اخبار
 1397/11/04  تاریخ خبر
برگزاری نخستین نشست هم‌اندیشی با روسای تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل کشور

نخستين نشست هم‌انديشي معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با روساي تشکل‌هاي صنفي حمل‌ونقلي کشور در راستاي تعامل و توسعه روابط في‌مابين در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.

 نخستين نشست هم‌انديشي و گفتگو با تشکل‌هاي صنفي حمل‌ونقل کشور به ميزباني شهرام آدم نژاد معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با دعوت از 23  تن از روساي تشکل‌هاي صنفي حمل‌ونقل کشور و با حضور مديران کل اين معاونت در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.

معاون وزير راه و شهرسازي در ابتداي اين جلسه ضمن خير مقدم به روساي انجمن‌ها و تشکل‌هاي حمل‌ونقلي حاضر در جلسه، اين تشکل‌ها را منشأ خير و وقوع اتفاقات بزرگ در صنعت حمل‌ونقل کشور خواند و نسبت به انجام صادقانه وظايف قانوني خويش به‌علاوه ارائه خدمات شايسته به تشکل‌هاي حمل‌ونقلي ابراز اميدواري کرد.

آدم نژاد خاطرنشان کرد: معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي وظيفه خويش مي‌داند تمام موارد مورد نظر صنف حمل‌ونقل را بر اساس وظايف قانوني و رعايت مسئوليت اجتماعي خويش پيگيري کند.

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي بر پيگيري دو نکته مورد نظر مهندس اسلامي وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد و گفت: ايشان معتقد است بايد از تعدد بخش‌نامه‌هاي غيرضروري کاسته شود و موضوعات تأثيرگذار بر بخش خصوصي و حوزه حمل‌ونقل با نگاه همکاري و هم‌افزايي از سوي شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه موردتوجه باشد و مشارکت حداکثري تشکل‌هاي صنفي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي مباحث مربوط به تحريم‌هاي ظالمانه عليه نظام، ملت شريف ايران و مشکلات اقتصادي را مباحثي مفصل با قابليت تحليل و پردازش داده‌هاي اطلاعاتي اقتصاد دانست.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش بسيار مهم حمل‌ونقل در اقتصاد، اشتغال و گردش مالي سالانه کشور بيان داشت: حمل‌ونقل در رشد و توسعه اقتصادي و داشتن نقش اساسي در فرآيند لجستيکي و توزيع کالا و مسافر، همواره در برنامه‌هاي کشور از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بر روي افزايش سهم حمل‌ونقل در رشد اقتصادي کشور هدف‌گذاري شود، انتظار مي‌رود در برنامه‌هاي آتي، قوانين و بودجه‌هاي سنواتي نيز نگاه ويژه‌اي به حمل‌ونقل صورت گيرد. از طرف ديگر با نگاهي به نقش مثبت و قابل‌توجه حمل‌ونقل در رشد اقتصادي مي‌توان پي برد كه بخش خصوصي دوشادوش وزارت راه و شهرسازي و با همكاري يكديگر باعث خلق اين وضعيت شده‌اند و اين موضوع بيانگر آن است که بايد وزارت راه و شهرسازي و بخش خصوصي مرتبط، بيش‌ازپيش همدلي و اتحاد داشته باشد.

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي در ادامه جلسه ضمن استماع و توجه به مشکلات و دغدغه‌هاي روساي تشکل‌هاي حمل‌ونقل تأکيد کرد: معاونت حمل‌ونقل در جهت پياده‌سازي حداکثري نقطه نظرات مطرح‌شده در اين جلسه، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

در پايان شهرام آدم نژاد معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي ضمن تقدير و تشکر از حضور تمامي حاضران در جلسه اين نويد را داد که جلسات هم‌انديشي بعدي با حضور مسئولاني از دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با حوزه حمل‌‌ونقل، لجستيک و ترانزيت باهدف برقراري ارتباط نزديک و استماع گزارش‌هاي هر يک از تشکل‌هاي حمل‌ونقل از سوي دستگاه‌هاي دست‌اندرکار برگزار خواهد شد.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي