اخبار
 1398/01/24  تاریخ خبر
صفحه رسمی اینستاگرام انجمن راه انداری شد
 صفحه رسمي اينستاگرام انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران  راه اندازي شد.
اين صفحه با هدف اطلاع رساني سريع از آخرين رويدادها و اقدامات در حوزه حمل و نقل بين المللي راه اندازي شده است.

براي فالو کردن صفحه اينستاگرام انجمن ،در اپليکشن اينستاگرام خود عبارت زير را جستجو کنيد.
ITCA