اخبار
 1397/10/22  تاریخ خبر
ديدار رايزن اقتصادي سفارت گرجستان با مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي

رايزن اقتصادي سفارت گرجستان با مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،درخصوص مسائل في مابين از جمله راهكارهاي تسريع، تقويت و فعالسازي كريدورهاي حمل و نقلي و سايرموضوعات دوجانبه در زمينه حمل و نقل جاده‌اي ديدار و گفت‌وگو كردند . 

 رضانفيسي مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي اين سازمان ،با اشاره به سوابق طولاني و همكاري‌هاي متقابل دو كشور و ابراز رضايت بر روند رو به رشد حمل و نقل جاده‌اي در سال 2018 ميلادي، بر ضرورت افزايش پروانه هاي تردد بين دو كشوردر سال 2019 تاكيد و خاطرنشان كرد : آمادگي به منظور فراهم آوردن بستر حمل و نقل تركيبي كالا و ادامه بي‌وقفه آن به صورت دوجانبه و ترانزيتي در چارچوب موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل جاده اي و همچنين همكاريهاي دو كشور در چارچوب كريدور شش جانبه خليج فارس- درياي سياه وجود دارد و ضروري است بخش هاي خصوصي دو كشور اقدامات عملي تري جهت توسعه و فعالسازي مسير عبوري از قلمرو گرجستان و درياي سياه انجام دهند .

وي همچنين با توجه به وجود زيرساختهاي موجود، اعلام كرد: زمينه توسعه هرچه بيشتر روابط جاده اي با گرجستان فراهم است و برگزاري نشستهاي چندجانبه با گرجستان و ساير كشورهاي مسير ميتواند باعث احصاء موانع و مشكلات مسير و در نهايت تلاش در جهت رفع آنها، موجب ارتقاء روابط جاده اي بين دو كشور گردد .  

آقاي روبن مورگوشيا، رايزن اقتصادي سفارت گرجستان نيز در اين ديدار،ضمن ابراز خرسندي از همكاري مناسب و رشد تجارت بين دو كشور اعلام كرد :

ظرفيت‌هاي خوبي در زمينه توسعه روابط حمل و نقل جاده‌اي و ترانزيتي ميان دو كشور وجود دارد كه اميد است با همكاري‌هاي بيشتر دو كشور، راهكارهاي توسعه و بالقوه نمودن پتانسيل‌هاي موجود در جهت ارتقاي حجم مبادلات تجاري جاده‌اي پيگيري شود .

  وي خاطرنشان كرد: مراتب را به مراجع ذيربط در كشور گرجستان منعكس نموده ونتيجه را به اطلاع طرف ايراني خواهد رساند .

منبع: سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي