي سر باز زده اند.

در چنين شرايط نگران کننده و مبهمي ، تصميم گيري در مورد چگونگي رفع معضل پيش آمده بدون مشارکت مقامات رسمي دو کشور ايران و ترکيه ميسرنبوده و پيشنهاد حاضرين به هيئت مديره ، اعلام مجدد وضعيت موجود به مقامات متولي امر ودرخواست   تشکيل کميته اي مرکب ازمسئولين وزارتخانه ها و ارگانهاي ذيربط دو کشور(وزارتخانه هاي راه ، امورخارجه،بهداشت ، اتاقهاي بازرگاني و شوراي امنيت ملي )  براي حل و فصل مشکل است.  

در ساعت 13/30 دستور جلسه دوم در دستور کار نشست قرار گرفته شد که جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي به موضوع عدم خروج کالاهاي صادراتي ايران وتوقف کاميونها در مرز بازرگان و همچنين مرزهاي شرقي کشور که از طرف کشورهاي همجوارمسدود شده پرداختند و اشاره به کشورپاکستان و کاميونهاي متوقف شده پشت مرزکردند که بايد در اولويت   قرار بگيرند و دليل آن راتوجه به مسايل امنيتي منطقه وتوقف کاميونهاي کالاهاي خطرناک که حدود 582 کاميون حامل گاز و 215 کاميون مواد سوختي و 117 کاميون آهن آلات و 67 کاميون سيمان و 18کاميون قير و 8 کاميون يخچال دار دانسته و تاکيد کردند که توقف طولاني مدت کاميونهاي حامل فراوردهاي نفتي بسيار خطرناک است. همچنين بايد در خصوص چگونگي تامين خسارات وارده به رانندگان کاميونهاي متوقف شده در همه مرزها که بيش از دو ماه است متوقف شده اند  و خسارات هنگفتي به اين قشر زحمتکش وارد شده توسط مسئولين مربوطه تمهيداتي صورت بگيرد، در غير اينصورت نميتوان توقع داشت که رانندگان در نتيجه شدت   فشارهاي اقتصادي و بدهکاري ، براي جبران دست به اعمال غير قانوني نزنند

در ادامه نشست قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره  و رابط بخش بيمه و ترانزيت و امور گمرکي ضمن تائيد سخنان خانم فخري و آقايان عطري و ترکمن عنوان کردند: در طبقه‌بندي موارد که شامل کشور ايران است به سه بخش تقسيم مي شود:

1- در مواردي که مرز باز بوده و راننده با اهمال کاري نتوانسته به موقع از مرز خارج شود و مجبور به توقف شده است. 2- در مواردي هست که شرکتها با آگاهي از شرايط و بسته بودن مرزها بارگيري نموده‌اند و در مرز متوقف شده‌اند.3- در مواردي نيز حمل‌کننده بار خود راتخليه کرده است

همچنين مواردي که کاميون دچار نقص فني شده و از حرکت بازمانده مورد بررسي قرار گيرند در مورد کشور ترکيه هم نظرشان بر اين بود به همين ترتيب مورد بررسي قرار گيرد.

در پايان علي  محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش جاده اي و فن آوري روز ضمن تائيد صحبتهاي حاضران جلسه پيشنهاد کردند  درخصوص نحوه محاسبه حق توقف کاميونها با توجه به شرايط متفاوت براي هر کاميون و توافقاتي که انجام گرفته به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و طي نامه‌اي از شرکتها درخواست شود موارد خودرا با ذکر دقيق توافقات صورت گرفته و اسناد و مدارک مثبته به اين انجمن ارسال کنند تا بررسي دقيق‌تري انجام پذيرد.

در انتهاي جلسه مقرر شد موارد ياد شده به اطلاع رياست انجمن و هيئت مديره رسيده تا در مورد نتايج فوقو چگونگي اجرايي شدن آنها تصميم گيري شود.

