اخبار
 1397/11/02  تاریخ خبر
سود ایران از ترانزیت کالا به افغانستان بیش از پاکستان است

معاون سازمان گمرکات مرزي پاکستان روز شنبه گفت که ضعف سيستم حمل و نقل پاکستان و بويژه راه آهن اين کشور باعث شده است که پاکستان دست کم 70 درصد از سود ترانزيت کالا به افغانستان را از دست بدهد.
  ضياء الحق سرحدي'، در نشستي با محمد نصير خليلي سرپرست اداره مناطق راه آهن پاکستان و برخي مقامات ديگراعلام کرد 70 درصد از سود ترانزيت کالا به افغانستان در اختيار ايران قرار گرفته است.
وي افزود:کمبود تسهيلات و خدمات براي صادرکنندگان در گمرکات و گذرگاههاي مرزي پاکستان و افغانستان باعث شده آنها نتوانند کالاهاي ترانزيتي از بندر کراچي را به افغانستان حمل کنند، در نتيجه اين فرصت صادراتي بزرگ به بندر عباس و بندر چابهار در ايران منتقل شده است.
سرحدي که رياست کميته صنايع و راه آهن و رياست کارگروه گمرکات مرزي پاکستان را برعهده دارد ضمن انتقاد از وجود ضعف هايي در سيستم حمل و نقل اين کشور گفت نبود قطار باري از کراچي به پيشاور و نيز عدم خدمات رساني مناسب به کاميون هاي بخش خصوصي براي ترانزيت کالا به افغانستان موجب شده است دولت پاکستان در زمينه تجارت و صادرات متحمل خسارت هاي سنگين شود .
به موجب قرارداد مشترک ايران ،هند و افغانستان، بندر چابهار که هم اکنون درحال توسعه است به مسير اصلي ترانزيت کالا به افغانستان تبديل مي شود.

منبع:  پايگاه خبري 'دِ نيوز' پاکستان