اخبار
 1397/12/26  تاریخ خبر
توافقنامه جدید همکاری های گمرکی بین ایران و آذربایجان
 توافقنامه اجراي پروژه تير الکترونيک ( e-TIR) ميان ايران و جمهوري آذربايجان توسط رييس کل گمرک ايران و رييس کميته دولتي گمرک آذربايجان با حضور دکتر دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در باکو امضا شد .

با امضاي اين توافقنامه گمرکات دو کشور توافق کردند تا از ابتداي ژوئن ( 10 خرداد 98) فرآيند ترانزيت کالا ميان دو کشور را الکترونيکي کنند . با اجرايي شدن تير الکترونيک اسناد کاغذي ترانزيت ميان گمرکات ايران و آذربايجان حذف و اطلاعات به صورت الکترونيک مبادله خواهد شد .
بنابراين گزارش ؛ جمهوري اسلامي ايران پيشگام در اجراي تير الکترونيک (e_TIR) در بين 76 کشور عضو کنوانسيون تير است . اولين پروژه تير الکترونيک ابتدا ميان گمرکات ايران و ترکيه در سال 95 اجرايي شد و با امضاي اين توافقنامه دومين پروژه الکترونيکي شدن تير در بين کشورهاي عضو کنوانسيون تير ميان ايران و جمهوري آذربايجان پياده سازي و اجرايي خواهد شد .

موفقيتهاي گمرک ايران در ديجيتالي نمودن ترانزيت و اجراي تير الکترونيک بارها در مجامع معتبر حمل و نقل بين المللي از جمله کميته بين المللي حمل و نقل سرزميني ITC و سازمان جهاني گمرک مطرح و مورد تحسين قرار گرفته است.

منبع: گمرک نيوز