اخبار
 1397/10/08  تاریخ خبر
120 هزارتن کالا از بندرچابهار به افغانستان ترانزیت شد

معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: طي 14 ماه گذشته ( منتهي به اذر امسال) با تخليه بار 10 کشتي بزرگ حدود 120 هزار تن کالا شامل گندم و حبوبات از بندر چابهار به افغانستان ترانزيت شده است.

« محمد علي حسن زاده » با بيان اينکه چهار بندر کوچين، کاندلا، ماندرا و جواهر نعل نهرو به عنوان بنادر مبدا بارگيري کالاهاي ترانزيتي و صادراتي از هندوستان به بندرچابهار تعيين شده اند، افزود: چابهار در بحث تعيين کريدورهاي ترانزيتي و حمل و نقلي به عنوان بندر واسط و سه مرز زميني بين ايران و افغانستان به عنوان نقاط گمرکي تعيين شده است.
وي ضمن يادآوري برپايي نخستين نشست راهکار هاي عملياتي سازي موافقت نامه چابهار گفت: تعيين کريدور هاي حمل و نقلي و توافق بر سر پروتکل هاي اجرايي در حوزه هاي بندري ، جاده اي و گمرکي از مهم ترين دستاورهاي نشست سه جانبه ايران، هند و افغانستان محسوب مي شود.
حسن زاده پيرامون تاثير اقتصادي اجرايي سازي موافقت نامه چابهار بر اقتصاد کلان کشور، اظهار داشت: امروز در ايران و همچنين در منطقه، اين امکان که يک بندر همزمان بتواند خدمات ترانزيتي و ترانشيپي ارائه کند به صورت محدود وجود دارد. اين در حالي است که بندر چابهار هم از نظر ترانشيپي به واسطه برخورداري از کوتاه ترين فاصله با مسير کشتيراني آسيا - اروپا و هم از حيث ترانزيتي به دليل همرز بودن با کشور افغانستان، موقعيت ممتازي و برجسته اي را نسبت به ساير بنادر منطقه دارد.
به گفته معاون سازمان بنادر ودريانوردي، کشور هندوستان بر اساس آمار و ارقام حدود 15 ميليون تن با کشور روسيه و کشورهاي CIS ( کشورهاي آسياي ميانه) تجارت دارد که انتظار مي رود بخشي از اين کالاها از مسير بندرچابهار تخليه، بارگيري و ترانزيت شود.
عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي افزود: رونق فعاليت بندر چابهار در سه سطح ' کالا هاي صادرات و وارداتي استان هاي شرق و شمال شرقي '، ' کالاهاي ترانزيتي ' و ' کالا هاي ترانشيپي ' تعريف شده و بايد از اين ظرفييت ها به خوبي استفاده شود.
حسن زاده گفت : بررسي آمار عملکرد در مدت 9 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال نشان مي دهد که رشد 51 درصدي عمليات بندري ، افزايش 15 درصدي سايز کشتي هاي ورودي ، رشد 57 درصدي کانتينري و افزايش 60 درصدي کاپوتاژ نفتي در بندر چابهار در اين مدت تحقق يافت.
وي يادآور شد: موافقت نامه چابهار جزو قانون سه کشور ايران، هند و افغانستان محسوب مي شود و هدف اين موافقت نامه ارائه خدمات حمل و نقلي و ترانزيت با محوريت بندر چابهار، کاهش هزينه هاي حمل و نقل و تسهيل جابه جايي کالا و همچنين احياي کريدور حمل و نقل بين المللي در اين منطقه است.
حسن زاده گفت: نخستين نشست راهکار هاي عملياتي سازي موافقت نامه چابهار، هفته گذشته با حضور نمايندگان کشورهاي ايران، هند و افغانستان برگزار شد و ضمن تعيين کريدور هاي حمل و نقلي، توافق بر سر پروتکل هاي اجرايي در حوزه هاي گمرکي ، جاده اي و بندري نيز از مهم ترين دستاورهاي اين نشست سه جانبه بود.
به گزارش ايرنا، با تکميل طرح توسعه مرحله نخست بندر چابهار ظرفيت اين بندر اقيانوسي ايران از 2.5 به 8.5 ميليون تن در سال افزايش يافت تا اين بندر در ترانزيت کالا از هند به افغانستان نقش مهمي را ايفا کند.

منبع: خبرگزاري ايرنا