اخبار
 1398/01/25  تاریخ خبر
صادرات ۲۸۲ میلیون دلاری ایران به آلمان، انگلیس و فرانسه
صادرات ايران در سال گذشته رشد چشمگيري داشته اما تحريم ها محدوديتهايي براي صادرات به سه کشور اروپايي عضو برجام يعني آلمان، انگليس و فرانسه ايجاد کرده و با وجود مجموع صادرات 282 ميليون دلاري به اين سه کشور اما اين ميزان نسبت به سال 96 کاهش داشته است.
ايران براي کاهش وابستگي به نفت بر توليد در بخش هاي ديگر و صادرات محصولات غير نفتي تاکيد داشته است. افزايش توجهات در اين بخش باعث شده است تا شاهد رونق قابل توجهي در صادرات غيرنفتي در کشورمان باشيم تا جايي که در 8 ماهه سال 97 صادرات غيرنفتي از مرز 31 و نيم ميليارد دلار عبور کرده و 13 درصد افزايش داشته است. در اين مدت 29 و نيم ميليارد دلار واردات داشتيم که با اين حساب تراز تجاري ما 2 ميليارد دلار به نفع صادرات، بهبود يافته است.

اين در حالي است که صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در 9 ماهه امسال به ارزش 30 ميليارد و 582 ميليون دلار برآورد شده است که در مقايسه با رقم 26 ميليارد و 597 ميليون دلار مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد رشد داشته است. صادرات با احتساب ميعانات گازي 33 ميليارد و 358 ميليون دلار محاسبه شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/5 درصد رشد را نشان مي دهد.

همچنين بر اساس آخرين آمارها در انتهاي سال 97 با تکيه بر توليدات داخلي و افزايش توليد کالاهاي صادراتي توانسته ايم از مرز 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي نيز بگذريم. آمار مقدماتي گمرک ايران از صادرات در 11 ماهه امسال نشان مي دهد که ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور (به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) بالغ بر 105.908هزار تن و به ارزش 40 ميليارد و78 ميليون دلار بوده است.

اقلام عمده صادرات در 11 ماهه امسال شامل ميعانات گازي به ارزش 3 ميليارد و 930 ميليون دلار و سهم ارزشي 9.80 درصد، گاز طبيعي مايع شده به ارزش يک ميليارد و 923 ميليون دلار و سهم ارزشي 4.80 درصد، پروپان مايع شده به ارزش يک ميليارد و 607 ميليون دلار و سهم ارزشي 4.01 درصد، ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش يک ميليارد و 324 ميليون دلار و سهم 3.30 درصد، متانول به ارزش يک ميليارد و 297 ميليون دلار و سهم ارزشي 3.24 درصد بوده است.

اما با وجود اينکه در اين بخش رونق داشته ايم اما تحريم ها محدوديت هايي براي صادرات کشورمان به سه کشور اروپايي عضو برجام يعني آلمان، انگليس و فرانسه ايجاد کرده است و با وجود مجموع صادرات 282 ميليون دلاري به اين سه کشور طي 11 ماهه سال 97 اما اين ميزان نسبت به سال ?? کاهش داشته است.

معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به کاهش روابط تجاري ايران با سه کشور اروپايي عضو برجام يعني آلمان، انگليس و فرانسه پرداخته و نوشته است: «صادرات ايران به آلمان در 11 ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش 28 درصدي به 230 ميليون دلار، صادرات به فرانسه با کاهش 28 درصدي به 25 ميليون دلار و صادرات به انگليس با کاهش 39 درصدي به 27 ميليون دلار رسيده است.

بر اساس اين گزارش کاهش ارزشي صادرات به اين کشورها در حالي است که به لحاظ وزني، صادرات به آلمان و انگليس در مدت زمان مورد اشاره افزايش يافته است. اين امر بدان معناست که کالاهايي با متوسط قيمت نسبتا پايين تر به اين کشورها صادر شده است.

صادرات بدون نفت خام ايران به آلمان در دوره زماني اعلام شده 112 هزار تن و به ارزش 230 ميليون دلار بوده است. مقايسه اين آمار با ميزان صادرات 11 ماهه 96 نشان مي دهد که صادرات به آلمان از نظر وزني 153.5 درصد رشد يافته ولي از نظر ارزشي 27.7 درصد کاهش را ثبت کرده است.

صادرات به انگليس نيز در اين دوره زماني 22 هزار تن و به ارزش 27 ميليون دلار بوده که در مقايسه با آمار سال قبل از آن از نظر وزني 36.7 درصد رشد کرده ولي از نظر ارزشي 38.6 درصد کاهش يافته است.

ميزان صادرات بدون نفت خام ايران به فرانسه نيز از نظر وزني 31 هزار تن بوده و از نظر ارزشي به 283 ميليون دلار رسيده است. اين آمار در مقايسه با ميزان صادرات بدون نفت خام 11 ماهه سال 96 از نظر وزني 66.7 درصد افزايش و از نظر ارزشي 28.9 درصد کاهش را نشان مي دهد.

ايران در مجموع به اين سه کشور 175 هزار تن کالا به ارزش 283 ميليون دلار بدون نفت خام در 11 ماهه سال 97 صادر کرده است. اين رقم 0.03 درصد از نظر وزني و 0.06 درصد از نظر ارزشي صادرات ايران را در اين مدت شامل شده است. مقايسه اين رقم با مدت مشابه سال قبل از آن نشان مي دهد که صادرات بدون نفت خام ايران در مجموع براي اين سه کشور 66.7 درصد از نظر وزني رشد داشته و از نظر ارزشي با کاهش 28.9 درصدي مواجه شده است.

منبع: خبرگزاري شبستان