اخبار
 1397/10/09  تاریخ خبر
عوامل رد شدن خودروهای سنگین در معاینه فنی
عضو انجمن صنفي مراکز معاينه فني استان تهران گفت: بسياري از خودروهاي سنگين مراجعه کننده به مراکز معاينه فني در مرحله اول مراجعه، نمي توانند برگه معاينه فني اخذ کنند که اين امر، ناشي از سن بالاي ناوگان و کيفيت پايين گازوييل عرضه شده در جايگاههاي سوخت رساني است.
عليرضا اميري  افزود: با شروع نيمه دوم سال و تشديد طرح مبارزه با خودروهاي فاقد برگه معاينه فني، روزانه تا 50 خودروي سنگين به اين مراکز 12 گانه استان تهران مراجعه مي کنند که در اکثر مواقع کمتر از 10 خودرو معاينه فني دريافت کرده و بقيه رانندگان، ملزم به تعمير خودرو مي شوند.

وي افزود: در حال حاضر، اکثر خودروهاي سنگين مراجعه کننده به خاطر فرسودگي لاستيک يا بالا بودن سطح آلاينده ها در معاينه فني مردود مي شوند که عمدتا ناشي از بالا بودن سن ناوگان حمل و نقل جاده اي و کيفيت پايين سوخت آنهاست.
اميري افزود: در فرايند معاينه فني، مواردي چون اصالت خودرو، عيوب ظاهري، تست آلايندگي و دود ، ميزان لقي فرمان و ترمزها کنترل مي شود.

عضو انجمن صنفي مراکز معاينه فني استان تهران همچنين احتمال صدور برگه معاينه فني بدون رفتن خودرو به اين مراکز را که در روزهاي اخير شايعاتي در مورد آنها منتشر شده بود رد کرد و گفت: خودروها بايد براي صدور معاينه فني، حداقل دو بار به هنگام ورود به مرکز معاينه فني و خروج از آن از مقابل دوربين هاي سامانه متمرکز سازمان راهداري عبور کنند تا اطلاعات آنها در سامانه سيمفا ثبت شود و اينکه برخي ادعا کرده اند در مراکز معاينه فني بدون مراجعه به اين مراکز برگه معاينه فني اخذ مي کنند، لااقل در سطح استان تهران واقعيت ندارد.

منبع: پايگاه خبري خودرو نويس