اخبار
 1397/11/09  تاریخ خبر
جزییات طرح نوسازی ناوگان مختص شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی جاده‌ای

کميسيون حمل‌ونقل، لجستيک و گمرک اتاق بازرگاني ايران در نشست ماهيانه اخير خود جزييات طرح نوسازي ناوگان مختص شرکت‌هاي حمل‌و نقل بين المللي جاده‌اي را به بحث و بررسي گذاشت.

بر اساس اعلام کميسيون حمل‌ونقل، لجستيک و گمرک اتاق بازرگاني ايران در نشست ماهيانه اخير خود، پيشنهاد «طرح نوسازي ناوگان مختص شرکت‌هاي حمل‌و نقل بين‌المللي جاده‌اي» را مطرح و براي ارائه به شوراي‌عالي هماهنگي ترابري کشور به بحث و بررسي گذاشت.

در اين نشست، پيشنهادات مطرح شده بر اين اساس عنوان شد که ابتدا طرح نوسازي ناوگان مختص شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي کالا اجرا شود؛ طرح مختص نوسازي ناوگان حمل‌و نقل بين‌المللي بوده و انواع کشنده‌ها و بارگيرها در پنج‌سال اول حق جابه‌جايي بار در داخل کشور را ندارند.

هم‌چنين پيشنهاد شد که عمر ناوگان وارداتي نبايد بيش از پنج‌سال باشد و بايد استانداردهاي صنعتي و ايمني برابر قوانين سازمان استاندارد باشند. قدرت کشندگي انواع کشنده‌ها و بارگيرها بايد حداقل 20 تن بار باشد.

در خصوص برخورد گمرکات و پليس راهور ناجا نيز پيشنهاد شد که حداقل مدارک را از واردکننده طلب کنند و حداکثر همکاري را با وارد کنندگان به عمل آورند؛ واردات کشنده از نوع ولوو، اسکانيا، بنز، داف، مان و رنو شامل اين طرح مي‌شوند.

بر اساس يکي ديگر از پيشنهادات واردات با شرايط "بدون انتقال ارز" مي‌تواند انجام شود. ضمن اين‌که شرط تأييد توليدکننده داخلي براي واردات حذف شود.

در اين جلسه پيشنهاد شد که حقوق و عوارض گمرکي 5‌درصد و ارزش افزوده کشنده‌ها و بارگيرهاي وارداتي در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده به موضوع معافيت‌ها اضافه شود.

هم چنين هر شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي بايد حداقل سه دستگاه کشنده و بارگير وارد کنند؛ ميزان واردات سقف نداشته و شرکت مي‌تواند به هر تعداد کشنده وارد کنند.

در اين جلسه مطرح شد که شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي واردکننده به مدت 5 سال حق فروش قطعي و يا با وکالت‌نامه و يا توسط سند عادي را نداشته (مگر به ديگر شرکت حمل‌ونقل بين‌المللي فعال) و در صورت بروز تخلف، موضوع در کميته‌اي با حضور نماينده وزارت راه و شهرسازي و انجمن مربوطه بررسي و رأي صادر مي‌شود.

در اين جلسه پيشنهاد شد که هزينه اولين نقل‌وانتقال کاميون‌ها و بارگيرهاي وارداتي پس از ورود در هنگام فروش و واگذاري از ماليات معاف هستند و شرايط و ضوابط دريافت ماليات از انتقال وسايط توسط شخص حقيقي برآورد شود.

با وجودي که حمل‌ونقل بين‌المللي صادرات خدمات محسوب مي‌شود و ازآن‌جاکه درآمدهاي حاصل از صادرات از پرداخت ماليات معاف هستند، پيشنهاد شد که شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي براي استفاده از وسايط مذکور در اجراي اين طرح همانند ديگر فعاليت‌ها از پرداخت ماليات کارکرد کاميون معاف شوند.

 در عين حال پيشنهاد شد که بانک‌هايي که دولت و بانک مرکزي تعيين خواهد کرد موظف شوند تا وام 5 ساله با سود کم، با يک دوره تنفس دو ساله، در اختيار شرکت‌هاي حمل‌ونقل واردکننده بارگير و کشنده قراردهند و مابه التفاوت نرخ سود را وزارت نفت و يا هر نهاد ديگري که دولت مشخص خواهد کرد تأمين کنند و يا ارز مورد نياز از صندوق توسعه ملي تأمين شود.

در اين طرح  در صورتي‌که شرکت حمل‌ونقل تا 3 ماه پس از صدور مجوز مبادرت به ورود کشنده و بارگير نکنند مجوز مذکور باطل مي‌شود.

در پايان اين جلسه عنوان شد که با توجه به اهميت موضوع، مقرر شد تا در فرصتي دو هفته‌اي، پيشنهادات بيش‌تر مورد بررسي قرار گيرد و نظرات صاحبن‌ظران و دست‌اندرکاران گرفته شود.

منبع: تين نيوز