اخبار
 1397/10/09  تاریخ خبر
شفاف سازی قوانین لازمه رونق ترانزیت است

دبير انجمن شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران گفت: براي رونق ترانزيت از مسير ايران بايد قوانين و مقررات دست و پاگير را حذف کرد .
محمد جواد عطرچيان با بيان اينکه با وجود قوانين و مقررات متعدد ودست و پا گير در بخش ترانزيت نمي توان زيرساخت هايي مانند بندر چابهار يا بندرشهيد رجايي را به حداکثر بازدهي رساند، تصريح کرد: در اولويت اول براي رونق ترانزيتاز کشور مي بايست اين مقررات حذف و تعديل شوند .

وي با اشاره به اينکه از سال 1374 تا کنون مشکل عدم رونق ترانزيت در کشور در بخش زيرساخت ها يا پسکرانه هاي بندري، ريلي، دريايي و جاده اي نبوده است، خاطر نشان کرد: قوانين ومقررات متعدد که نتيجه دخيل شدن چندين ارگان مختلف در بخش ترانزيت است پيچيدگيهايي زيادي را در اين بخش ايجاد کرده است .

به گفته رئيس سابق سازمان راهداري کشور از گمرک گرفته تا وزارت خانه هاي صمت و راه و شهرسازي وحتي فرمانداري هاي مرزي به صورت جزيره اي در ترانزيت دخالت مي کنند .

عطرچيان در اين باره افزود: ترانزيت در حالي چندين ذيمدخل دارد که متولي واحد و مشخص ندارد .

وي همين مسئله را يکي از دلايل عدم بهره گيري مناسب از موقعيت جغرافيايي و سرزميني کشور براي ترانزيت دانسته، اظهار داشت: بندر چابهار در جنوب و بندر اميرآباد در شمال کشورظرفيت هاي بسيار مناسبي براي توسعه ترانزيت ايجاد کرده اند اما به دليل فقدان مقررات شفاف، ساده و همه فهم که دست اندرکاران ترانزيت را به درستي راهنمايي وهدايت کند اين ظرفيت ها معطل مانده اند .

معاون سابق وزير راه و شهرسازي اعمال تعرفه هاي دو و سه رقمي را يکي ديگر از موانع جدي در پيشروي ترانزيت از ايران اعلام کرد و در اين باره گفت: در هيچ کجاي دنيا چنين تعرفه هايي بر ترانزيت وضع نشده که همين امر به گراني ترانزيت از مسير ايران منجر شدهاست .

عطرچيان درادامه به رکود فعاليت کاميون داران طي ماه هاي اخير اشاره اي داشت و افزود: اگرترانزيت به شکل عادي و بر اساس قوانين، مقررات و کنوانسيون هاي بين المللي انجام مي شد اين حوزه رونق داشت و ايجاد اشتغال مي کرد .

  دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران با تاکيد دوباره بر کافي بودن زيرساخت هاي فعلي براي توسعه ترانزيت از ايران خاطر نشان کرد: بخش دريايي-بندري، ريلي و جاده اي کشور توان ترانزيت 20 ميليون تن کالا در سال را داراست در حالي که سال گذشته تنها هشت ميليون تن ترانزيت از طريق کشور انجام شده که چهار ميليون تن آن نيز ترانزيت سوخت بوده است .

وي در پايان اظهارات خود ارزان سازي هزينه هاي تعرفه اي و کاهش هزينه زمان با ابزار قوانين شفاف و مديريت قوي و واحد را لازمه توسعه ترانزيت از کشور اعلام کرد و اظهار داشت : کالا منتظر بهبود شرايط ما باقي نمي ماند و راه خود را به بازار پيدا مي کند، بر اين اساس اگر زودتر اقدام نکنيم کشورهاي همسايه مسيرهاي تازه اي براي حمل کالاي ترانزيتي خود مي يابند و زيرساخت هايي مانند بندر چابهار بلااستفاده مي شوند .

منبع: مانا