اخبار
 1397/12/16  تاریخ خبر
ممنوعیت صادراتی در بازارچه ماهیرود رفع شد

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار خراسان جنوبي گفت: با پيگيري هاي مجدانه استاندار و همکاران حوزه اقتصادي بازارچه ماهيرود بازگشايي و صادرات چهار قلم مواد سوختي، سيمان، آهن و ميلگرد به کشور افغانستان رفع ممنوعيت شد.

  مشيرالحق عابدي روز چهارشنبه اظهار داشت: حاصل رايزني هاي استاندار مکاتبه اي از جانب دولت افغانستان است که براي رفع ممنوعيت صادرات چهار قلم ذکر شده امروز 15 اسفند ماه تحويل استانداري خراسان جنوبي شد.
وي گفت: اميدواريم تجار و صاحبان صنايع در خراسان جنوبي از اين فرصت مغتنم در اعتلا و پيشرفت اقتصادي استان استفاده کنند و زمينه سازي براي صادرات حداکثري شود.
معاون استاندار خراسان جنوبي تصريح کرد: پيگيري هاي صورت گرفته در ماه هاي اخير منجر به بازگشايي بازارچه هاي يزدان و گلورده استان شد و فرصتي مناسب براي اقدامات تجاري در چهارچوب قوانين موضوعه است.
وي از دائمي شدن ترانزيت خارجي از مرز ماهيرود و موافقت مقدماتي براي احداث 40 واحد سازماني براي کارکنان گمرک ماهيرود خبر داد و گفت: اميدواريم با توجه به مشکلات مربوط به تردد کارکنان اين گمرک بتوانيم به زودي شاهد احداث منازل سازماني باشيم.
خراسان جنوبي داراي چهار بازارچه مرزي به نام هاي گلورده (ميل 73) در شهرستان درميان، دوکوهانه در شهرستان نهبندان، يزدان در شهرستان زيرکوه و ماهيرود در شهرستان سربيشه است.
سه بازارچه ميل 73، دوکوهانه و يزدان در سال هاي اخير از جانب دولت افغانستان تعطيل اعلام و فقط مرز ماهيرود فعال بود که امسال طي 2 مرحله براي چهار قلم صادراتي در بازارچه مرزي ماهيرود نيز از طرف افغانستان ممنوعيت اعمال شد.
تلاش براي فعال سازي بازارچه هاي غيرفعال از طريق ظرفيت هاي داخلي و رايزني با مقامات افغان از دستور کارهاي اصلي مديريت استان در ماه هاي اخير بوده است.

منبع: استانداري خراسان جنوبي (نقل در ايرنا)