اخبار
 1397/12/26  تاریخ خبر
2 میلیون تن کالا از پایانه های میلک و میرجاوه جابجا شده است

مديرکل راهداري و حمل و نقل و جادهاي سيستان و بلوچستان گفت: 2 ميليون و 298 هزار و 821 تن کالا در 11 ماه امسال ازطريق پايانه هاي مرزي ميلک و ميرجاوه در اين استان جابجا شده است .
علي خانقائي اظهار داشت:پايانه هاي مرزي ميلک و ميرجاوه از جايگاه ويژه اي در صادرات و واردات، ترانزيت کالاو نيز تردد مسافر برخوردارند به طوريکه مجموع ترانزيت انجام شده اين پايانه هايمرزي در اين مدت 615 هزار و 415 تن بوده که سهم پايانه مرزي ميلک 377 هزار و 550تن و سهم پايانه مرزي ميرجاوه 237 هزار و 865 تن است .  
وي ادامه داد: واردات کالا بهکشور از طريق پايانه مرزي ميرجاوه 119 هزار و 730 تن بوده است .
مديرکل راهداري و حمل و نقل وجاده اي سيستان و بلوچستان گفت: همچنين در زمينه صادرات در همين مدت 945 هزار و375 تن کالا به کشور افغانستان از طريق پايانه مرزي ميلک و 618 هزار و 301 تن کالابه کشور پاکستان از طريق پايانه مرزي ميرجاوه صادر شده است .  
وي با بيان اينکه سهم ترددمسافر از پايانه مرزي ميلک 319 هزار و 904 نفر و پايانه مرزي ميرجاوه 295 هزار و696 نفر بوده است بيان کرد: در مجموع 615 هزار و600 نفر مسافر در اين مدت از اين 2پايانه تردد کردند که رشد پنج درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد .  
خانقائي با بيان اهميت بندراقيانوسي چابهار گفت: حجم ترانزيت ورودي به بندر چابهار که از طريق مرز ميلک خارجشده 42 هزار و 333 تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 57 هزار و892تن کاهش27 درصدي را نشان مي دهد .  
وي اظهار داشت: جابجايي کالادر اين مدت در پايانه هاي مرزي ميلک و ميرجاوه توسط 94هزار و 532 دستگاه کاميونانجام شده که 52 هزار 838 دستگاه آن مربوط به پايانه مرزي ميلک و 41هزار و 694دستگاه مربوط به پايانه مرزي ميرجاوه است .

منبع: خبرگزاري ايرنا