اخبار
 1397/05/15  تاریخ خبر
بازار سیاه منبع تأمین ارز رانندگان ترانزیت

دبير انجمن شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي ايران بابيان اينکه علي‌رغم بخش‌نامه‌هاي متعدد بانک مرکزي براي تخصيص ارز به رانندگان ترانزيت يک يورو نيز به اعضاي اين حيطه قرار نگرفته است گفت: انجمن به‌شدت پيگير اجرايي شدن اين بخش‌نامه‌ها است اما تاکنون به موفقيت خوبي در اين حيطه نداشته است.
محمدجواد عطرچيان بابيان مطلب فوق اظهار کرد: در حال حاضر رانندگان ترانزيت ايراني به 40 کشور دنيا سفرکرده و صادرات دارند؛ و متأسفانه هم‌اکنون همه صرافي‌هاي رسمي ايران در مرز کشورهاي مذکور بسته‌شده و رانندگان تمام ارز خود را از بازار سياه ايران تهيه مي‌کنند که اين مورد چالش‌هاي جدي براي رانندگان ايجاد کرده است.

وي گفت: در حال حاضر تناقض در صادرات موج مي‌زند از يک‌سو مسئولان به اهميت صادرات اشاره مي‌کند و از سوي ديگر زيرساخت‌هاي صادرات را اصلاح نمي‌کنند.

مديرکل پيشين دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل جاده‌اي سازمان راهداري بابيان اينکه در حال حاضر مشکلات تهيه ارز خارجي گريبان گير رانندگان ترانزيتي است عنوان کرد: اين اعضا براي تأمين گازوئيل و مايحتاج خود نيازمند ارز خارجي هستند.

به گفته وي اين عده از دولت درخواست ارز دولتي ندارند بلکه مي‌خواهند مسئولان صرافي‌ها مجازي را براي خريد ارز خارجي معرفي کنند چراکه تمام صرافي‌ها لب مرز تعطيل‌شده و بايد ارز خود را از بازار سياه تهيه کنند.

وي در ادامه گفت: رانندگان حمل‌ونقل بين‌المللي بخش مهمي از نياز کشور به صادرات و واردات را انجام مي‌دهند اين‌ها بايد براي هزينه‌هاي بين‌راهي خود مانند مصرف سوختي که در کشورهاي اروپايي يا همسايه مصرف مي‌کنند و يا ساير هزينه‌ها، پول (ارز) نقد به همراه داشته باشند؛ اما متأسفانه گام‌هاي خوبي براي اين موضوع بسيار حساس برداشته نشده است.

عطرچيان يادآور شد: اگرچه عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي يک ماه پيش خبر تصويب سازوکار و تصميمات لازم جهت تخصيص ارز موردنياز شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي توسط بانک مرکزي را داد اما باگذشت يک ماه بانک مرکزي زير بار تأمين اين ارز نرفته است.

وي در ادامه گفت: علي‌رغم تلاش‌ها و مذاکرات متعدد مسئولان و انجمن شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي ايران مشکل تأمين ارز رانندگان حل‌وفصل نشده است.

عطرچيان با اشاره به اينکه تمام رانندگان ترانزيت به‌جز رانندگان ايراني مشکلي در خصوص تأمين ارز خود در مرزها ندارند. درنهايت عنوان کرد: اين موضوع مي‌تواند لطمات زيادي به بخش صادرات کشور وارد کنند. چراکه آمار و ارقام بيانگر اين موضوع است که در طي چندماهه اخير علي‌رغم
مشکلات متعدد اقتصادي شاهد روند رو به رشد بازار صادرات بوده‌ايم.

منبع: صما