اخبار
 1397/12/09  تاریخ خبر
امضاي يادداشت تفاهم همكاري‌هاي حمل و نقل بين المللي جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه

  يادداشت تفاهم همكاري هاي حمل و نقل بين المللي جاده‌اي بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و روسيه فدراتيو با حضور مسئولين حمل و نقل بين المللي دو كشوردر تاريخ 6و7 اسفند1397 ماه در تهران امضا شد . 

  منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي اين  سازمان كه رياست  هيات ايراني را بر عهده داشت بيان كرد : در اين اجلاس موضوعاتي اعم از توسعه حمل و نقل جاده اي، بررسي وضعيت حمل و نقل بين المللي جاده‌اي بار، اعتراضات طرف ايراني به اعمال جرائم اضافه تناژ  بار محوري وسائل نقليه ايراني و فراخواني روساي شركتهاي مربوط به روسيه و صدور راهنامه ها مطرح شد و چگونگي حمل و نقل بين المللي منظم مسافربري بين دو كشور مورد بررسي طرفين قرار گرفت . 

اين گزارش حاكي است :خانم تاتيانا يوگنيونا مدير دپارتمان سياست دولتي در زمينه حمل و نقل جاده‌اي و مسافربري شهري وزارت حمل و نقل روسيه، مشكلات كاميونهاي روسي اعم از احتساب تفاوت نرخ سوخت را مطرح نمود كه طرف ايراني اجراي قانون مقررات تردد وسايط نقليه خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و احتساب تفاوت نرخ سوخت به منظور دريافت بخشي از تفاوت قيمت سوخت بين ايران و روسيه را دليل اين موضوع بيان كرد .

همچنين طرفين موضوعاتي اعم از تعداد مجوزهاي ترانزيت ساليانه في مابين دو كشور را تعيين نمودند ومقرر گرديد در صورت نياز هريك از طرف‌ها بر افزايش تعداد مجوزهاي طرف مقابل نسبت به صدور مجوزهاي موردنياز اقدام نمايد .

اين گزارش مي افزايد در اين اجلاس تسهيل صدور رواديد چند بار ورود براي رانندگان حرفه اي ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي مورد تاكيد قرار گرفت.همچنين در راستاي ايجاد شرايط مناسب و حمل و نقل هموار براي ناوگان جاده اي دو كشور مقرر گرديد امكان لغو رواديد براي رانندگان دو كشور توسط وزارتخانه هاي امور خارجه  هر يك از طرفين مورد بررسي قرار گيرد .

منبع: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي