اخبار
 1397/02/25  تاریخ خبر
مفهوم ترانزیت جامعه شناسی نشده است


يونس جاويد رئيس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با  حضور در برنامه روي خط خبر شبکه خبر عنوان کرد: در سال هاي گذشته از درآمد ترانزيتي به عنوان جايگزين مناسب براي درآمد هاي نفتي ياد مي شد ولي امروزه از حيث آماري کاهش داشته ايم.

جاويدگفت: مفهوم ترانزيت در کشور ما هنوز جامعه شناسي نشده است. ترانزيت تعريفي چندبعدي است و با ساير نهادهاي ارتباط مسقيم دارد و تاثير آن در جامعه آشکار و روشن است.

رئيس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي گفت: ترانزيت به منزله حمل و نقل يعني يک کالا از کشور هاي بسيار دور از مرزهاي خشکي و آبي عبور کند. وقتي اين کالابه داخل قلمروي ما مي رسد با مشکلاتي روبرو است.

جاويدگفت: در ايران براي حمايت از کالاي داخلي، وقتي کالا براي ترانزيت وارد ايران مي شود، افزايش هزينه ها پيدا مي کند.

امين ترفع  مدير کريدورهاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي وزارت راه و شهرسازي گفت: براي برونرفت از مشکلات ترانزيتي، مفهوم مديريت کريدور در وزارت راه و شهرسازي مطرح شد ووظيفه آن هماهنگي بين ذينفعان در داخل و خارج از کشور را برعهده گرفت.

ترفع گفت: ذينفعان متعددي در بخش هاي مختلف کريدور وجود دارند که به نحوي در ترانزيت کشور تاثير دارند.

مديرکريدورهاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي وزارت راه و شهرسازي گفت: مديريت کريدور وظيفه هماهنگي ذينفعان را برعهده دارد تا بتوانيم ضامن تردد کالاهاي تزانزيتي از دروازهاي طلايي کشور باشيم.
ترفع گفت: هرقدر سهولت کريدورها در ساير کشورها تسهيل شود ما هم به همان اندازه پيش خواهيم رفت.

جهت مشاهده ويديوي گفتگوي خبري اينجا کليک کنيد.