اخبار
 1397/10/05  تاریخ خبر
بیش از 203 هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان عبور کرد

مدير پايانه مرزي بازرگان با اشاره به اينکه اين مرز يکي از پايانه هاي مهم زميني کشور است، گفت: در 9 ماه گذشته 203 هزار و 776 دستگاه کاميون از اين مرز عبور کرد.
جابر اکبرزاده متوسط تردد روزانه کاميون از اين مرز را 755 دستگاه عنوان کرد و گفت: در اين مدت 91 هزار و 67 دستگاه کاميون از کشور خارج شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل سه درصد افزايش داشت.
وي ادامه داد: تردد کاميون ها در مسير ايران - ترکيه در سال جاري چهار درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
مدير پايانه مرزي بازرگان از تردد 997 هزار و 503 مسافر در 9 ماه گذشته از طريق اين پايانه خبر داد و بيان کرد: ميانگين تردد روزانه مسافر از اين مرز سه هزار و 695 نفر بوده و از کاهش 20 درصدي نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته برخوردار است.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي داراي پنج پايانه مرزي شامل بازرگان ماکو، رازي خوي و سرو اروميه در مرز ترکيه، صنم بلاغي پلدشت در مرز نخجوان و تمرچين پيرانشهر در مرز عراق است.
کل پايانه هاي مرزي کشور 22 مورد است که حدود يک چهارم آنها در آذربايجان غربي قرار دارد؛ گمرک بازرگان يکي از مبادي سه گانه تجارت مرزي ايران و ترکيه به شمار مي رود و در شمال آذربايجان غربي واقع است.

منبع: خبرگزاري ايرنا