اخبار
 1397/10/17  تاریخ خبر
5ميليون و 537 هزار تن كالا از مرزهاي زميني كشور به ساير كشورها صادر شد

طي 9 ماهه سال 97، در مجموع يك ميليون و 336هزار تن كالاهاي نفتي و غيرنفتي از مرزهاي زميني وارد و 5 ميليون و 537 هزار تن كالا از مرزهاي كشور صادر شده است، كه نسبت به مدت مشابه در سال 96 ميزان وارداتاز مرزهاي جاده‌اي 14 درصد كاهش و ميزان صادرات 11 درصدافزايش داشته است .

حسين متولي حبيبي مديركل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اين سازمانبا اعلام اين خبر افزود: از ميان مرزهاي جاده‌اي كشور، مرز بازرگان با سهم 58درصدي فعال‌ترين مرز در زمينه واردات كالا به كشور به شمار مي‌رود. پس از آن مرزهاي خسروي و ميرجاوه   با 8 و   9 درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند .

وي افزود: عملكرد مرزهاي جاده‌اي در زمينه صادرات كالا از كشور نشان مي‌دهد در مدت مذكور مرز بازرگان با 26درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي ميلك با 14 درصد و دوغارون با 10 درصد قرار دارند .

مديركل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: سهم كاميون‌هاي ايراني در صادرات كالا 66 درصد و در جابه‌جايي واردات كالا 48 درصد بوده است.

وي با اشاره به اين كه طي مدت مذكور، 408 هزار نفر مسافر توسط 54هزار دستگاه وسيله‌نقليه مسافري وارد كشور شدند، افزود: در جابه‌جايي اين مسافران سهم اتوبوس 21 درصد، ميني‌بوس 14درصد و سواري 65 درصد است .

همچنين تعداد 404 هزار نفر توسط 54 هزار دستگاه وسيله‌نقليه مسافرياز كشور خارج شدند كه سهم اتوبوس 26 درصد ، ميني‌بوس 11 درصد و سواري 63درصد بودهاست . 

متولي درخصوص آمار تردد وسايل‌نقليه مسافري در مرزهاي كشور گفت: درمدت مذكور، بيشترين تردد ورودي وسايل نقليه مسافري در مرزهاي دوغارون با 32 درصد وسرو با 22 درصد و بيشترين تردد خروجي در مرزهاي دوغارون 31درصد و سرو با 20 درصد بوده است . 

وي خاطرنشان كرد: از مجموع مسافران وارد شده به كشور 204 هزار نفر مسافر خارجي و204 هزار نفر مسافر ايراني بوده و از مجموع مسافران خارج شده از كشور 158 هزار نفر مسافر خارجي و   246 هزار نفر مسافر ايراني از مرزهاي جاده‌اي كشور خارج شدند .

منبع: سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي