اخبار
 1397/08/05  تاریخ خبر
اعلام حمایت دبیرخانه مشترک انجمن های حمل نقل بین المللی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، دبيرخانه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران  متشکل از انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي خراسان رضوي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي شمالغرب کشور، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي آذربايجان غربي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي گلستان، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اردبيل ، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي سيستان و بلوچستان طي نامه اي به رييس مجلس  حمايت و پشتيباني خود را از محمد اسلامي وزيرپيشنهادي راه و شهرسازي اعلام کردند.

متن نامه به شرح ذيل است:

به نام خدا

جناب آقاي دکتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

با عرض سلام و احترام،

در طي ساليان اخير رويکرد مجلس و دولت حمايت و توسعه حضوربخش خصوصي، در عرصه اقتصاد کشور بوده است. تصويب سند تاريخي برجام و همچنين تأکيدات حضرت عالي بر استفاده از نظرات بخش خصوصي بيش از هر تصميم‌گيري مهمي، هر دو زمينه اميد بخشي براي فعالان حمل و نقل بين‌المللي کشور مي‌باشد .

نهادهاي بخش خصوصي و تشکل‌هاي صنفي به لطف چنين نگاهي امکان رشد و حضور مؤثر در نظام تصميم‌گيري کشور را پيدا کرده‌اند. امروز در آستانه انتخاب و رأي اعتماد مجلس به وزير جديد راه و شهرسازي جناب آقاي مهندس محمد اسلامي،اميد فعالين حمل و نقل کشور آن است که باز هم، همان منش و نگاه، تداوم و توسعه يابد.به همين جهت با توجه به اهميت، گستردگي و نقش وزارت راه و شهرسازي در توسعه پايدارکشور، فعالين حمل و نقل کشور اميد دارند انتخاب مجلس نيز همان گزينه پيشنهادي دولتو فعالين بخش حمل و نقل کشور باشد .

جناب آقاي مهندس محمد اسلامي که از تجربه بالاي مديريتي درسطوح عالي برخوردار هستند با حضور بيش از يک دهه فعاليت و همکاري با تشکل‌هاي تخصصي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان گزينه اصلح بخش حمل و نقل بين‌المللي کشور نيز پيشنهادمي‌گردند. لذا انتخاب و رأي قاطع نمايندگان محترم مجلس به ايشان که به عنوان فردي کلان نگر، با نشاط و با انگيزه و داراي تحصيلات مرتبط، مي‌باشند، زمينه ساز رفع موانع و مشکلات بخش حمل و نقل بين‌المللي کشور و اميدواري بيش از گذشته براي تشکل‌هاي صنفي خواهد بود .

لذا انجمن‌ صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي خراسان رضوي، انجمن صنفي شـرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالغرب کشور، انجمن صنفي شـرکتهاي حمـل و نقل بين‌المللي آذربايجان غربي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي سيستان و بلوچستان، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي گلستان و انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي اردبيل، انتظار حمايت و پشتيباني آحاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از ايشان درخواست داريم.  باشد تا در فرصتي مناسب، حل و فصل دغدغه‌ها و نگراني‌هاي صنفي فعاليت‌هاي بخش حمل و نقل بين المللي کشور را بعد از رأي اعتماد نمايندگان، بدون وقفه از ايشان درخواست نمائيم .

مراتب قدرداني، از توجه حضرت عالي به درخواست فعالين صنفحمل و نقل بين‌المللي کشور را پذيرا باشيد./ر

دبيرخانه مشترک

انجمن‌هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران