اخبار
 1398/01/20  تاریخ خبر
کشف محموله موادمخدر و سیگار در گمرک مرز میلک
ماموران گمرک مرزي ميلک در بازرسي از کاميونهاي ورودي به کشور موفق به کشف و ضبط يک محموله شامل موادمخدر ازنوع قرص ترامادول و سيگارشدند .
  مأموران اين گمرک درحين بازرسي کاميونهاي ورودي به کشور به يک دستگاه کاميون ورودي مشکوک شده و پس از بررسي‌هاي دقيق مقدار
65/200 ورق انواع قرص ترامادول
160/000 نخ سيگار خارجي به مارک مور
293/000 نخ سيگار خارجي به مارک اسي بلک
را که به طرز ماهرانه اي در بالاي کانتينر اين خودرو جاسازي شده بود؛ کشف و مانع ورود آن به داخل کشور شدند.
در ادامه باتوجه به اينکه قرص ترامادول در گروه موادمخدر دسته بندي ميشود راننده کاميون پس از تشکيل پرونده قضايي تحويل مراجع ذيصلاح گرديد.

منبع: گمرک نيوز