صفحه اصلی
لیست متقاضیان ثبت در سایت اختصاصی انجمن
 
ردیفنام فارسینام لاتینشماره ثبتتلفنایمیل
1پیشروحمل کالاpishrohamlekala33173388544302info@pishrohaml.com
2حمل و نقل بین المللی مهداد MAHDAD INT'L TRANSPORT CO99774+98-21-82461INFO@MAHDADCO.COM
3توسن كالاtosan kala13671466415566tosan_kala@yahoo.com
4شاران گشتsharan gasht30909189743925 farshid_kc@yahoo.com
5دژپادDozhpad company1240544192568export_dep@dozhpad.com
6آیسان بارAysun Bar144066021-88102274tehran@aysunbar.com
7شرکت حمل و نقل بین المللی ره انجامRAH ANJAM INT'L TRANSPORT Co11561088802223info@rahanjam.ir
8کالا تندبر KALA TOND BAR CO14074088811178-9Y.EBADI@KTB-CO.IR
9سامین آسیا ترابرSAMIN ASIA TARABAR248463+98-21-88884084sat-ir@hotmail.com
10پارس تيرPARS TIR4959988717950PT-TEHRAN@PT-INTERNATIONAL.DE
11عظيم ترابرAzimTarabar7327488701148TEHRAN@AZIMTARABAR.COM
12سپاروکsaparok11338+983113876518saparok_transport@yahoo.com
13بهان گستران پارسbahan gostaran pars29626088983442bahan.co@gmail.com
14حمل ونقل بین المللی پیشرو حمل کالاpishro hamle kala intl tpt co.ltd33173388544302-4info@pishrohaml.com
15 دانیال ترابرDaniel Tarabar Transport Co9920266922362info@danieltrabar.com
16پیک تیزرخشpeyke tiz rakhsh12457788834201peyke-tizrakhsh-int@yahoo.com
17نور ترابر سروشNoorTarabar Soroush29750181-3243535-6noortarabar@gmail.com
18شرکت مارین سرویس کیاKia Marine Service Company36320766381791info@kia.ir
19طلایه داران غدیر زنگانTalayedaran Ghadir Zangan8098+982414261686Info@tgzco.com
20راه طولانیrah toulani74204623375011rah_toulani@hotmail.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 
 
This web application, and all content is copyright @ 2007
آدرس: تهران ، میدان هفتم تیر ، دکتر مفتح شمالی ، خیابان ملایری پور ، شماره 90 کد پستی 15756
ITAIR.com, All right reserved
+98-21-88822683 فاکس +98 21 88821359 , +98 21 88822904 تلفن