اخبار
 1397/10/18  تاریخ خبر
بخشنامه جدید برای کاهش رسوب کالا در بنادر

ترانزيت کالا‌هاي گروه چهارمي ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي آزاد شد.

 اين کالا‌ها در فهرست 1339 قلم کالاي گروه چهارمي قرار دارند که پيش از اين بخشنامه‌اي مبني بر عدم پذيرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالايي و عدم انتقال اين گروه کالا‌ها به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرکات داخلي ابلاغ شده بود.

با بخشنامه جديد امکان انتقال کالا‌هاي مشمول اولويت گروه چهارم که پيش از اين و قبل از ممنوعيت مجوز ثبت سفارش گرفته اند به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم مي‌شود.

اين بخشنامه در راستاي اجراي سياست‌هاي جديد دولت و دستور معاون اول رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين رئيس کل گمرک ايران مبني بر انجام اقدامات اورژانسي براي کاهش رسوب کالا در بنادر صورت مي‌گيرد.

منبع: تين نيوز