پي نوشت:

متعاقب تهيه اين گزارش براي ارائه به هيئت مديره انجمن ، مواردطي مذاکره تلفني رئيس انجمن با رئيس بخش فورواردري مطرح و رئيس انجمن با اظهار اين مطلب که پيگيري اين امر از طريق دو انجمن ايران و ترکيه نتايج سريعتري در بر خواهدداشت ، ليکن با توجه به اينکه در شرائط فوق العاده فعلي امکان تشکيل جلسات رايزني با انجمن حمل و نقل ترکيه بطور معمول ميسر نمي باشد، نظرات و رهنمود هاي خود رابشرح زير اعلام داشته اند :

1-     پيرو مذاکرات مکتوب و تلفني اخير رئيس و دبير انجمن با همتايان خود در انجمن ترکيه ، از آنجا که انجمن ترکيه درخواست نموده تا مشخصات کاميونها و کريرهاي مربوطه مشمول بندهاي مورداشاره در دستور شماره يک جلسه فوق ، به انجمن مزبور اعلام شود تا مورد بررسي وارائه راهکار قرارگيرد، مقرر شد کليه شرکتهاي عضو که تاکنون ليست کاميونها ومشخصات مورد نياز جهت اعلام به انجمن ترکيه را ارسال نکرده ويا اطلاعات ارسالي داراي نواقصي مي باشد، در اسرع وقت نسبت به ارائه و تکميل ليست کاميونها به انجمن  اقدام نموده تا موارد به انجمن ترکيه ارسال وحسب قرار ، درخواست رسيدگي گردد.

اطلاعا ت مورد نياز قبلا طي بخشنامه اعلام شده که از جمله اهم آنها مي توان به شماره پلاک ترانزيت ، نام شرکت کرير، شماره کارنه تير ، مبداو تاريخ بارگيري، تاريخ و محل توقف فعلي ، وضعيت محموله (تخليه در انبار موقت،همچنان روي کاميون، ...) ، خسارات مورد مطالبه از سوي کريرهاي ترک مي باشند.

2-در موردچگونگي برقراري مجدد روند تردد کاميونهاي ايراني از مسير کشور ترکيه تحت شرائط ويژه فعلي و اتخاذ واکنش مقتضي به محدوديتهاي اعمال شده از سوي ترکيه براي ناوگان کشورمان نيز کميته اي با حضور سازمانهاي يادشده در صورتجلسه فوق تشکيل و راهکارهاي عملي به وزارت راه و شهرسازي ، وزارت امورخارجه ووزارت بهداشت براي پيگيري و اجرايي سازي آنها اعلام گردد.  

 1399/02/09  تاریخ خبر
سومین جلسه مشترک، بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، سومين جلسه مشترک بخش هـا با حضور آقايان  جواد ترکمن و مجيد خياطي مطلق روساي بخشها واعضا هر دو بخش مورخ 2 ارديبهشت ماه سال جاري در محل انجمن تشکيل شد.

دستور جلسه به شرح ذيل است:

1-   در خصوص بخشنامه شماره 210/10/10875 مورخ 99/01/19 جهت محمولات وارداتي به کشور با ناوگان خارجي متوقف در کشور ترکيه يا تخليه شده در انبارهاي مذکور

2-   بحث و تبادل نظر پيرامون حق توقف کاميونها ومحمولات صادراتي ايراني به کشورهاي خارجي

در ابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي، به بيان مشکلات بوجود آمده از شيوع بيماري کرونا وتاثير آن بر صنعت حمل ونقل پرداختند .

وي همچنين  در مورد بند اول دستورجلسه در خصوص بخشنامه شماره210/10/10875 مورخ 99/01/19 به جهت جلسه  مشترک هرسه بخش  (جاده اي و فن آوري روز ، بيمه ترانزيت و امور گمرکي و فورواردري)   باحضور رابطين و مسئولين در روز چهارشنبه مورخ 99/02/03 مقرر شد پس از تشکيل اين جلسه  در اين باره صحبت شود و به اتفاق آرا اين بند از دستور جلسه حذف شد.

در خصوص بند دوم دستور جلسه رئيس بخش جاده اي نيز اظهار داشتند: که به هيچ عنوان خسارات وارده به رانندگان کاميونهاي متوقف شده نبايد فقط به عهده رانندگان مقروض باشد زيرا اين موضوع مي‌تواند تبعاتي داشته باشد، چرا که امکان دارد بخاطر جبران خسارت و عقب افتادن اقساط رانندگان بدهکار مورد سو استفاده  قاچاقچيان قرار بگيرند، لذا بايد مسئولين تمهيداتي قايل شوند که خسارت وارده به رانندگان جبران شود و در ادامه از اعضا بخش درخواست کردند که در اين زمينه چنانچه پيشنهاد و نظري دارند ارايه نمايند.

