اخبار
 1397/12/11  تاریخ خبر
کشف 4 مورد قاچاق انسان توسط ماموران گمرک
کشف 4 مورد قاچاق انسان از سوي ماموران گمرک، آمار قاچاق انسان را از سال جاري تا کنون به 267 نفر رساند.

  ماموران گمرک بازرگان با هوشياري و رصد يک محموله  و به کمک دستگاه ايکس ري، در يک عمليات موفق به کشف4 مورد قاچاق انسان  از يک کاميون شدند. بر اساس اين گزارش اين افراد از طريق بريدن کابل پلمپ تريلر وارد کاميون شده و درميان بار کاميون که از مبدا اراک، حامل شمش صادراتي بود، مخفي شده بودند. افراد دستگير شده 2 زن و يک مرد تبعه کشور آذربايجان و يک مرد تبعه کشور پاکستان هستند.
 با تجهيز گمرکات به دستگاههاي ايکس ري و ديگر تجهيزات کنترلي و افزايش دانش و تخصص ماموران گمرک کشفيات قاچاق انسان افزايش يافته و از ابتداي سال جاري تا کنون به  رقم 267 نفر رسيده و گمرک بازرگان بيشترين آمار کشفيات قاچاق انسان را درکارنامه دارد. افراد کشف شده عموما  تبعه کشورهاي همسايه هستند که از طريق ايران قصد دارند، خودشان را به مرزهاي اروپا برسانند.
کشفيات قاچاق از سوي گمرک ايران ، اين سازمان را در صدر گمرکات موفق جهان قرار داده و توانسته در دو سال پي در پي مقام اول را در کشفيات قاچاق در جهان از آن خود کند.

منبع: گمرک نيوز