اخبار
 1397/12/08  تاریخ خبر
اجرای دومین پروژه اینترمدال تیر در گمرک ایران
     با توجه به تلاش و اهتمام گمرک ايران ، ترانزيت خارجي در مسير هند – چابهار – افعانستان تحت صحابت کارنه تير انجام گرديد.  معاون حقوقي و نظارت گمرک به استناد اطلاعات دفتر نظارت بر ترانزيت  خبر از ورود تعداد 23 کانتينر ( ماش و آهک ) از افغانستان ( مرز ميلک ) به مقصد هند خبر داد و بدين ترتيب رسماً  مسير هند – چابهار – افغانستان کارنه تيري خواهد گرديد .
 اين درحالي مي باشد که سال قبل  گمرک جمهوري اسلامي بمنظور ايجاد تسهيلات، گمرکات چابهار و  ميلک را  بعنوان گمرکات تير  به کشورهاي عضو اعلام نموده بود.
    با اين اقدام گمرک جمهوري اسلامي ايران ، ترانزيت کريدور هند- چابهار – افغانستان تسهيل گرديده و از مزاياي آن کشور ما و شرکاي تجاري کشور بهره مند خواهند گرديد .
نکته جالب اين رويداد اين مي باشد که ضمن فعال شدن کشور هند در زمينه تير ، با حمل محمولات برگشتي از هند به تاجيکستان تحت صحابت کارنه تير ، عملاً کريدور هند – چابهار – افغانستان تا تاجيکستان هم گسترش پيدا خواهد نمود .

منبع: گمرک نيوز