اخبار
 1397/12/04  تاریخ خبر
اهداء تقدیرنامه بخشدار و رئیس آموزش و پرورش منطقه ماهیدشت به هیئت مدیره انجمن به هیئت مدیره انجمن
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ،
در مراسم افتتاح آموزشگاه سه کلاسه دکتر بهنيا در روستاي چقابلک کرمانشاه ،به پاس قدرداني ازاقدام شايسته انجمن  تقدير نامه اي  از طرف بخشداري ماهيدشت و رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه ماهيدشت  به هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اهداء شد.

متن تقديرنامه به شرح ذيل است:
خيرين محترم انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران
آسمان بلند فرهنگ و هنر ايران زمين ، پيوسته پرستاره بر تارک جهان درخشيده است. غناي فرهنگي اين سرزمين کهن، برکسي پوشيده نيست.
خيرين مدرسه ساز با فهم عميق نسبت به ضرورت توسعه دانش و توليد انديشه فرزندان پراستعداد اين مرز و بوم را در نيل به افق هاي روشن ياري رسانيده و از اين رو شايسته تجليل و تکريم اند.
اکنون که امر مدرسه سازي به همت نيک انديشان خيرخواه به پديده اي اميد بخش در کشور تبديل شده است وظيفه مي دانم که نيت خير و تلاش ارجمند شما جهت ساخت دبيرستان سه کلاسه دکتر بهنيا واقع در روستاي چقابلک عليرضا ، را ارج نهيم و ضصميمانه از شما تقدير و تشکر نمائيم.
خداوند بزرگ شما را در اين مسير خوش فرجام توفيق روزافزون عنايت فرمايد.

رضا حيدريان
بخشداري ماهيدشت

علي اشرف بگلري
رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه ماهيدشت