اخبار
 1397/02/26  تاریخ خبر
توسعه مناسبات حمل‌و‌نقل جاده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و تركمنستان


معاون وزير راه و شهرسازي با وزير حمل‌و‌نقل جاده‌اي تركمنستان و هيأت عاليرتبه همراه در راستاي توسعه مناسبات حمل و نقل جاده‌اي و ترانزيتي بين دو كشور ديدار و گفت‌وگو كردند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي،  عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان ضمن خوشامدگويي به هيأت تركمنستاني، اظهار داشت :موضوعات مربوط به توسعه حمل و نقل جاده‌اي و ترانزيتي بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان از اولويت‌هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي است و ما به يقين خواستار توسعه اين مناسبات و رفع پاره‌اي از موانع ترانزيتي در اين زمينه هستيم .

وي با بيان اين كه در مذاكرات كارشناسي صورت گرفته بين دو طرف پيرامون رفع برخي از مشكلات ترانزيتي اجراي موافقت‌نامه دوجانبه حمل و نقل جاده‌اي كالا و مسافر تأكيد شده است، افزود: اتخاذ سياست‌هاي مربوط به اخذ عوارض تردد، موجب كاهش روند رو به رشد روابط‌ في‌مابين دو كشور گرديده است از اين رو طرف ايراني آمادگي دارد هر زمان طرف تركمنستاني اعلام نمايد عوارض تردد ميان دو كشور حذف گردد . 

معاون وزير راه و شهرسازي همچنين تصريح كرد :در زمينه توسعه همكاري در حوزه انتقال دانش و تجربيات ارزشمندي كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه نگهداري راه، تأسيسات جانبي و سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند بدست آورده است، آمادگي هرگونه همكاري و مشاركت خود را اعلام مي‌دارد .

وي با اشاره به اين كه بخش خصوصي حمل و نقل جاده‌اي در گسترش ترانزيت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، افزود :باتوجه به افزايش تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين دو كشور، تشكل‌هاي حمل و نقل جاده‌اي بين‌المللي مي‌بايست به طور مستمر ديدار و گفتگو داشته باشند و چنانچه با موانع و مشكلاتي مواجه شوند مقامات ذي‌ربط دو دولت موارد را پيگيري و حل و فصل خواهند نمود . 

چمعه گلدي قارايوف وزير حمل و نقل جاده‌اي تركمنستان با بيان اين كه تركمنستان براي توسعه بخش حمل و نقل جاده‌اي و ايجاد كريدورهاي مناسب ترانزيتي اقدامات قابل توجهي را به انجام رسانده است، افزود :اجراي اين اقدامات و پروژه‌ها، موجب توسعه سيستم حمل و نقل جاده‌اي در منطقه و تسهيل تردد ناوگان جاده‌اي كالا و مسافر بين كشورهاي منطقه و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي خواهد شد . 

وي با اشاره به موقعيت مناسب تركمنستان در به‌كارگيري از ظرفيت‌هاي ترانزيتي در منطقه، يادآور شد :هدف اصلي از توسعه ترانزيت، پيشرفت همكاري‌هاي في‌مابين كشورهاي منطقه و ارتقاي سطح زندگي ملت‌ها از نظر اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه‌ها است . 

وزير حمل و نقل جاده‌اي تركمنستان ابراز اميدواري كرد با برگزاري چنين نشست‌هايي سطح همكاري‌هاي حمل و نقلي اين دو كشور بيش از پيش افزايش يافته و رفع موانع و مشكلات موجود تسهيل و تسريع گردد . 

براساس اين گزارش رضا نفيسي مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي طي سخناني بر حذف كليه عوارض ميان دو كشور تأكيد كرد و افزود :طرف ايراني در اين زمينه از هم‌اكنون اعلام آمادگي نموده و اميدواريم به مرحله‌اي دست يابيم كه تردد كالا و مسافر به راحتي بين دو كشور انجام و توسعه نمايد .

وي همچنين به موضوع راه‌اندازي سرويس‌هاي منظم اتوبوس‌راني بين دو طرف اشاره كرد و افزود :در اين زمينه پيشنهاد مي‌گردد براي تسهيل در تردد مسافران سرويس‌هاي مسافري منظمي راه‌اندازي شود و طي نشست‌هايي با حضور شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي مسافري دو كشور، قراردادهاي لازم تنظيم و مبادله شود . 

اين گزارش حاكي است مقرر شد موارد مطروحه از سوي مراجع ذي‌ربط طرف تركمنستاني مورد بررسي قرار گرفته و در نشست آتي كميته حمل و نقل جاده‌اي دو طرف تفاهم نامه مربوطه تنظيم و امضاء  شود .