مهدي دهقاني مدير عامل شرکت ره انجام و  يکي از اعضا بخش در اين رابطه به داشتن آمار،ارقام و تاريخ توقف کاميونها در پشت مرزها اشاره کرده و دانستن آن را امري مهم  دانستند و اشاره کردند: خسارت روزهاي توقف نصف /نصف صلاح است، بطوري که نصف مشتري و نصف ديگر را راننده تقبل نمايند، همچنين به جريمه گازوئيل هم اشاره کردند که بايد مبلغي برايش در نظر گرفت .

در ادامه  مجيد خياطي مطلق رئيس بخش بيمه،ترانزيت و امور گمرکي، از پيشنهاد آقاي دهقاني استقبال کرده و در ادامه عنوان کردند : بدست آوردن ارقام حتما بايد با توجه به اسناد و تاريخ اسناد مشخص شود و نظر خود را بر اساس دسته بندي شرايط اعلام وکرايه رفت و برگشت به انظمام نصف حق توقف باشد.

 ايشان در ادامه پيشنهاد کردند که موضوعات بايد به اين صورت دسته بندي شود:

  1- کاميون  داراي بار است و به موقع به مرز رسيده /مرز مسدودبوده

2- کاميون بارزده و تعلل کرده و به موقع نرفته / مرز مسدود بوده                                                          

3  – کاميونها به موقع رسيدند خواستار تخليه بودند اما گمرک اجازه تخليه نداده است

4    - بعد از اعلام انسداد مرزها کاميون بار زده است /مرز مسدود بوده است

سپس در ادامه جناب ايرج حسن زاده مدير عامل شرکت رهاورد و عضو بخش جاده اي در اين رابطه پيشنهاد کردند که :

1    -از مبدا بارگيري تا جايي که رفته است ، کرايه رفت و برگشت با مشتري باشد

2- اگر راننده از مرز پلدشت نخجوان ادامه مسير بدهد و در مرز ديل اوجي ترکيه برگشت خورده باشد، بايد تفاوت هزينه گازوئيل و هزينه کارنه تيرصادراتي و کميسيون و يک ماه بيمه سبز محاسبه شود.

-مثال(طريقه محاسبه بم - ديل اوجي 1500 دلار و ديل اوجي – تهران، تخليه گردد 1200 دلار= در مجموع 2700 دلار مشتري بايد پرداخت کند.)  

    3-همچنين نصف زمان سفر به عهده مشتري است.

محمدعدديان نائب رئيس بخش بيمه ، ترانزيت و امور گمرکي در اين زمينه پيشنهاد داشتند که  تهران تا بازرگان را که جزو قرارداداوليه است کرايه نگيرند، از مرز به بعد هرجايي مقرر شد باربرده شود، تحت دستور صاحب کالا بايد کرايه اش کامل پرداخته شود.

وي همچنين مشکل را مدافع بودن بعضي از سازمانهاي داخلي به ورود ماشينهاي ترک دانسته و نامه نگاري را به تنهايي کاري بي اثر دانستند. ايشان در ادامه پيشنهاد دادند اعتراض نامه اي ترتيب داده و خواهش کنيم جلوي ورود ماشينهاي ترک را بگيرند ويا در ازاي ورود آنها به همان تعداد هم ماشينهاي ما به آن کشور ورود داشته باشند.  همچنين اذعان داشتند که اين موضوع شامل فورس ماژور نيست .

شهره مشيدي فر مديرعامل شرکت رهسان ترابر مهر و از اعضاء بخش از مشکل بارهايي که در کشورهاي ديگر مانده اند اشاره کرده و  به نظر آقاي عدديان در مورد حضور فيزيکي وپيگيري مداوم هم اشاره و آن را مهم دانستند.

در پايان رئيس  بخش جاده اي عنوان کردند: بايد توجه کنيم که انجمن تصميم گيرنده اين موضوعات نيست ولي بايد پيشنهادهاي ارايه شده از طريق وزارت محترم راه و شهر سازي  توسط رابط بخش دسته بندي شود وانجمن در اين خصوص به جد پيگيري ودر مورد خواسته هاي شرکتهاي کريردر برابر آن پافشاري کنند و سپس بعد از تصميمات مقامات مسئول بصورت موردي و اسناد توسط انجمن قابل بررسي خواهد بود.