اخبار
 1397/05/18  تاریخ خبر
دالان شمال – جنوب از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است

  در ديدار جاويد قربان اف رييس شرکت دولتي راه آهن جمهوري آذربايجان و آلان لوشنيکف معاون وزارت راه فدراسيون روسيه تکميل دالان بين المللي حمل و نقل شمال – جنوب بررسي شد.

 قربان اف در اين ديدار گفت: مرحله نخست تکميل دالان شمال – جنوب به پايان رسيده و اين مسير بين المللي در بخش جمهوري آذربايجان بطور کامل آماده بهره برداري است. 

وي افزود: اين دالان نه تنها در توسعه جمهوري آذربايجان، ايران و فدراسيون روسيه بلکه ديگر کشورهاي منطقه که در صدد گسترش مبادلات تجاري از طريق صادر ات و واردات هستند، نقش مهمي خواهد داشت. 

به گفته قربان اف دالان شمال – جنوب،اروپاي شمالي را به آسياي جنوب شرقي متصل مي کند و پيش بيني ها نشان مي دهد در صورت بهره برداري کامل اين مسير شرايط مناسب براي ورود کشورهاي اروپا، روسيه ، آسياي مرکزي و قفقاز به خليج فارس، هند و توسعه روابط بازرگاني کشورهاي حاشيه درياي خزر با بنادر درياي سياه فراهم خواهد شد. 

لوشنيکف معاون وزارت راه فدراسيون روسيه نيز با اشاره به اهميت تکميل دالان بين المللي حمل و نقل شمال – جنوب، بر ضرورت جذب محموله براي حمل از اين مسير بين المللي تاکيد کرد. 

در اين ديدار همچنين در خصوص استفاده از ظرفيت هاي دالان بين المللي حمل و نقل جنوب – غرب که مسير فرعي از شمال – جنوب براي انتقال محموله ها از خليج فارس از طريق خاک ايران، جمهوري آذربايجان و گرجستان به بنادر درياي سياه و بالعکس و نيز خط ريلي باکو – تفليس – قارص تبادل نظر شد. 

موافقتنامه راه اندازي دالان حمل ونقل بين‌المللي شمال - جنوب در شهريور ماه 1379 در سن پترزبورگ روسيه به امضاي وزيران حمل و نقل اين کشور، ايران و هند رسيد.

اين راه‌گذر مهم‌ترين حلقه تجارت ميان آسيا و اروپا است که در مقايسه با مسيرهاي سنتي از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاهتر و از نظر هزينه تا 30 درصد ارزانتر مي‌باشد. 

دالان شمال – جنوب يکي از مسيرهاي مهم ترانزيتي در آسياي ميانه است و کشورهاي در مسير اين راه‌گذر هر يک با تشکيل اتحاديه و انعقاد قراردادهاي همکاري در رقابتي همه‌جانبه به توسعه و تجهيز بنادر، جاده‌ها، ترمينال و مسيرهاي ريلي خود مي‌پردازند./

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي (به نقل از شرکت دولتي راه آهن جمهوري آذربايجان)