اخبار
 1397/10/09  تاریخ خبر
فراخوان برگزاری جشنواره ایمنی رانندگان حرفه ای

دومين جشنواره ايمني رانندگان حرفه اي به مسئوليت جمعيت طرفدران ايمني راهها و خانه حمل ونقل برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين جشنواره اشاعه فرهنگ ايمني از طريق رانندگان حرفه اي ، توسعه ايمني پايدار در حمل ونقل و ارج نهادن به مقام و منزلت رانندگان حرفه اي است .
رانندگان حرفه اي حمل ونقل جاده اي کالا و مسافر ( داخلي و بين المللي ) ،رانندگان حرفه اي حمل و نقل درون شهري کالا و مسافر(اتوبوس- ميني بوس- تاکسي-وانت- کاميون) مي توانند در اين جشنواره شرکت نمايند.
شاخص هاي ارزيابي جهت حضور در جشنواره عبارتند از:
1- سوابق و فعاليت حرفه اي (سنوات رانندگي)
2- بررسي سوابق تخلفات رانندگي
3- بررسي وضعيت سانحه رانندگي
4- تشويق و تقديرنامه هاي دريافتي از سازمان ها (مرتبط با ايمني)
5- اقدامات امدادي و کمک رساني به مردم و ساير رانندگان
6- طرح ها و ايده هاي خلاقانه در جهت توسعه ايمني راهها
7- دوره هاي آموزش مهارت هاي حرفه اي
8- سلامت شغلي و حرفه اي
9- مشارکتهاي اجتماعي در جهت توسعه حمل و نقل ايمن

لازم به ذکر است پايان مهلت ارسال تا تاريخ  20 بهمن ماه سال جاري است  و از کليه برگزيدگان در مراسم دومين جشنواره ايمني رانندگان حرفه اي در تاريخ 13 اسفند ماه سال جاري  با اهداء جوايز ارزنده و تنديس جشنواره تقدير به عمل خواهد آمد. علاقمندان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر باشماره هاي  88654961-88662174 تماس حاصل کرده  و يا به سايت اينترنتي جمعيت طرفداران ايمني راهها به آدرس www.rsss.ir  مراجعه کنند.